banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Góp ý và Hỏi đáp thắc mắc chung Không truy câp được HVA trên iPad2  XML
  [Question]   Không truy câp được HVA trên iPad2 14/06/2012 09:49:08 (+0700) | #1 | 265174
[Avatar]
TheShinichi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2005 01:40:31
Messages: 182
Offline
[Profile] [PM]
Xin chào BQT,

Tớ dùng iPad2 truy cập HVA vào được đến trang có Forum | Portal. Nhấn vào link forum thì không vào được forum mà bị wwwect đến /null hoặc /to hoặc /xxx gì gì đó.

Nhờ BQT kiểm tra xem lỗi ở đâu nhé smilie

Thanks !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không truy câp được HVA trên iPad2 14/06/2012 10:22:15 (+0700) | #2 | 265178
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

TheShinichi wrote:
Xin chào BQT,

Tớ dùng iPad2 truy cập HVA vào được đến trang có Forum | Portal. Nhấn vào link forum thì không vào được forum mà bị wwwect đến /null hoặc /to hoặc /xxx gì gì đó.

Nhờ BQT kiểm tra xem lỗi ở đâu nhé smilie

Thanks ! 


Lỗi ở trình duyệt trên iPad không cho set cookie và không cho chạy javascript.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không truy câp được HVA trên iPad2 02/08/2012 08:57:52 (+0700) | #3 | 267865
[Avatar]
TheShinichi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2005 01:40:31
Messages: 182
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:

TheShinichi wrote:
Xin chào BQT,

Tớ dùng iPad2 truy cập HVA vào được đến trang có Forum | Portal. Nhấn vào link forum thì không vào được forum mà bị wwwect đến /null hoặc /to hoặc /xxx gì gì đó.

Nhờ BQT kiểm tra xem lỗi ở đâu nhé smilie

Thanks ! 


Lỗi ở trình duyệt trên iPad không cho set cookie và không cho chạy javascript. 


Như vậy có cách nào khắc phục không ạ ?


Xin báo thêm lỗi bị wwwect vào /null khi dùng FireFox 14.0.1 trên Mac Lion 10.7.2. Tuy nhiên cũng trên máy đó dùng Chrome 20.0.1132.57 thì bình thường (bài này mình post = Chrome)

Thân,
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không truy câp được HVA trên iPad2 02/08/2012 09:10:32 (+0700) | #4 | 267868
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

TheShinichi wrote:

conmale wrote:

TheShinichi wrote:
Xin chào BQT,

Tớ dùng iPad2 truy cập HVA vào được đến trang có Forum | Portal. Nhấn vào link forum thì không vào được forum mà bị wwwect đến /null hoặc /to hoặc /xxx gì gì đó.

Nhờ BQT kiểm tra xem lỗi ở đâu nhé smilie

Thanks ! 


Lỗi ở trình duyệt trên iPad không cho set cookie và không cho chạy javascript. 


Như vậy có cách nào khắc phục không ạ ?


Xin báo thêm lỗi bị wwwect vào /null khi dùng FireFox 14.0.1 trên Mac Lion 10.7.2. Tuy nhiên cũng trên máy đó dùng Chrome 20.0.1132.57 thì bình thường (bài này mình post = Chrome)

Thân, 


Khi nói "Lỗi ở trình duyệt trên iPad không cho set cookie và không cho chạy javascript. " thì có nghĩa là để khắc phục thì phải cho setcookiecho chạy javascript.

Cái này áp dụng cho mọi trình duyệt trên mọi hệ điều hành.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không truy câp được HVA trên iPad2 03/08/2012 22:08:28 (+0700) | #5 | 267999
biaheniken
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/07/2012 11:41:11
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Cài opera thì vào được...Trong google seach gỏ google.com.vn thì có hể truy cập được...Vào setting của google seach chỉnh destop xem thử...vì có 3 tuỳ chỉnh destop,android,ipad...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|