banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: blackwidow  XML
Profile for blackwidow Messages posted by blackwidow [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
did you try limit_req & limit_conn when I didn't limit reg & conn nginx uses cpu quite alot, after limit reg & conn cpu reduces significantly ok
@Framer, I have seen people running similar setup to yours, in my opinion its over kill and since you are running Nginx, Varnish, and Apache together, those my take up your server resources. As long as you know what you are doing and config everything properly, I don't see why not.

BTW if you can combine nginx as web server with other services you are running now, you should drop Apache

rs wrote:
50$, I will consider 


I can easily find outsource from India with that price range even lower. Since I'm Vietnamese I would rather help Vietnamese community rather foreigner community. Again this is for my personal web/blog, I want to keep my web/blog "alive", I do not have time to write and update it regularly.

Thanks for your offer and have a nice day. smilie
Looking for tutorial writer for my personal website/blog.

Requirement
  • 500 words or longer in English
  • Linux/open source/networking/security topic related
  • No grammar or spelling mistake
  • Original writing, NO plagiarism


Payment term
  • $5 USD per article. Payment will be made via paypal transfer, or cash (saigon only).
  • I reserve the right to reject any article that does not meet my expectation.
  • Your article will belong to me, you have no right to that article after payment is being made.


I speak English and Vietnamese. You can reach me at tychuot at gmail dot com
hiện tại website của mình offload database từ vps qua vps khác, khác node nhưng chung rack. hiện tại mình muốn chuyển web server qua location khác (khác state) nhưng mysql server vẫn ở location cũ. Vậy mình có vấn đề gì không nếu web server ở 1 state & mysql server ở 1 state khác (properly different provider & different uplink provider also) ? ý mình là latency có tăng hay giảm performance gì không? is it a good idea to go that way ?
2 thanh ram đó có cũng hãng, cùng dung lượng, cùng model, cùng tốc độ không?.
nếu câu trả lời là có hết, thì bạn dùng acetone chùi chân thanh ram rồi chùi khô lại. Sau đó đổi qua đổi lại xem còn bị không.
Bạn nên xài memtest để test ram khoảng vài tiếng, nếu chưa có điều kiện thì xài Orthos hay PRIME95 để stress test ram.
### Section 3: Virtual Hosts
#
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.

#
# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:80
#
# NOTE: NameVirtualHost cannot be used without a port specifier
# (e.g. :80) if mod_ssl is being used, due to the nature of the
# SSL protocol.
#

#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#
#<VirtualHost *:80>
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>

mặc định bị comment out, mò mẫm 1 hồi, bỏ comment của cái này ra, mọi thứ chạy yên ổn, mất luôn cái warn _default_ VirtualHost overlap on port 80.

còn khai báo virtualhost thì mình để là <VirtualHost *:80>

cám ơn các bác giúp đỡ ^^
mới vừa thử xong, clear hết cache browser, flushdns... không có gì thay đổi smilie
bạn chạy trên physical server hay vps?
mình có 1 con server 1 con vps, setup y chang như vậy không có vấn đề gì với con server
còn với thằng vps... thì đang bị như trên smilie
đã thử


Code:
# abc.net virualhost #
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin root@localhost
DocumentRoot /home/tiger/www/abc.net/
ServerName www.abc.net
ServerAlias www.abc.net
ErrorLog logs/abc.net-error_log
CustomLog logs/abc.net-access_log common
<Directory />
Order Deny,Allow
Deny from all
Options None
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /home/tiger/www/abc.net/>
Order Allow,Deny
Allow from all
Options -ExecCGI -FollowSymLinks -Indexes
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>
# def.com virtualhost #
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin root@localhost
DocumentRoot /home/tiger/www/def.com/
ServerName www.def.com
ServerAlias www.def.com www.def.net
ErrorLog logs/def.com-error_log
CustomLog logs/def.com-access_log common
<Directory />
Order Deny,Allow
Deny from all
Options None
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /home/tiger/www/def.com/>
Order Allow,Deny
Allow from all
Options -ExecCGI -FollowSymLinks -Indexes
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>
# hyj.org virtualhost #
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin root@localhost
DocumentRoot /home/tiger/www/hyj.org/
ServerName www.hyj.org
ServerAlias www.hyj.org
ErrorLog logs/hyj.org-error_log
CustomLog logs/hyj.org-access_log common
<Directory />
Order Deny,Allow
Deny from all
Options None
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /home/tiger/www/hyj.org/>
Order Allow,Deny
Allow from all
Options -ExecCGI -FollowSymLinks -Indexes
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>


