banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Các loại auto facebook và cách chặn?  XML
  [Discussion]   Các loại auto facebook và cách chặn? 05/05/2013 00:16:22 (+0700) | #1 | 275451
[Avatar]
-ntg-
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/04/2013 13:26:46
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
[size=+2][color=black][color=red] [/color][/color][/size]Tình hình là chị em là ad ở trang facebook cafe Trung Nguyên, mỗi lần tổ chức event là cứ bị "bọn" auto chơi. Các bác có cách nào hay cuộc thi như thế lào để không thể auto được không ?
-ntg-
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Các loại auto facebook và cách chặn? 05/05/2013 08:14:37 (+0700) | #2 | 275453
pimcapu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/02/2013 08:14:30
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
[quote=-ntg-][size=+2][color=black][color=red] [/color][/color][/size]Tình hình là chị em là ad ở trang facebook cafe Trung Nguyên, mỗi lần tổ chức event là cứ bị "bọn" auto chơi. Các bác có cách nào hay cuộc thi như thế lào để không thể auto được không ?
[/quote]
ý bạn là kiểu như bạn đang là thành viên ở đấy xong mỗi lần trang đấy có sự kiện nó hay move sự kiên đó đến bạn đúng không hay câu hỏi của bạn thế nào đặt lại cho t cái chú đặt thế này chẳng ai trả ời đc cho cậu
thanks smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|