banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix  [XML]
 Topic   Answers   Author   Views   Last message 
folder [Discussion]  Vấn đề postfix "tự động" gửi mail spam 4 thienphg 767 28/05/2013 22:45:10 (+0700)
bino1810 [Latest Reply]
folder [Question]  cách thức nào trên linux vượt tường lửa hiệu quả nhất ? 0 s2vandung 244 28/05/2013 19:32:33 (+0700)
s2vandung [Latest Reply]
folder [Question]  Setting OS Boot trong GRUB linux 1 ComandC 194 28/05/2013 12:33:15 (+0700)
PETER [Latest Reply]
folder [Question]  Giúp đỡ về mail server trên linux 2 dinhthupc 341 28/05/2013 11:21:49 (+0700)
quanta [Latest Reply]
folder [Question]  Lỗi đăng nhập Domain Samba+LDAP trên Windows 7 0 quangteospk 795 28/05/2013 07:59:51 (+0700)
quangteospk [Latest Reply]
folder [Question]  Website bị lỗi font tiếng Việt 3 thanhtamntp 470 27/05/2013 15:06:55 (+0700)
PETER [Latest Reply]
folder [Question]  mysqldump - Lỗi Maximum execution time 4 thanhtamntp 481 27/05/2013 15:00:18 (+0700)
PETER [Latest Reply]
folder [Question]  Tại sao sửa đổi tcp_tw_reuse không có hiệu lực 7 explorer88 729 23/05/2013 23:31:48 (+0700)
Mr.Khoai [Latest Reply]
folder [Question]  SSH File tràner client bị lỗi "Most likely the sftp-server is not in " 14 nguoixanh 535 22/05/2013 16:25:36 (+0700)
explorer88 [Latest Reply]
folder [Discussion]  Vấn đề SSL cho mail sever sử dụng postfix, dovecot 5 thienphg 447 22/05/2013 15:30:09 (+0700)
thienphg [Latest Reply]
folder [Question]  Không Start được Snort 1 messi2010 233 22/05/2013 12:08:25 (+0700)
quangteospk [Latest Reply]
folder [Question]  Server OverLoad 13 thanhtamntp 1233 22/05/2013 05:53:29 (+0700)
thanhtamntp [Latest Reply]
folder [Question]  Hỏi đáp về file desciptor 7 explorer88 791 20/05/2013 20:31:13 (+0700)
explorer88 [Latest Reply]
folder [Question]  cài nemesis trên Ubuntu 13.04 13 ComandC 569 16/05/2013 18:11:08 (+0700)
ComandC [Latest Reply]
folder [Question]  Cấu hình Nginx làm reverse proxy với virtual host của apache bị lỗi 4 mr.tee 772 16/05/2013 17:49:21 (+0700)
mr.tee [Latest Reply]
folder [Question]  Lỗi cài đặt thư viện libgcc cho Oracle 9 __ikaZuchi 831 15/05/2013 20:31:13 (+0700)
K4i [Latest Reply]
folder [Question]  Mysql tự nhiên ngốn CPU, Apache vượt max client allowed 8 dungnguyen31 7869 14/05/2013 10:43:01 (+0700)
phuongtnotv [Latest Reply]
folder [Discussion]  Linux Kernel open-time Capability file_ns_capable() - Ai thử ok chưa? 0 blinkinkin 214 10/05/2013 14:48:00 (+0700)
blinkinkin [Latest Reply]
folder [Question]  làm sao iptables biết được state của gói tin vậy ạ? 3 o0o_nohssiw_o0o 416 09/05/2013 21:21:58 (+0700)
myquartz [Latest Reply]
folder [Question]  Tại sao export command không làm việc đúng trong shell script 8 explorer88 518 09/05/2013 14:40:24 (+0700)
explorer88 [Latest Reply]
 
Go to Page:  First Page Page 9 10 11 12 14 15 16 Page 17 Last Page
Go to: 
[New Topic] New messages    [Viewed Topic] No new messages    [Announce Topic] Announce
[New Hot Topic] New messages [ hot ]    [Hot Topic] No new messages [ hot ]    [Sticky Topic] Sticky
[New Locked Topic] New messages [ blocked ]    [Locked Topic] No new messages [ blocked ]   
Forum Leaders: Quản trị Cố vấn Điều hành

 Users currently in here 
5 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|