vẫn bị
fuckin weird x_x mình đã thêm www trước domain name, mình chạy centos 6. vẫn bị trỏ vô abc.net x_x

không biết centos ngoài httpd.conf chứa thông tin virtualhost, còn file nào chứa thông tin virualhost không nhỉ? mình nghĩ có cái file nào đó overwrite cái httpd.conf của mình ???

để mình add thêm 1 cái domain thứ 3 rồi tạo thêm 1 virtualhost xem sao smilie
mình đã thử cách đó trước khi post ở đây.

Starting httpd: [Tue Mar 12 04:36:45 2013] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 80, the first has precedence

khi vào def.com vẫn bị trỏ vô abc.net smilie
# abc.net virualhost #

<VirtualHost abc.net:80>

ServerAdmin root@localhost
DocumentRoot /home/tiger/www/abc.net/
ServerName abc.net
ServerAlias abc.net
ErrorLog logs/abc.net-error_log
CustomLog logs/abc.net-access_log common

<Directory />
Order Deny,Allow
Deny from all
Options None
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /home/tiger/www/abc.net/>
Order Allow,Deny
Allow from all
Options -ExecCGI -FollowSymLinks -Indexes
AllowOverride All
</Directory>

</VirtualHost>

# def.com virtualhost #

<VirtualHost def.com:80>

ServerAdmin root@localhost
DocumentRoot /home/tiger/www/def.com/
ServerName def.com
ServerAlias def.com def.net
ErrorLog logs/def.com-error_log
CustomLog logs/def.com-access_log common

<Directory />
Order Deny,Allow
Deny from all
Options None
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /home/tiger/www/def.com/>
Order Allow,Deny
Allow from all
Options -ExecCGI -FollowSymLinks -Indexes
AllowOverride All
</Directory>

</VirtualHost>

 


cái này là httpd.conf của mình. mỗi lần restart httpd thì bị Starting httpd: [Mon Mar 11 23:58:57 2013] [warn] VirtualHost abc.net:80 overlaps with VirtualHost def.com:80, the first has precedence, perhaps you need a NameVirtualHost directive

nó báo là một chuyện, mỗi lần vào def.com thì toàn bị trỏ vô trang chủ của abc.net smilie

còn đây là hosts file của mình

xxx.xxx.xxx.xxx abc.net abc def.com def.net 


mong các bác giúp smilie
sách hướng dẫn ở đây http://www.pysoft.com/Downloads/Active%20WebCam%20Manual.pdf

thường thì security camera card đi theo software, mình không biết active webcam nó xài webcam thường hay cctv camera. Nói chung là nếu bạn có phần cứng & phần mềm tương thích, phần còn lại chỉ là mở port trong windows hay os để ra internet nếu bạn muốn remote monitor
mình cũng nghe nói wine nhưng chưa bao giờ xài, mình chủ yếu xài virtualbox, cài windows lên virtualbox rồi xài windows app, rất ok trừ game thôi smilie
tình hình là mới rước em intel 520 180gb ssd về cho con laptop của mình. laptop thì xài xubuntu 12.04.
mình làm theo bài http://www.howtogeek.com/62761/how-to-tweak-your-ssd-in-ubuntu-for-better-performance/ để tune up os cho ssd. Tới phần "Tmpfs" thì bài viết mount /tmp lên ram. Mình đọc rất nhiều bài viết tune up linux cho ssd thì một số người nói là xài /dev/shm cũng được vì /dev/shm cũng làm ramdisk.

nếu mount /tmp lên ram thì 2 thằng đều chạy trên ram rồi, thì xài cái nào có lợi hơn cho việc lưu tạm cache & temp files lên ram để kéo dài tuổi thọ ssd?.
Mình có 1 dsl 3 public ip, 2 vô thẳng 2 server, 1 qua wireless router/nat để share internet.

