banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: laocodon8x  XML
Profile for laocodon8x Messages posted by laocodon8x [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Bây giờ mà vẫn còn dùng MD5.
http://preyproject.com
cái này dùng rất hay. nó có thể chụp ảnh kẻ cắp, log IP và vị trí chính xác trên google maps
Nick yahoo của mình là Laocondo8x.
Mình định làm demo snort kết hợp với iptable theo kiến trúc Screened subnet.

aaalam wrote:
Mình cũng đang làm đề tài IPS nè, có gì tụi mình tham khảo, bạn làm tới phần nào rồi 

Mình đang làm demo.
Mình đã dựng một mô hình rồi nhưng sợ nó chưa tối ưu. Vì đồ án là quan trọng nên mới phải tham khảo ý kiến mọi người.
Mình đang làm đồ án về IPS dựa trên Snort và IPTABLE nhưng chưa biết triển khai trên một mô hình như thế nào để làm nổi bật được ưu nhược điểm của IPS này. Mong mọi người giúp đỡ.
Sao mọi người cứ quan trọng việc cài đặt linh tinh thế nhỉ, chức năng chuyển tiếp mail và phục hồi mật khẩu của yahoo thì để làm gì?
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|