banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix  [XML]
 Topic   Answers   Author   Views   Last message 
folder [Question]  Cấu hình DHCP server trên CentOs 2 Uchiha_Itachi_1993 456 26/07/2013 22:52:50 (+0700)
Uchiha_Itachi_1993 [Latest Reply]
folder [Question]  Cấu hình postfix relay & openrelay 1 thanhtamntp 261 26/07/2013 14:08:45 (+0700)
quanta [Latest Reply]
hot [Question]  Phân quyền cho thư mục www trong thư mục home 20 minhquang.qhamy 1186 25/07/2013 18:27:13 (+0700)
minhquang.qhamy [Latest Reply]
folder [Question]  Lỗi không cài được Ubuntu 64 bit cho máy ảo trên laptop Asus 11 minhquang.qhamy 2981 24/07/2013 19:54:26 (+0700)
minhquang.qhamy [Latest Reply]
folder [Question]  Hoi về sftp trên Red hat Linux 3 bichdu 327 24/07/2013 01:30:55 (+0700)
bichdu [Latest Reply]
folder [Question]  Thắc mắc về Nagios, nhận SMS 2 mrtinkcf 779 22/07/2013 23:26:59 (+0700)
yeubaomat [Latest Reply]
folder [Question]  Hỏi về zimbra 10 phankimanh 791 20/07/2013 18:38:57 (+0700)
tranhuuphuoc [Latest Reply]
folder [Question]  Lỗi update hoặc install package bằng yum 3 ComandC 652 19/07/2013 14:20:28 (+0700)
quanta [Latest Reply]
folder [Question]  tìm kiếm ra 1 list file, edit bằng sed nội dung của các file tìm thấy? 6 zadops 439 19/07/2013 12:14:01 (+0700)
vd_ [Latest Reply]
folder [Question]  Bật InnoDB memory 1 fcbacktrack 282 18/07/2013 11:17:09 (+0700)
quanta [Latest Reply]
folder [Question]  Write url trên nginx 2 giaule 266 16/07/2013 21:44:38 (+0700)
giaule [Latest Reply]
folder [Question]  Bật mod_rewrite URL trong Ubuntu 12.4 LTS 64 bit 2 minhquang.qhamy 305 16/07/2013 20:44:25 (+0700)
minhquang.qhamy [Latest Reply]
folder [Question]  Thắc mắc về lỗi màn hình trong Linux 1 layertester 460 15/07/2013 10:22:18 (+0700)
nguyenngochoang89 [Latest Reply]
folder [Question]  Các mem cho e hỏi tại sao phải tắt IPTABLES khi cài Zimbra 1 dinhthupc 269 12/07/2013 16:06:23 (+0700)
bino1810 [Latest Reply]
folder [Analyzing]  Chạy 1 đoạn mã Curl ! 0 tranformer2007 278 12/07/2013 11:25:09 (+0700)
tranformer2007 [Latest Reply]
folder [Question]  Cho em hỏi về lỗi Segmentation fault 0 ngtrongtri 266 12/07/2013 07:37:47 (+0700)
ngtrongtri [Latest Reply]
folder [Question]  Hỏi về mail server MDaemon nhiều người dùng 1 tài khoản và..... 0 ctmanh 301 11/07/2013 15:39:29 (+0700)
ctmanh [Latest Reply]
folder [Question]  Hỏi về tcpdump 6 p.n.t 865 05/07/2013 19:39:30 (+0700)
quanta [Latest Reply]
folder [Question]  Hỏi về vấn đề mail postfix 0 nobita1610 253 05/07/2013 10:24:59 (+0700)
nobita1610 [Latest Reply]
folder [Question]  Hỏi về cấu hình Iptables 2 ken002 349 04/07/2013 10:07:29 (+0700)
ken002 [Latest Reply]
 
Go to Page:  First Page Page 6 7 8 9 11 12 13 Page 14 Last Page
Go to: 
[New Topic] New messages    [Viewed Topic] No new messages    [Announce Topic] Announce
[New Hot Topic] New messages [ hot ]    [Hot Topic] No new messages [ hot ]    [Sticky Topic] Sticky
[New Locked Topic] New messages [ blocked ]    [Locked Topic] No new messages [ blocked ]   
Forum Leaders: Quản trị Cố vấn Điều hành

 Users currently in here 
4 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|