2 server không qua nat đều ping/traceroute được đến cái vps của mình, còn tất cả các máy dưới cái nat đều không vô được.

Router là WRT54GS của linksys, mình đã coi kỹ rồi thì router không có bloCK ip, hay keyword hay domain gì cả. Nếu mình ping/traceroute từ router thì được, qua nat rồi thì không. Chỉ bị với cái vps của mình, tất cả IP/website khác đều ok smilie

có bác nào bị không mình không smilie
Cái centos server của mình bình thường chạy khoảng 145 mb ram, cũng không chạy gì ngoài http & mysql, webmin.

hôm nay có cái vps ngồi nghịch, vps đang có http & webmin, chưa cái mysql thì chỉ tốn có khoảng 30 mb ram.

làm sao để mình giảm ram trên server của mình?

đây là top trên server
top - 22:27:42 up 8:40, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 108 total, 1 running, 107 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 99.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1012704k total, 373944k used, 638760k free, 29756k buffers
Swap: 2064376k total, 0k used, 2064376k free, 201496k cached 


đây là top trên vps
top - 09:28:14 up 26 min, 1 user, load average: 0.07, 0.04, 0.00
Tasks: 18 total, 1 running, 17 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 131072k total, 39412k used, 91660k free, 0k buffers
Swap: 655360k total, 24k used, 655336k free, 15932k cached 


108 tasks vs 18 tasks.... wtf mình đâu có cài/chạy gì nhiều trên cái server đó? mình fresh install bằng dĩa centos server
bạn cần ftp ra server bên ngoài hay ftp vô server của bạn? cái server của mình không chạy ftp mà chạy sftp vì nghe nói ftp có rất nhiều bug & dễ bị hack.

nếu cái server của bạn chỉ có bạn sài thì cứ dùng ftp client bình thường của bạn với ssh port của bạn.

nếu bạn muốn mở thêm port 21 thì add mấy dòng này vô cái script của mình


# Allow FTP connections @ port 21
$IPT -A INPUT -p tcp --sport 21 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

# Allow Active FTP Connections
$IPT -A INPUT -p tcp --sport 20 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p tcp --dport 20 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

# Allow Passive FTP Connections
$IPT -A INPUT -p tcp --sport 1024: --dport 1024: -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p tcp --sport 1024: --dport 1024: -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

tga wrote:
sao em mới cho
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP  

thì tất cả các cổng đều bị đóng hết smilie lại phải stop iptables mới vào lại đc smilie 


vì bạn drop hết rồi, mặc định là ACCEPT, nếu bạn DROP hết như vậy thì bạn phải mở từng port riêng mà bạn cần xài. bạn xem lại cái iptables & script hoàn chỉnh mình chạy trên server của mình ở trên, post 4-5 gì đó.

# allow server tcp ports 22,80,443,10000
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport -m state -i eth0 --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT --dports 22,80,443,10000
iptables -A OUTPUT -p tcp -m multiport -m state -o eth0 --state ESTABLISHED -j ACCEPT --sports 22,80,443,10000
mình đang xài laptop chạy ubuntu, mình muốn có iptables cho 2 interfaces là eth0 & wlan0 cùng 1 lúc nhưng không biết phải làm sao.

nếu mình chạy script riêng cho eth0 hay wlan0 thì ok, nhưng như vậy bất tiện quá nếu mỗi lần xài wireless hay cable như vậy thì phải chạy lại cái script cho thằng đó.

mình đại khái nhập 2 cái interfaces vô như vầy


#!/bin/bash

itf="eth0,wlan0"

# Set default policies for INPUT, FORWARD and OUTPUT chains
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP

-A INPUT -i $itf -p tcp -m tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set --name SSH --rsource
-A INPUT -i $itf -p tcp -m tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 300 --hitcount 4 --rttl --name SSH --rsource -j LOGNDROP

nhưng không được, nếu để itf="eth0" riêng hay itf="wlan0" riêng thì chạy ok, nhưng khi nhập chung lại thì iptables vẫn load/save/run, nhưng lúc xài mấy cổng thì không được, cái iptables trên làm vd thôi chứ không phải cái hoàn chỉnh mình xài, chút nữa về nhà mình update lại.
nếu như mình cài centos lên box đó, rồi vmware. Thì những file của centos guest của vmware windows tạo ra có phải convert qua host centos mới không? hay chỉ đơn giản là copy qua thôi?
có 1 vấn đề này, nhờ các bác góp ý, cái server trên là centos chạy trên windows xp bằng vmware, nối trực tiếp vô modem ra internet. Không có cái gì bảo vệ thằng xp hết trừ cái firewall có sẵn của xp.

