<![CDATA[Latest posts for the topic "Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP /hvaonline/posts/list/44583.html#274957 /hvaonline/posts/list/44583.html#274957 GMT Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP /hvaonline/posts/list/44583.html#274966 /hvaonline/posts/list/44583.html#274966 GMT Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP

quanghoacmd wrote:
domain của mình là abc.com có địa chỉ ip là 123456 . Làm sao cấm tất cả truy cập web từ địa chỉ 123456 ?  
Bạn đang dùng Webserver gì ? Tuỳ vào WS sẽ có những cách chặn khác nhau. Nếu không muốn phụ thuộc vào WS thì sửa code của ứng dụng web mà bạn đang chạy.]]>
/hvaonline/posts/list/44583.html#274970 /hvaonline/posts/list/44583.html#274970 GMT
Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP /hvaonline/posts/list/44583.html#274979 /hvaonline/posts/list/44583.html#274979 GMT Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP /hvaonline/posts/list/44583.html#275011 /hvaonline/posts/list/44583.html#275011 GMT Làm sao cấm mọi truy cập tới website từ IP

quanghoacmd wrote:
dĩ nhiên là mình dùng linux rồi, cụ thể là centos mình có cài đặt virtual min rồi dùng .htacesss có chặn dc ko 
bạn đọc về centos đi chứ bạn hỏi câu

quanghoacmd wrote:
dùng .htacesss có chặn dc ko 
đọc xong bạn sẽ tự biết chứ hỏi thế này mn khó trả lời cho bạn lắm thanks :D]]>
/hvaonline/posts/list/44583.html#275108 /hvaonline/posts/list/44583.html#275108 GMT