banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Thắc mắc về đồng bộ dữ liệu trên 2 server web (CentOS)  XML
  [Guidance]   Thắc mắc về đồng bộ dữ liệu trên 2 server web (CentOS) 21/09/2013 22:25:38 (+0700) | #1 | 278511
hai991dk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/02/2010 06:19:58
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Mình đang làm đồ án về xây dựng Web Server, ở đây giả sử có 2 con sever (Server 1 & sever 2) dùng linux, cùng nhau chạy 1 hoặc nhiều site. Mình muốn mọi người định hướng cho mình để xây dựng 1 hệ thống, trong đó các site sẽ chạy trên Server 1. Server 2 thì ko chạy song song với sever 1, nhưng nó luôn đồng bộ đữ liệu vs server1, trường hợp Server1 bị quá tải hoặc sự cố thì Server2 sẽ chạy thay thế.

Suy nghĩ của mình vậy đó, có điều gì ko được thì mọi người cứ góp ý và định hướng giúp mình nha.

Cảm ơn mọi người!! smilie
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   Thắc mắc về đồng bộ dữ liệu trên 2 server web (CentOS) 23/09/2013 00:54:42 (+0700) | #2 | 278516
[Avatar]
chiro8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2010 00:38:37
Messages: 661
Location: /home/chiro8x
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Bạn thử tìm hiểu HAPROXY

Support plaform:
Linux 2.4 on x86, x86_64, Alpha, SPARC, MIPS, PARISC
Linux 2.6 on x86, x86_64, ARM (ixp425), PPC64
Solaris 8/9 on UltraSPARC 2 and 3
Solaris 10 on Opteron and UltraSPARC
FreeBSD 4.10 - 8 on x86
OpenBSD 3.1 to -current on i386, amd64, macppc, alpha, sparc64 and VAX (check the ports)

Hồi trước mình có giúp một bạn làm cái này, thấy nó cũng hay.
Chi tiết : http://haproxy.1wt.eu/
while(1){}
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   Thắc mắc về đồng bộ dữ liệu trên 2 server web (CentOS) 24/09/2013 05:28:26 (+0700) | #3 | 278530
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hai991dk wrote:
Mình đang làm đồ án về xây dựng Web Server, ở đây giả sử có 2 con sever (Server 1 & sever 2) dùng linux, cùng nhau chạy 1 hoặc nhiều site. Mình muốn mọi người định hướng cho mình để xây dựng 1 hệ thống, trong đó các site sẽ chạy trên Server 1. Server 2 thì ko chạy song song với sever 1, nhưng nó luôn đồng bộ đữ liệu vs server1,
 

DRBD + GFS2.

hai991dk wrote:

trường hợp Server1 bị quá tải hoặc sự cố thì Server2 sẽ chạy thay thế.
 

Corosync + Pacemaker.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|