Mình rất muốn cài centos thẳng lên cái box đó nhưng mình vẫn chưa tự tin cho lắm vì nếu cài thẳng lên box nếu bị fuked up cái gì đó thì phải lên trực tiếp cái box để sửa. mình xài vmware như vậy nếu có gì hư thì còn vnc vô xp để sửa thằng centos được còn không thì restore từ snapshot của vnware.

các bác nghĩ xp (tắt hết mấy services không quan trọng, và không chạy gì trừ vmware) có khả năng đứng ra thẳng internet như vậy không? mình vẫn thích vmware vì rất tiện cho mình. Mình đang nghĩ mua thêm cái router nào đó rồi cài dd wrt vô, mình sẽ nat = router và dd wrt cũng hỗ trợ iptables. Như vậy thì ít ra sẽ có thêm 1 cái firewall trước khi vô xp.
flash cần x để chạy ---> bạn cần cài x rồi flash, sau đó firefox hay chrome tuỳ bạn
"links" hay "w3m"
đây là iptables hiện tại của mình

# Generated by iptables-save v1.4.7 on Tue Sep 11 20:38:31 2012
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [0:0]
:LOGNDROP - [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m state --state NEW -j LOGNDROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,ACK -j LOGNDROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN FIN,SYN -j LOGNDROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j LOGNDROP
-A INPUT -f -j LOGNDROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG -j LOGNDROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -j LOGNDROP
-A INPUT -m state --state INVALID -j LOGNDROP
-A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set --name SSH --rsource
-A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 300 --hitcount 4 --rttl --name SSH --rsource -j LOGNDROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -m state --state NEW -m limit --limit 25/min --limit-burst 100 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -m limit --limit 50/sec --limit-burst 50 -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443,10000 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp -m multiport --sports 80,443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -p udp -m udp -m multiport --sports 123,53 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,ACK -j LOGNDROP
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN FIN,SYN -j LOGNDROP
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j LOGNDROP
-A OUTPUT -f -j LOGNDROP
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG -j LOGNDROP
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -j LOGNDROP
-A OUTPUT -m state --state INVALID -j LOGNDROP
-A OUTPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j LOGNDROP
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m multiport --sports 22,80,443,10000 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m tcp -m multiport --dports 80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o eth0 -p udp -m udp -m multiport --dports 123,53 -j ACCEPT
-A LOGNDROP -j LOG --log-prefix "LOGNDROP: "
-A LOGNDROP -j DROP
COMMIT
# Completed on Tue Sep 11 20:38:31 2012
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Tue Sep 11 20:38:31 2012
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [1451511:74777798]
:INPUT ACCEPT [1451511:74777798]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [372157:1486000721]
:POSTROUTING ACCEPT [371275:1485305799]
COMMIT
# Completed on Tue Sep 11 20:38:31 2012
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Tue Sep 11 20:38:31 2012
*nat
:PREROUTING ACCEPT [3416:155332]
:POSTROUTING ACCEPT [673:44245]
:OUTPUT ACCEPT [804:54731]
COMMIT
# Completed on Tue Sep 11 20:38:31 2012 


còn đây là script mình chạy


#!/bin/bash
#
#############################
# FIREWALL 1.0
# 09/11/2012
#
# How to make the script executable
# chmod +x firewall
#
# edit our script and run it from the shell with the following command
# ./firewall
#############################

#############################
# Flush all current rules from iptables
iptables -F
#############################

#############################
# Set default policies for INPUT, FORWARD and OUTPUT chains
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
#############################

