<![CDATA[Messages posted by "code_war_509"]]> /hvaonline/posts/listByUser/277860.html JForum - http://www.jforum.net (HVA News) Khả năng tự tiêu hủy, xóa dấu vết của Flame

dml_92 wrote:
Nguy hiểm bằng con Sality không nhỉ có vẻ trình con Flame này chỉ là ẩn thân thôi 
con sality chỉ để lây file và kéo bọ trên host thôi mà :)) với lại mấy host nó hiện giờ cũng die hết rầu... thì có liên quan gì tới flame đâu :P]]>
/hvaonline/posts/preList/42616/277457.html#277457 /hvaonline/posts/preList/42616/277457.html#277457 GMT