banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP  XML
  [Question]   Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP 15/04/2013 19:00:52 (+0700) | #1 | 274957
quanghoacmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/08/2007 12:16:59
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
domain của mình là abc.com có địa chỉ ip là 123456 .
Làm sao cấm tất cả truy cập web từ địa chỉ 123456 ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP 16/04/2013 10:06:32 (+0700) | #2 | 274966
[Avatar]
Ikut3
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/09/2007 23:47:03
Messages: 1429
Location: Nhà hát lớn
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Virtual Hosting

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP 16/04/2013 13:23:33 (+0700) | #3 | 274970
[Avatar]
TheShinichi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2005 01:40:31
Messages: 182
Offline
[Profile] [PM]

quanghoacmd wrote:
domain của mình là abc.com có địa chỉ ip là 123456 .
Làm sao cấm tất cả truy cập web từ địa chỉ 123456 ?
 


Bạn đang dùng Webserver gì ? Tuỳ vào WS sẽ có những cách chặn khác nhau.

Nếu không muốn phụ thuộc vào WS thì sửa code của ứng dụng web mà bạn đang chạy.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP 16/04/2013 22:07:09 (+0700) | #4 | 274979
[Avatar]
qwerty13
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2013 06:37:58
Messages: 52
Offline
[Profile] [PM]
Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi.

/hvaonline/posts/list/30/43059.html
Once Amser, forever Amser smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP 17/04/2013 18:00:31 (+0700) | #5 | 275011
quanghoacmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/08/2007 12:16:59
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
dĩ nhiên là mình dùng linux rồi, cụ thể là centos
mình có cài đặt virtual min rồi
dùng .htacesss có chặn dc ko
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP 21/04/2013 07:55:52 (+0700) | #6 | 275108
pimcapu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/02/2013 08:14:30
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]

quanghoacmd wrote:
dĩ nhiên là mình dùng linux rồi, cụ thể là centos
mình có cài đặt virtual min rồi
dùng .htacesss có chặn dc ko 


bạn đọc về centos đi chứ bạn hỏi câu

quanghoacmd wrote:
dùng .htacesss có chặn dc ko 
đọc xong bạn sẽ tự biết chứ hỏi thế này mn khó trả lời cho bạn lắm
thanks smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|