#############################
# LOGDROPPER
iptables -N LOGNDROP > /dev/null 2> /dev/null
iptables -F LOGNDROP
iptables -A LOGNDROP -j LOG --log-prefix "LOGNDROP: "
iptables -A LOGNDROP -j DROP
#############################

#############################
# force syn packets check, make sure new incoming tcp connections are syn packets; otherwise we need to drop them
iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOGNDROP
#############################

#############################
# drop invalid syn packets
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ACK,RST,SYN,FIN -j LOGNDROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j LOGNDROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j LOGNDROP
iptables -A OUTPUT -p tcp --tcp-flags ALL ACK,RST,SYN,FIN -j LOGNDROP
iptables -A OUTPUT -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j LOGNDROP
iptables -A OUTPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j LOGNDROP
#############################

#############################
# drop packets with incoming fragments. this attack result into linux server panic such data loss
iptables -A INPUT -f -j LOGNDROP
iptables -A OUTPUT -f -j LOGNDROP
#############################

#############################
# xmas packets
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j LOGNDROP
iptables -A OUTPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j LOGNDROP
#############################

#############################
# drop all null packets
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j LOGNDROP
iptables -A OUTPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j LOGNDROP
#############################

#############################
# drop invalid
iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j LOGNDROP
iptables -A OUTPUT -m state --state INVALID -j LOGNDROP
#############################

#############################
# disable outgoign icmp request
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j LOGNDROP
#############################

#############################
# prevent ssh attacks
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set --name SSH
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 300 --hitcount 4 --rttl --name SSH -j LOGNDROP
#############################

#############################
# Limit NEW traffic on port 80
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -m limit --limit 25/minute --limit-burst 100 -j ACCEPT
#############################

#############################
# Limit established traffic
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -m limit --limit 50/second --limit-burst 50 -j ACCEPT
#############################

#############################
# allow loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
#############################

#############################
# allow server tcp ports 22,80,443,10000
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport -m state -i eth0 --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT --dports 22,80,443,10000
iptables -A OUTPUT -p tcp -m multiport -m state -o eth0 --state ESTABLISHED -j ACCEPT --sports 22,80,443,10000
#############################

#############################
# allow tcp ports 80,443 for yum update
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp -m multiport -m state -i eth0 --state ESTABLISHED -j ACCEPT --sports 80,443
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp -m multiport -m state -o eth0 --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT --dports 80,443
#############################

#############################
# allow udp ports 123 ntp (network time protocol), 53 dns (domain name service)
iptables -A INPUT -p udp -m udp -m multiport -i eth0 -j ACCEPT --sports 123,53
iptables -A OUTPUT -p udp -m udp -m multiport -o eth0 -j ACCEPT --dports 123,53
#############################

#############################
# Save settings
/sbin/service iptables save
#############################

#############################
# List rules
iptables -L -v
#############################
 


các bác thấy có gì mình còn sai xót thì xin góp ý, trong vài ngày tới mình sẽ cố gắng mở thêm mấy cái port để chạy traceroute & ping = php, vì sau khi xài iptables mấy cái ping, whois, traceroute php script chưa chạy được vì chưa có thời gian ngâm cứu.
mình đang update cái iptables của mình & đang làm cái script iptables, wow xài iptables bằng script quá tiện so với bỏ vô từng dòng & giải quyết được vấn đề thứ tự của mình smilie cám ơn các bác rất nhiều, từ hổm rày mình học được rất nhiều thêm về iptables tuy rằng còn rất nhiều thứ chưa hiểu x_x

bác kakarottbatdong, mình có cần nhất thiết bỏ mấy cái luật chặn ssh vô 1 CHAIN mới như vậy hay cho nó vô chung mấy cái luật kia cũng được?

Và hình như lúc setup ssh server tự nó tạo rsa key cho mình rồi mà?

