banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Bật InnoDB memory  XML
  [Question]   Bật InnoDB memory 18/07/2013 09:00:30 (+0700) | #1 | 277548
fcbacktrack
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2012 23:30:57
Messages: 38
Offline
[Profile] [PM]
130703 12:06:49 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
130703 12:06:49 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
và cho mình hỏi làm thế nào để cho mysql khi chạy nó dùng Ram, chứ khi mình chạy nó làm cpu tải lên 99% trong khi đó không sử dụng RAm bao nhiêu cả
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Bật InnoDB memory 18/07/2013 11:17:09 (+0700) | #2 | 277555
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

fcbacktrack wrote:
InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/innodb-performance-use_sys_malloc.html

fcbacktrack wrote:

và cho mình hỏi làm thế nào để cho mysql khi chạy nó dùng Ram, chứ khi mình chạy nó làm cpu tải lên 99% trong khi đó không sử dụng RAm bao nhiêu cả 

Câu hỏi đầu tiên cần tìm hiểu và trả lời: CPU cao nghĩa là MySQL đang làm gì? Tương tự với RAM, disk, ...
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|