banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: tankisstank  XML
Profile for tankisstank Messages posted by tankisstank [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 

computerline wrote:
.NET Reflector VSPro, Version 7.4.1.179

Browse, analyze, decompile and debug .NET code

Standalone Windows application

  • Browse, analyze and decompile any .NET code
  • Decompile any .NET assembly to C#, VB.net or IL
  • Tabbed decompilation, search and analyze panes


Visual Studio Integration

  • Open any assembly in Reflector straight from Visual Studio
  • Decompile assemblies without source seamlessly from inside Visual Studio
  • Browse objects using the Reflector Object Browser inside Visual Studio


Debug assemblies without source code


  • Step-through debugging of any decompiled assembly in Visual Studio
  • Set breakpoints anywhere in the decompiled code
  • Watch variables, set next statements, modify variable values, and dynamic expression evaluation


Đây là bản Reflector mình đang dùng, thấy cũng tốt nên share cho các bạn, ai cần thì tải về dùng :

http://www.mediafire.com/?6bzs49pa9capnqn 


Xin đóng góp bản Reflector mới hơn bản 8.3, bản này có đính kèm keygen của LineZer0.

Hướng dẫn sử dụng:
B1: Ngắt kết nối Internet
B2: cài đặt file ReflectorInstaller.exe
B3: mở file Reflector.Keygen.exe, chọn phiên bản Edition: Standard, Visual Studio, hay Visual Studio Pro
B4: mở .Net Reflector, click Active
B5: Nó sẽ yêu cầu Active offline, copy đoạn mã offline vào khung thứ 2 (ở dưới ô Key) trong keygen, copy mã tương ứng ở khung thứ 3, paste vào .Net Reflector.
Done.

Link:
https://www.mediafire.com/?252iq15vdtu4rtj
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|