banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: YHT  XML
Profile for YHT Messages posted by YHT [ number of posts not being displayed on this page: 1 ]
 
Bạn thử ILMerge xem http://research.microsoft.com/en-us/people/mbarnett/ilmerge.aspx
Bạn có thể nói rõ là bạn muốn nó như thế nào không? Vì mình chạy 2 đoạn code trên IE7 đều như nhau.
Bạn thử
body {
border: none;
}

xem. Chú ý là border chứ không phải boder, và 0 thì không cần phải ghi px phía sau.
Bạn thêm một thông số nữa (Character Set=utf8) trong chuổi kết nối là được,
vd:
Code:
server=localhost;Database=testdb;User Id=root;Password=;Character Set=utf8

Bạn có thể xem demo tại http://www.daotaoltv.com/2007/08/ting-vit-trong-mysql-net.html
Bạn thử câu query này xem
Code:
ALTER TABLE Diem ADD CONSTRAINT fk_MaSV FOREIGN KEY (MaSV) REFERENCES SinhVien(MaSV)
Cái stored procedure của bạn viết chưa tối ưu lắm, có qua nhiều câu truy vấn thừa, bạn sửa lại thế này xem
Code:
CREATE PROCEDURE GetCarInfo
@CarBookingId int output,
@DayRent varchar(50) output,
@DayPickUp varchar(50) output,
@NumberDaysRent int output,
@CarId int output,
@Username varchar(50)
AS
SELECT @CarBookingId=CarBookingId,@DayRent=DayRent ,@DayPickUp=DayPickUp,@NumberDaysRent=NumberDaysRent,@CarId=CarId FROM CarRental WHERE Username=@Username

Ở đây có lẽ Username là khoá chính trong bảng?
Có hai điểm bạn cần thay đổi:
- Tất cả các fields đều thuộc 1 bảng, vì vậy chỉ cần 1 câu query là có thể lấy tất cả.
- Username truyền vào chỉ có 1 giá trị nên toán tử cần dùng là = chứ không phải IN. Dùng IN về nguyên tắc vẫn cho ra kết quả đúng nhưng dùng như vậy là không thích hợp.
Bạn thử lại xem còn gì trục trặc không.
Bạn xem lại xem, mình thấy nó có hiện ra chỉ số trang 1, 2, 3,4 mà.
Nếu muốn giống HVA thì đừng echo ra mà đưa nó vô cái select.
Ủa chứ tool layout nó làm ra cái gì vậy bạn?

Đây là danh sách các tính năng bị bỏ đi trong CS4 (bạn check thử xem trong CS3 còn không)
  • Timelines
  • Web services
  • Layout mode
  • Site Map view
  • Java Bean support
  • Adobe® Flash elements (Image Viewer)
  • Adobe® Flash text and Adobe® Flash buttons
  • ASP.NET and JSP server behaviors and recordsets

Chi tiết hơn về các http://help.adobe.com/en_US/Dreamweaver/10.0_Using/WS2C41F19D-502B-4fb5-8A54-4442E2127C84a.html
Từ A->Z, bạn xem thử nha http://www.php-mysql-tutorial.com/php-mysql-paging.php
Thử Alt+F6 hoặc View-> Table Mode -> Layout Mode (CS3) OR Expanded Tables Mode (CS4) xem

louisnguyen27 wrote:
1. Đem chia nó cho 7 rồi kiểm tra kết quả nó có phải là số nguyên hay không? lấy phần thập phân nhân lên cho 7 rồi làm tròn.
2. Tìm cận dưới gần nhât của nó có chia hết cho 7. Thực ra chỉ cần kiểm tra 7 số liền kề với nó.
3. Tạo vòng lặp trừ 7 liên tục đến khi kết quả nhỏ hơn 7, sẽ tạo ra số dư.
4. Nên post ở các thắc mắc thông thường và cơ bản. 

Bài này không thể giải quyết đơn giản như thế. Theo bạn thì giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu số trong NNLT (lấy vd C++, x86) là bao nhiêu? Nếu được xin bạn chỉ giáo bài toán tính 500!.
@netbusxx: Bạn thử tìm hiểu về giải thuật tính toán số cực lớn rồi áp dụng vào thử xem
Vd: http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=calculation+very+large+number

--YHT
Chắc bạn muốn thực thi lệnh shutdown khi đang kết nối với sql server trên máy tính đó thông qua account sa?

