banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: Njce  XML
Profile for Njce Messages posted by Njce [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 

Mấy anh chị giúp em với..Máy tính nhà em...đèn màn hình nó cứ chớp tắt chớp tắt không hiện lên gì hết...

Ai Giúp Em Đi
smilie smilie smilie smilie
tự dưng nó tắt phụt màn hình đen thui luôn
Code:
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="refresh" content="10;''http://9a10team.forumvi.com">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Chạy FireWall</title>
<style type="text/css">
.titlemove{
width: 730px;
height: 320px;
background:url("") repeat-x scroll left bottom transparent;
padding: 10px 5px;
margin-top: 100px;
border: 1px solid #000000;
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-box-shadow: -1px 3px 20px #d7d7d7;
-webkit-box-shadow: -1px 2px 16px #d7d7d7;
}
.hpdirect {
margin-top: -10px;
}
.hpdirect a {
height: 20px;
font-family: Times New Roman;
font-size: 13px;
font-weight: bold;
color: #fa7d00;
background:url("http://vietinfoline.com/up/images/VietInfoLine/1.png") repeat-x scroll left center transparent;
padding: 2px 10px;
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
}
.hpdirect a:hover {
background:url("http://vietinfoline.com/up/images/VietInfoLine/2.png") repeat-x scroll left center transparent;
color: #fa7d00;
}
</style>
</head>
<body text="#FFFFFF" bgcolor="#000000">
<center><div class="titlemove">
<p align="center"><b><font size="7">Đại Gia Đình ♥a10♥
<p align="center"><font face="Arial" color="#00CCFF"><b>Sẽ Tự Chuyển Vào Forum Sau 1 Vài Giây.</b></font></p>
<p class="hpdirect"><a href="/forum" >Bấm vào đây nếu không muốn đợi lâu</a></p>
<p align="center"><b><font face="Arial">Welcom</font></b></p>
<p align="center"> </p>
<form name="loading">
<p align="center">
<input value="||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||" name="chart" size="46" style="border-style: none; padding-left: 12px; font-family: Arial; font-size: 30px; font-weight: bolder; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" type="text" disabled="disabled">
<br> <input value="0%" name="percent" style="border-style: none; padding: 0px; font-family: Comic Sans MS; font-size: 35px; font-weight: bolder; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;" type="text" disabled="disabled">
</p>
<script>
var bar = 0
var line = "|"
var amount =""
count()
function count(){
bar= bar+1
amount =amount + line
document.loading.chart.value=amount
document.loading.percent.value=bar+"%"
if (bar<100)
{setTimeout("count()",90);}
else
{window.location = "http://9a10team.forumvi.com";}
}</script>
</form>
</div></center>
</body>
</html>


Sao em bỏ vào htm của foeum rồi chọn thành HomPage mà nó cứ chạy tới 100% thì trở về 0% chạy típ Nó không vào forum...Mà em thấy forum của mọi nfười đều có /forum ở cuối em hok có
Màn hình vi tính mở một hồi lâu thì tắt
Như hình trên
Chỉ em nó bị hư gì đi em mới cài lại win smilie smilie smilie smilie Thanks
màn hình máy tính nàh em mỗi lần khởi động là nói nó hiện lên rồi tắt ngay...? Phải reset 1 hồi lâu màn hình mới chạy bình thường ? smilie Mấy bác ai giỏi thì chỉ em máy bị hư cái gì
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|