banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: code_war_509  XML
Profile for code_war_509 Messages posted by code_war_509 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 

dml_92 wrote:
Nguy hiểm bằng con Sality không nhỉ
có vẻ trình con Flame này chỉ là ẩn thân thôi 


con sality chỉ để lây file và kéo bọ trên host thôi mà smilie) với lại mấy host nó hiện giờ cũng die hết rầu... thì có liên quan gì tới flame đâu smilie
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|