banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix  [XML]
 Topic   Answers   Author   Views   Last message 
folder [Question]  Làm thế nào để nâng giá trị Max_connect_error trên Mysql server ? 2 ngtrongtri 306 02/11/2013 11:20:31 (+0700)
anonymous_itop [Latest Reply]
folder [Question]  một chút thắc mắc về install Slackware 14.0 3 bướckhởiđầu 372 28/10/2013 14:21:36 (+0700)
bướckhởiđầu [Latest Reply]
folder [Question]  Hỏi về sử dụng lệnh "radlogin" trong radiusclient-ng 0 hotdog019 166 25/10/2013 21:46:16 (+0700)
hotdog019 [Latest Reply]
folder [Discussion]  Nhờ tư vấn xây dựng hệ thống HA sử dụng LVS 3 p.n.t 663 24/10/2013 21:40:20 (+0700)
p.n.t [Latest Reply]
folder [Question]  Filter mail sender on cpanel 0 ngocduytran 182 24/10/2013 15:07:41 (+0700)
ngocduytran [Latest Reply]
folder [Guidance]  Đầu tư server Iptables 3 DECO 607 24/10/2013 13:49:18 (+0700)
vd_ [Latest Reply]
folder [Question]  Test thông giữa radiusclient và radiusserver 0 hotdog019 161 24/10/2013 13:26:38 (+0700)
hotdog019 [Latest Reply]
folder [Question]  Xin giúp đỡ hệ thống glusterfs 0 duongtulang 231 22/10/2013 14:01:38 (+0700)
duongtulang [Latest Reply]
folder [Question]  tạo partition 8K 0 soidamientrung 208 19/10/2013 01:14:24 (+0700)
soidamientrung [Latest Reply]
folder [Question]  Xin hỗ trợ web trên dierctadmin hay bị mất kết nối database 1 ngocduytran 225 16/10/2013 21:37:49 (+0700)
sallythanhson [Latest Reply]
folder [Discussion]   load average khi sử dụng NFS 0 p.n.t 218 16/10/2013 17:04:28 (+0700)
p.n.t [Latest Reply]
folder [Discussion]   load average khi sử dụng NFS 0 p.n.t 189 16/10/2013 17:00:56 (+0700)
p.n.t [Latest Reply]
folder [Question]  Hỏi Đáp - Raid 1 onboard và soft raid cho ESXi 5.x ? 3 tamvunb 526 15/10/2013 09:03:19 (+0700)
tamvunb [Latest Reply]
folder [Question]  Zimbra - Cài OpenDkim 1 traunui 394 14/10/2013 15:09:36 (+0700)
kettv88 [Latest Reply]
folder [Question]  login user vào phpldapadmin 0 duypro_jupiter 194 11/10/2013 07:55:41 (+0700)
duypro_jupiter [Latest Reply]
folder [Question]  Problem với LVS Piranha 0 p.n.t 246 10/10/2013 00:15:22 (+0700)
p.n.t [Latest Reply]
folder [Question]  Hỗ trợ truy cập web trong ubuntu 1 tamcommondo 227 05/10/2013 17:21:51 (+0700)
__ikaZuchi [Latest Reply]
folder [Question]  boot linux cho máy tính sử dụng UEFI 2 bướckhởiđầu 700 02/10/2013 00:20:40 (+0700)
bướckhởiđầu [Latest Reply]
folder [Question]  Hỏi! vấn đề về network của Centos 6.4 trên VMware 3 e0kjn 760 29/09/2013 00:11:56 (+0700)
e0kjn [Latest Reply]
folder [Question]  Config weathermap trong Cacti 5 boy_popping 998 28/09/2013 13:43:07 (+0700)
nguoidocsach [Latest Reply]
 
Go to Page:  First Page Page 3 4 5 6 8 9 10 Page 11 Last Page
Go to: 
[New Topic] New messages    [Viewed Topic] No new messages    [Announce Topic] Announce
[New Hot Topic] New messages [ hot ]    [Hot Topic] No new messages [ hot ]    [Sticky Topic] Sticky
[New Locked Topic] New messages [ blocked ]    [Locked Topic] No new messages [ blocked ]   
Forum Leaders: Quản trị Cố vấn Điều hành

 Users currently in here 
60 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|