banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính Tại Sao 4Rum Không Có chữ /forum ở cuối địa chỉ để làm trang loading  XML
  [Question]   Tại Sao 4Rum Không Có chữ /forum ở cuối địa chỉ để làm trang loading 18/10/2011 11:50:16 (+0700) | #1 | 248801
[Avatar]
Njce
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/06/2011 01:38:03
Messages: 5
Location: Việt Nam
Offline
[Profile] [PM]
Code:
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>
<html>
 
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="refresh" content="10;''http://9a10team.forumvi.com">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Chạy FireWall</title>
 
<style type="text/css">
 
.titlemove{
  width: 730px;
  height: 320px;
  background:url("") repeat-x scroll left bottom transparent;
  padding: 10px 5px;
  margin-top: 100px;
  border: 1px solid #000000;
  -moz-border-radius: 10px;
  -webkit-border-radius: 10px;
  -moz-box-shadow: -1px 3px 20px #d7d7d7;
  -webkit-box-shadow: -1px 2px 16px #d7d7d7;
}
 
.hpdirect {
  margin-top: -10px;
}
 
.hpdirect a {
  height: 20px;
  font-family: Times New Roman;
  font-size: 13px;
  font-weight: bold;
  color: #fa7d00;
  background:url("http://vietinfoline.com/up/images/VietInfoLine/1.png") repeat-x scroll left center transparent;
  padding: 2px 10px;
  -moz-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
}
 
.hpdirect a:hover {
  background:url("http://vietinfoline.com/up/images/VietInfoLine/2.png") repeat-x scroll left center transparent;
  color: #fa7d00;
}
 
</style>
 
</head>
 
<body text="#FFFFFF" bgcolor="#000000">
<center><div class="titlemove">
<p align="center"><b><font size="7">Đại Gia Đình ♥a10♥


<p align="center"><font face="Arial" color="#00CCFF"><b>Sẽ Tự Chuyển Vào Forum Sau 1 Vài Giây.</b></font></p>
<p class="hpdirect"><a href="/forum" >Bấm vào đây nếu không muốn đợi lâu</a></p>
 <p align="center"><b><font face="Arial">Welcom</font></b></p>
 
 
<p align="center"> </p>
 
<form name="loading">
<p align="center">
<input value="||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||" name="chart" size="46" style="border-style: none; padding-left: 12px; font-family: Arial; font-size: 30px; font-weight: bolder; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" type="text" disabled="disabled">
<br> <input value="0%" name="percent" style="border-style: none; padding: 0px; font-family: Comic Sans MS; font-size: 35px; font-weight: bolder; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;" type="text" disabled="disabled">
</p>
 
<script>
var bar = 0
var line = "|"
var amount =""
count()
function count(){
bar= bar+1
amount =amount + line
document.loading.chart.value=amount
document.loading.percent.value=bar+"%"
if (bar<100)
{setTimeout("count()",90);}
else
{window.location = "http://9a10team.forumvi.com";}
}</script>
 
</form>
 
</div></center>
</body>
</html>


Sao em bỏ vào htm của foeum rồi chọn thành HomPage mà nó cứ chạy tới 100% thì trở về 0% chạy típ Nó không vào forum...Mà em thấy forum của mọi nfười đều có /forum ở cuối em hok có
Mày Mò - Học Hỏi - Hết
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|