banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix  [XML]
 Topic   Answers   Author   Views   Last message 
folder [Question]  Khắc phục mất links trong /usr/bin/ 1 hotdog019 160 24/09/2013 09:48:15 (+0700)
hotdog019 [Latest Reply]
folder [Question]  Khắc phục mất links trong /usr/bin/ 0 hotdog019 144 24/09/2013 08:06:22 (+0700)
hotdog019 [Latest Reply]
folder [Question]  Lỗi login email trên website 1 thanhtamntp 255 24/09/2013 05:53:47 (+0700)
quanta [Latest Reply]
folder [Guidance]  Thắc mắc về đồng bộ dữ liệu trên 2 server web (CentOS) 2 hai991dk 855 24/09/2013 05:28:26 (+0700)
quanta [Latest Reply]
folder [Question]  cần giúp đỡ về HDH *ix 1 khonggica 257 23/09/2013 08:44:09 (+0700)
khonggica [Latest Reply]
folder [Question]  Cách giải nén file .tar 4 mrri 1587 21/09/2013 12:36:50 (+0700)
nguyenga86 [Latest Reply]
folder [Question]  Script add user 5 thanhtamntp 283 20/09/2013 16:29:04 (+0700)
Stanley_00 [Latest Reply]
folder [Question]  Auto SSH và run command? 4 B 0 0 B 422 18/09/2013 14:42:31 (+0700)
chunglexury [Latest Reply]
folder [Question]  Trong php-fpm nên sử dụng listen TCP/IP hay Socket 0 phuongtnotv 332 18/09/2013 10:36:00 (+0700)
phuongtnotv [Latest Reply]
folder [Question]  Giúp mình Reset Password Root Fedora 0 daicamrtran 201 17/09/2013 12:52:53 (+0700)
daicamrtran [Latest Reply]
folder [Question]  Lỗi install E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) 9 tamvunb 1584 16/09/2013 09:09:51 (+0700)
chunglexury [Latest Reply]
folder [Question]  apache vẫn run nhưng không truy cập được vào web 2 khang0001 396 15/09/2013 23:05:50 (+0700)
khang0001 [Latest Reply]
folder [Question]  Thắc mắc về cấu hình BIND 2 sautrenla 308 12/09/2013 21:05:50 (+0700)
sautrenla [Latest Reply]
folder [Question]  Xin hướng dẫn kiển tra server Ubuntu 0 quanvq 191 11/09/2013 20:34:19 (+0700)
quanvq [Latest Reply]
folder [Question]  Nguyên nhân thông số CPU iowait tăng cao 12 emdinoiay 2556 11/09/2013 09:22:32 (+0700)
emdinoiay [Latest Reply]
folder [Question]  Tạo ra các tiến trình độc lập (không phải cha-con) bằng C trên Linux 2 manhhungbka 244 09/09/2013 10:21:22 (+0700)
manhhungbka [Latest Reply]
folder [Question]  Linux PPPoE Server và Cisco ACS Radius server 5 gadichoi 1118 08/09/2013 08:24:23 (+0700)
lamletoi [Latest Reply]
folder [Discussion]  Ubuntu 13.04: Xung đột giữa preload và indicator-session-service 0 no1roses 372 05/09/2013 07:49:20 (+0700)
emdinoiay [Latest Reply]
folder [Discussion]  Slave DNS không lấy được thông tin từ master DNS 3 dragonbk88 484 31/08/2013 23:03:49 (+0700)
ducthinh993 [Latest Reply]
folder [Question]  Hỏi về thiết bị sms router kết hợp Mail Zimbra 8 ctmanh 500 30/08/2013 11:50:21 (+0700)
quanta [Latest Reply]
 
Go to Page:  First Page Page 4 5 6 7 9 10 11 Page 12 Last Page
Go to: 
[New Topic] New messages    [Viewed Topic] No new messages    [Announce Topic] Announce
[New Hot Topic] New messages [ hot ]    [Hot Topic] No new messages [ hot ]    [Sticky Topic] Sticky
[New Locked Topic] New messages [ blocked ]    [Locked Topic] No new messages [ blocked ]   
Forum Leaders: Quản trị Cố vấn Điều hành

 Users currently in here 
60 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|