banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables  XML
  [Question]   Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables 01/06/2014 17:44:57 (+0700) | #31 | 280747
[Avatar]
startbkhn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/09/2012 00:52:46
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
Chào các anh!
Em cũng cùng vấn đề nhưng ở mức thấp hơn.
Em đọc 1 đoạn code sau:
Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A INPUT -m state –-state NEW,ESTABLISHED -p tcp –dport 22 -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state –-state ESTABLISHED -p tcp –sport 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT

Nó báo lỗi ở đoạn --state.
Em chưa có kiến thức gì về viết rule. Anh nào có thể cho em xin ít kiến thức định hướng được không ạ?
Em cần 1 tài liệu về các câu lệnh và ví dụ. Em cảm ơn nhiều!
Lương tâm trong sạch là mục đích theo đuổi cuối cùng
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables 06/06/2014 22:07:41 (+0700) | #32 | 280777
[Avatar]
qwerty13
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2013 06:37:58
Messages: 52
Offline
[Profile] [PM]
Báo lỗi thì phải nói rõ là lỗi gì chứ, không nói ai biết được @@

Quan sát thì thấy hình như 2 dấu trừ khác nhau. Thứ 2 là chỗ sport, dport phải là 2 dấu trừ.
Once Amser, forever Amser smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|