banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi update hoặc install package bằng yum  XML
  [Question]   Lỗi update hoặc install package bằng yum 16/07/2013 16:21:54 (+0700) | #1 | 277480
[Avatar]
ComandC
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/11/2012 07:48:51
Messages: 40
Offline
[Profile] [PM]
Hiện tại mình đang dựng 1 máy ảo trên VMWARE và cấu hình bridge trên máy ảo này. (Mình đã thử google nhưng không tìm được giải pháp)
Mình gặp lỗi sau:
Code:
Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os error was
14: PYCURL ERROR 7 - "Failed to connect to 2a02:2498:1:3d:5054:ff:fed3:e91a: Network is unreachable"
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base


Mình đã thử: service ip6tables stop && chkconfig ip6tables off

thêm vào các dòng sau trong /etc/sysctl.conf:
Code:
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1


Sau đó reboot và gõ: yum clean all nhưng kết quả cũng như ban đầu. Mong mọi người giúp đỡ.
One Trip More Experience
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi update hoặc install package bằng yum 16/07/2013 16:30:38 (+0700) | #2 | 277482
[Avatar]
vitcon01
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/04/2009 11:28:21
Messages: 306
Offline
[Profile] [PM]
Thực hiện lệnh sau rồi đưa kết quả lên giúp:
ping mirrorlist.centos.org 
JK - JH
()()()
LTKT - LTT
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi update hoặc install package bằng yum 16/07/2013 16:41:51 (+0700) | #3 | 277486
[Avatar]
ComandC
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/11/2012 07:48:51
Messages: 40
Offline
[Profile] [PM]

vitcon01 wrote:
Thực hiện lệnh sau rồi đưa kết quả lên giúp:
ping mirrorlist.centos.org 
 


Ping thành công mà bạn:

Code:
64 bytes from 69.30.193.218: icmp_seq=1 ttl=51 time=254 ms
64 bytes from 69.30.193.218: icmp_seq=2 ttl=51 time=253 ms
64 bytes from 69.30.193.218: icmp_seq=3 ttl=51 time=254 ms
64 bytes from 69.30.193.218: icmp_seq=4 ttl=51 time=253 ms
One Trip More Experience
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi update hoặc install package bằng yum 19/07/2013 14:20:28 (+0700) | #4 | 277594
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Bạn kiểm tra lại xem còn gì liên quan đến IPv6 trong `/etc/sysconfig/network` và `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethx` không. Nếu có, comment out, sau đó restart network rồi thử lại nhé.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|