banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits Một CA/RA bị xâm nhập và vài certificate bị làm giả  XML
  [Discussion]   Một CA/RA bị xâm nhập và vài certificate bị làm giả 24/03/2011 03:22:56 (+0700) | #1 | 233866
mrro
Administrator

Joined: 27/12/2001 05:07:00
Messages: 745
Offline
[Profile] [PM]
Một điều tra rất thú vị của http://twitter.com/ioerror

https://blog.torproject.org/blog/detecting-certificate-authority-compromises-and-web-browser-collusion

-m
http://tinsang.net

TetCon 2013 http://tetcon.org

Làm an toàn thông tin thì học gì?/hvaonline/posts/list/42133.html
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Một CA/RA bị xâm nhập và vài certificate bị làm giả 25/03/2011 13:07:55 (+0700) | #2 | 233928
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]
MD5 considered harmful today
Creating a rogue CA certificate

http://www.win.tue.nl/hashclash/rogue-ca/
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Một CA/RA bị xâm nhập và vài certificate bị làm giả 03/04/2011 17:13:10 (+0700) | #3 | 234525
hvthang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/07/2005 03:26:58
Messages: 187
Offline
[Profile] [PM]
Cập nhật thêm thông tin, "một CA/RA" giờ đã rõ là của COMODO, sự cố này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của CA này.
http://www.schneier.com/blog/archives/2011/03/comodo_group_is.html
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Một CA/RA bị xâm nhập và vài certificate bị làm giả 14/06/2011 09:44:03 (+0700) | #4 | 240701
beginner_hacker
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/06/2011 01:18:13
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
CA/RA là viết tắt của từ gì nhỉ ^^!
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Một CA/RA bị xâm nhập và vài certificate bị làm giả 14/06/2011 11:44:17 (+0700) | #5 | 240722
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

beginner_hacker wrote:
CA/RA là viết tắt của từ gì nhỉ ^^! 

Certificate Authority / Registration Authority.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Một CA/RA bị xâm nhập và vài certificate bị làm giả 15/06/2011 04:13:32 (+0700) | #6 | 240804
laocodon8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/09/2009 20:19:34
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
Bây giờ mà vẫn còn dùng MD5.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|