<![CDATA[Messages posted by "tankisstank"]]> /hvaonline/posts/listByUser/285192.html JForum - http://www.jforum.net Công cụ Reverse Engineering

computerline wrote:
.NET Reflector VSPro, Version 7.4.1.179 Browse, analyze, decompile and debug .NET code Standalone Windows application
  • Browse, analyze and decompile any .NET code Decompile any .NET assembly to C#, VB.net or IL Tabbed decompilation, search and analyze panes
Visual Studio Integration
  • Open any assembly in Reflector straight from Visual Studio Decompile assemblies without source seamlessly from inside Visual Studio Browse objects using the Reflector Object Browser inside Visual Studio
Debug assemblies without source code
  • Step-through debugging of any decompiled assembly in Visual Studio Set breakpoints anywhere in the decompiled code Watch variables, set next statements, modify variable values, and dynamic expression evaluation
Đây là bản Reflector mình đang dùng, thấy cũng tốt nên share cho các bạn, ai cần thì tải về dùng : http://www.mediafire.com/?6bzs49pa9capnqn 
Xin đóng góp bản Reflector mới hơn bản 8.3, bản này có đính kèm keygen của LineZer0. Hướng dẫn sử dụng: B1: Ngắt kết nối Internet B2: cài đặt file ReflectorInstaller.exe B3: mở file Reflector.Keygen.exe, chọn phiên bản Edition: Standard, Visual Studio, hay Visual Studio Pro B4: mở .Net Reflector, click Active B5: Nó sẽ yêu cầu Active offline, copy đoạn mã offline vào khung thứ 2 (ở dưới ô Key) trong keygen, copy mã tương ứng ở khung thứ 3, paste vào .Net Reflector. Done. Link: https://www.mediafire.com/?252iq15vdtu4rtj]]>
/hvaonline/posts/preList/2865/280446.html#280446 /hvaonline/posts/preList/2865/280446.html#280446 GMT