Không nên mua máy của acer hay hp, cái này là theo kinh nghiệm sửa máy của mình cũng như rất nhiều review trên mạng.
tình hình là mình đang xài cài này để block ssh brute force

# Generated by iptables-save v1.4.7 on Sat Sep 8 19:26:10 2012
*nat
:PREROUTING ACCEPT [5:268]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [6:1068]
COMMIT
# Completed on Sat Sep 8 19:26:10 2012
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Sat Sep 8 19:26:10 2012
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [380:23298]
:INPUT ACCEPT [380:23298]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [274:48089]
:POSTROUTING ACCEPT [268:47021]
COMMIT
# Completed on Sat Sep 8 19:26:10 2012
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Sat Sep 8 19:26:10 2012
*filter
:FORWARD DROP [0:0]
:INPUT DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp -m state -m recent -i eth0 --dport 22 --state NEW --set --name SSH --rsource
-A INPUT -p tcp -m tcp -m state -m recent -i eth0 --dport 22 --state NEW -j DROP --update --seconds 300 --hitcount 4 --rttl --name SSH --rsource

-A INPUT -p tcp -m tcp -m connlimit --dport 80 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j REJECT --reject-with tcp-reset --connlimit-above 4 --connlimit-mask 32
-A INPUT -p tcp -m multiport -m state -i eth0 --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT --dports 22,80,443,10000
-A INPUT -p tcp -m tcp -m multiport -m state -i eth0 --state ESTABLISHED -j ACCEPT --sports 80,443
-A INPUT -p udp -m udp -m multiport -i eth0 -j ACCEPT --sports 123,53
-A OUTPUT -p tcp -m multiport -m state -o eth0 --state ESTABLISHED -j ACCEPT --sports 22,80,443,10000
-A OUTPUT -p tcp -m tcp -m multiport -m state -o eth0 --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT --dports 80,443
-A OUTPUT -p udp -m udp -m multiport -o eth0 -j ACCEPT --dports 123,53
COMMIT
# Completed on Sat Sep 8 19:26:10 2012 


nhưng vẫn bị nhè nhẹ

Sep 9 08:58:25 xxxxxxxxx sshd[20141]: Address 64.34.179.206 maps to server1.aclutx.org, but this does not map back to the address - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT!
Sep 9 08:58:25 xxxxxxxxx sshd[20141]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=64.34.179.206 user=root
Sep 9 08:58:27 xxxxxxxxx sshd[20141]: Failed password for root from 64.34.179.206 port 35164 ssh2
Sep 9 08:58:27 xxxxxxxxx sshd[20142]: Received disconnect from 64.34.179.206: 11: Bye Bye
Sep 9 08:58:28 xxxxxxxxx sshd[20143]: Address 64.34.179.206 maps to server1.aclutx.org, but this does not map back to the address - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT!
Sep 9 08:58:28 xxxxxxxxx sshd[20143]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=64.34.179.206 user=root
Sep 9 08:58:28 xxxxxxxxx sshd[20145]: Address 64.34.179.206 maps to server1.aclutx.org, but this does not map back to the address - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT!
Sep 9 08:58:28 xxxxxxxxx sshd[20145]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=64.34.179.206 user=root
Sep 9 08:58:30 xxxxxxxxx sshd[20143]: Failed password for root from 64.34.179.206 port 39604 ssh2
Sep 9 08:58:30 xxxxxxxxx sshd[20144]: Received disconnect from 64.34.179.206: 11: Bye Bye
Sep 9 08:58:30 xxxxxxxxx sshd[20145]: Failed password for root from 64.34.179.206 port 35938 ssh2
Sep 9 08:58:31 xxxxxxxxx sshd[20146]: Received disconnect from 64.34.179.206: 11: Bye Bye
Sep 9 11:02:43 xxxxxxxxx sshd[21616]: Address 173.231.12.116 maps to 173-231-12-116.hosted.static.webnx.com, but this does not map back to the address - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT!
Sep 9 11:02:43 xxxxxxxxx sshd[21616]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=173.231.12.116 user=root
Sep 9 11:02:45 xxxxxxxxx sshd[21616]: Failed password for root from 173.231.12.116 port 54261 ssh2
Sep 9 11:02:45 xxxxxxxxx sshd[21617]: Received disconnect from 173.231.12.116: 11: Bye Bye
Sep 9 11:02:46 xxxxxxxxx sshd[21618]: Address 173.231.12.116 maps to 173-231-12-116.hosted.static.webnx.com, but this does not map back to the address - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT!
Sep 9 11:02:46 xxxxxxxxx sshd[21618]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=173.231.12.116 user=root
Sep 9 11:02:46 xxxxxxxxx sshd[21620]: Address 173.231.12.116 maps to 173-231-12-116.hosted.static.webnx.com, but this does not map back to the address - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT!
Sep 9 11:02:46 xxxxxxxxx sshd[21620]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=173.231.12.116 user=root
Sep 9 11:02:47 xxxxxxxxx sshd[21618]: Failed password for root from 173.231.12.116 port 60095 ssh2
Sep 9 11:02:47 xxxxxxxxx sshd[21619]: Received disconnect from 173.231.12.116: 11: Bye Bye
Sep 9 11:02:48 xxxxxxxxx sshd[21620]: Failed password for root from 173.231.12.116 port 54863 ssh2
Sep 9 11:02:48 xxxxxxxxx sshd[21621]: Received disconnect from 173.231.12.116: 11: Bye Bye 


