banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Write url trên nginx  XML
  [Question]   Write url trên nginx 16/07/2013 16:36:24 (+0700) | #1 | 277483
giaule
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/07/2013 20:01:39
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Hi các bạn,

Hiên tại mình đang write url trong file config của nginx

Code:
location ~ ^/([a-z]+)/(.*)$ {
    root  /home/project/public;
    rewrite ^/([a-z]+)/(.*)$  /index.php?p1=$1&p2=$2;
  }


Ví dụ chạy domain http://demo.com

nhưng trong folder public có 1 folder là images, khi chạy link http://demo.com/images/demo.png thì nó không hiểu là 1 hình mà nó chuyển về index.php trong folder public, mình muôn không write folder images hoặc một số file tuỳ ý thì làm sao?

Giúp mình với.[Up] [Print Copy]
  [Question]   Write url trên nginx 16/07/2013 16:40:32 (+0700) | #2 | 277484
[Avatar]
vitcon01
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/04/2009 11:28:21
Messages: 306
Offline
[Profile] [PM]
location ~ ^/([a-z]+)/(.*)$ {
root /home/project/public;
rewrite ^/([a-z]+)/(.*)$ /index.php?p1=$1&p2=$2;

-Vấn đề ở dòng màu đỏ, nên chỉ định rewrite ở những khu vực cụ thể.
JK - JH
()()()
LTKT - LTT
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Write url trên nginx 16/07/2013 21:44:38 (+0700) | #3 | 277498
giaule
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/07/2013 20:01:39
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Chào bạn,

trước hết cảm ơn bạn

Mình muốn write thư mục public khác, thư mục images khác

Bạn cho mình ví dụ được hok?

Thanks bạn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|