banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cấu hình DHCP server trên CentOs  XML
  [Question]   Cấu hình DHCP server trên CentOs 06/07/2013 20:12:47 (+0700) | #1 | 277236
Uchiha_Itachi_1993
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/05/2012 23:24:14
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
Em đang học môn Thực hành HĐH mạng, nhưng em không hiểu lắm smilie
Có bài tập như này ạ: "Thiết lập DHCP trên các máy tính (172.16.2.1, 172.16.3.1, 172.16.4.1, 172.16.5.1) sao cho, chỉ lắng nghe yêu cầu trên mạng con (192.168....)".
Ai hướng dẫn e cái bài này được không ạ smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình DHCP server trên CentOs 15/07/2013 15:48:21 (+0700) | #2 | 277450
manhte1
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/08/2010 13:50:03
Messages: 23
Offline
[Profile] [PM]
Cụ thể đi bạn !

Dề này chắc yêu cầu thiết lập DHCP nhiều Scope rùi

Contact với mình nếu cần support manh.nt@hotmail.com
http://svtnphutho.net
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình DHCP server trên CentOs 26/07/2013 22:52:50 (+0700) | #3 | 277813
Uchiha_Itachi_1993
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/05/2012 23:24:14
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
Đề nó có đúng như thế luôn
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|