nhưng có vẻ 2 dòng iptables trên không xi nhê, vd như thằng 64.34.179.206, lúc 08:58:27 có 12 lần login = root, nhưng iptables luật là 4 lần 5 phút. Mình coi trong ssh server config của mình chỉ limit 6 lần login không thành công. Mình thử login bình thường với password sai liên tục thì được đúng 6 lần của ssh config, như vậy thì iptables không hoạt động đúng. Mình thắc mắc là tại sao brute force được nhiều như vậy trong thời gian ngắn trong khi ssh config chỉ cho 6?
đây là iptables hiện tại của mình,

# Generated by iptables-save v1.4.7 on Thu Sep 6 17:13:16 2012
*nat
:PREROUTING ACCEPT [7:518]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [6:2386]
COMMIT
# Completed on Thu Sep 6 17:13:16 2012
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Thu Sep 6 17:13:16 2012
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [284:17857]
:INPUT ACCEPT [284:17857]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [194:45919]
:POSTROUTING ACCEPT [181:39025]
COMMIT
# Completed on Thu Sep 6 17:13:16 2012
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Thu Sep 6 17:13:16 2012
*filter
:FORWARD DROP [0:0]
:INPUT DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [0:0]
-A INPUT -s 61.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 69.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 84.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 93.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 111.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 115.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 116.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 117.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 118.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 119.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 120.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 121.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 122.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 123.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 124.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 125.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 126.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 169.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 195.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 200.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 202.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 203.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 210.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 211.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 218.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 219.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 220.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 221.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 222.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp -m connlimit --dport 80 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j REJECT --reject-with tcp-reset --connlimi$
-A INPUT -p tcp -m multiport -m state -i eth0 --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT --dports 22,80,443,10000
-A INPUT -p tcp -m tcp -m multiport -m state -i eth0 --state ESTABLISHED -j ACCEPT --sports 80,443
-A INPUT -p udp -m udp -i eth0 --sport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --sport 123 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m multiport -m state -o eth0 --state ESTABLISHED -j ACCEPT --sports 22,80,443,10000
-A OUTPUT -p tcp -m tcp -m multiport -m state -o eth0 --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT --dports 80,443
-A OUTPUT -p udp -m udp -o eth0 --dport 53 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Thu Sep 6 17:13:16 2012 mọi thứ hoạt động tốt, nguyên ngày nay dừng được brute force ssh từ china vô server của mình.
mình muốn hỏi cái này. làm sao để dời các dòng theo thứ tự mình muốn ? mình xài nano để edit xong rồi service iptables save, save xong thì thứ tự vẫn như trước khi save.
Và, mình chưa hiểu lắm về cách sắp sếp thứ tự trong iptables, cái nào quan trọng hơn cái nào? cái nào cần đi trước? cái nào đi sau?

ah còn cái nữa, khi dùng iptables trên, mấy cái traceroute, whois, ping php script của mình hết xài được :( permission not allowed hay socket error gì đó. làm sao để giải quyết được vấn đề này?
ở đây
http://doc.slitaz.org/en:handbook:installation
 
Go to Page:  2 3 4 Page 5 Last Page

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|