<![CDATA[Latest posts for the topic "Các loại auto facebook và cách chặn?"]]> /hvaonline/posts/list/28.html JForum - http://www.jforum.net Các loại auto facebook và cách chặn? [color=red] [/color]Tình hình là chị em là ad ở trang facebook cafe Trung Nguyên, mỗi lần tổ chức event là cứ bị "bọn" auto chơi. Các bác có cách nào hay cuộc thi như thế lào để không thể auto được không ? ]]> /hvaonline/posts/list/44681.html#275451 /hvaonline/posts/list/44681.html#275451 GMT Các loại auto facebook và cách chặn?

-ntg- wrote:
[color=red] [/color]Tình hình là chị em là ad ở trang facebook cafe Trung Nguyên, mỗi lần tổ chức event là cứ bị "bọn" auto chơi. Các bác có cách nào hay cuộc thi như thế lào để không thể auto được không ?  
ý bạn là kiểu như bạn đang là thành viên ở đấy xong mỗi lần trang đấy có sự kiện nó hay move sự kiên đó đến bạn đúng không hay câu hỏi của bạn thế nào đặt lại cho t cái chú đặt thế này chẳng ai trả ời đc cho cậu thanks :D]]>
/hvaonline/posts/list/44681.html#275453 /hvaonline/posts/list/44681.html#275453 GMT