banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Nén một tập tin.  XML
  [Discussion]   Nén một tập tin. 27/07/2014 23:57:35 (+0700) | #1 | 281108
lepka
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/10/2013 02:29:53
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Mọi người cùng thảo luận vấn đề này giùm mình với:
làm thế nào để nén và giải nén một tập tin. (nén cái gì? nén ở đâu,nén thành cái gì ? )
và thuật toán LZMA để nén dữ liệu.
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Nén một tập tin. 28/07/2014 00:07:52 (+0700) | #2 | 281109
[Avatar]
van7hu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/07/2010 02:38:47
Messages: 63
Location: Thuỷ điện Hoà Bình
Offline
[Profile] [PM]
Nghe cứ như kiểu một bài luận trong đại học, và bạn đang yêu cầu mọi người làm bài hộ cho bạn vậy.
https://www.facebook.com/buivan.thu.94
Được phục vụ cho tổ quốc, đó là một niềm vinh hạnh lớn lao..
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Nén một tập tin. 28/07/2014 09:07:55 (+0700) | #3 | 281116
[Avatar]
panfider
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2010 01:51:04
Messages: 448
Offline
[Profile] [PM] [Email]
Vì một file là một chuỗi của 8bit dữ liệu. Nên bạn chỉ cần một table lưu byte đó ở vị trí nào là xong?
[Unix] live free or die
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Nén một tập tin. 29/07/2014 07:51:32 (+0700) | #4 | 281127
lepka
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/10/2013 02:29:53
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]

van7hu wrote:
Nghe cứ như kiểu một bài luận trong đại học, và bạn đang yêu cầu mọi người làm bài hộ cho bạn vậy. 

mình k có bài luận nào cả, và cũng k yêu cầu ai, mình đang học năm 2, mình muốn làm một cái app nén dữ liệu mà k biết nên bắt đầu từ đâu, nên muốn nhờ mọi người trao đổi về cấu trúc file , nén file.
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Nén một tập tin. 29/07/2014 07:52:42 (+0700) | #5 | 281128
lepka
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/10/2013 02:29:53
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]

panfider wrote:
Vì một file là một chuỗi của 8bit dữ liệu. Nên bạn chỉ cần một table lưu byte đó ở vị trí nào là xong?
 

mình có xem qua cấu trúc file zip, và thuật toán LZMA của họ, nhưng cũng chưa hiểu lắm.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|