Tìm hiểu thử xp_cmdshell xem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa260689(SQL.80).aspx
Trước đây tôi có làm đề tài nghiên cứu về chủ đề này và đã chọn ganglia chứ không phải Nagios.
Ganglia hiện tại chưa có tính năng cảnh báo nên lúc đó tôi phải viết thêm phần này.
Nagios đã có sẳn tính năng alert rất tốt, và cho phép mình phát triển thêm module.
Nếu có thời gian bạn tìm hiểu ganglia thử xem.
--YHT
- Để kiểm tra trùng mã bạn không cần phài duyệt qua tất cả các dòng mà chỉ cần lệnh
EXISTS(SELECT 1 FROM SanPham WHERE MaSP=@MaSP), nếu kết quả là true thì đã tồn tại.
- Để kiểm tra các ô trên dòng không được NULL ta sẽ làm 2 cấp: 1 là dùng Javascript kiểm tra trước, 2: nếu vẫn sót thì có thể xử lý ngoại lệ (try, catch, On error goto, ...), trong datbase cần ràng buộc NOT NULL cho các cột.
- Tương tự cho kiểm tra số lượng.
Sau đó dùng lệnh:
IF (EXISTS(SELECT 1 FROM.....))
UPDATE ...
ELSE
INSERT
- Không ai đi đè đầu 5000 dòng dữ liệu cho load hết lên chương trình, bạn phải sử dụng các cơ chế lấy dữ liệu thích hợp để load lên số lượng dữ liệu vừa đủ thôi.
--YHTXAML nói riêng cũng như các công nghệ dựa trên nó đều đang rất hot và ra đời chưa lâu nên rất khó có tài liệu tiếng Việt. Bạn chịu khó đọc tài liệu tiếng Anh đỡ, vào các trang như asp.net hay windowsclient.net để down các video hướng dẫn về xem sẽ học nhanh hơn.
--YHT
Gởi bạn một cuốn
http://cid-dba5855b5919078d.skydrive.live.com/self.aspx/Public/dotNET%20Technology/WPF/Oreilly,%20Xaml%20In%20A%20Nutshell%20|52006|6%20Bbl%20Lotb.chm

Ngoài ra trong thư mục http://cid-dba5855b5919078d.skydrive.live.com/browse.aspx/Public/dotNET Technology minh co upload lên nhiều tài liệu liên quan đến WPF, Silverlight, XAML, cũng như về Expression Blend. Bạn xem qua coi có quyển nào cần không nhé.
--YHT
authorized_keys là file nhạy cảm vì nó chứa thông tin key trong đó, chính vì thế gỡ bỏ quyền read, write đối với group và other user là cần thiết. Vì vậy 700 và 600 là hợp lý.
Đương nhiên là 755 và 644 hệ thống vẫn chạy được nhưng sao thì ... không phải bàn nữa nhỉ smilie
--YHT
YHT đã down nó về rồi upload lại rồi đó, bạn có thể down ở link đầu tiên trong bài.
--YHT
Xin được bổ sung thêm một số sách về Shell Programming. Do danh sách ebook được cập nhật thường xuyên nên xin phép đưa link gốc
http://yht4ever.blogspot.com/2008/03/linux-unix-shell-script-programming.html
--YHT
Bạn xem thử tài liệu này coi sao http://sql.thanhphh.googlepages.com/SQLDHHue.rar
--YHT
www.cw-network.info đó bạn ơi.
--YHT
Ý bạn là thấy mấy cái process svchost32.exe và SVCHOST.EXE hả? Nếu máy không nhiểm virus thì đó là process hợp lệ của Windows, không có gì phải lo. Virus cố tình đặt tên trùng với các process hệ thống để chúng ta khó phát hiện ra chúng thôi.
--YHT
mình đang dùng bản Vista Ultimate 64bit SP1
--YHT
Nếu có điều kiện bạn thử download bản này xem http://www.softvnn.com/forums/showthread.php?t=38766
Mình đang dùng bản này trên Vista Ultimate rất tốt.
Thử xem nhé.
--YHT
Nick mình là YHT smilie
Khi bạn sử dụng chức năng extract boot thì nó sẽ hỏi bạn đặt tên file, muốn đặt gì cũng được và khi browse thì chỉ đến file bạn đã extract. Mấy cái file boot thì không thấy được khi dùng tool xem nội dung file ISO.
--YHT
To tmd: Mình dùng chức năng Recent Topics nên cũng chẳng để ý đến nó nằm ở mục nào nữa, bài nào mình thấy có thể trả lời được thì dùng ô Quick Reply thôi.
Nếu vi phạm nội quy thì cứ chiếu theo luật mà xử thôi. Mình sai thì chấp nhận!
--YHT
Nếu muốn giữ lại phần boot của CD bạn có thể vào Magic ISO (UltraISO chắc cũng có) extract cái boot ra, sau đó làm lại cái CD mới bằng soft gì đó ở trên rồi dùng Magic ISO đưa cái boot kia vô lại.
Hy vọng cách này không chuối lắm.
--YHT
Bạn ơi ở xa nhau thế này mà bạn không cung cấp thông tin gì về máy hết thì làm sao mà lần ra cái driver cho bạn được.
Theo ý mình bây giờ tốt nhất là bạn call bên support họ tới xem giúp hoặc bạn cung cấp thông tin về máy bạn để mọi người có thể tìm giúp bạn (ít nhất cũng là mã hiệu của main,...)
--YHT
Ây cha qua đây gặp bạn nữa, bạn qua topic 946 gì đó xem 1 vài góp ý của mình nhé.
--YHT
 
Go to Page:  2 3 4 Page 5 Last Page

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|