<![CDATA[Latest posts for the topic "Không truy câp được HVA trên iPad2"]]> /hvaonline/posts/list/5.html JForum - http://www.jforum.net Không truy câp được HVA trên iPad2 /hvaonline/posts/list/42650.html#265174 /hvaonline/posts/list/42650.html#265174 GMT Không truy câp được HVA trên iPad2

TheShinichi wrote:
Xin chào BQT, Tớ dùng iPad2 truy cập HVA vào được đến trang có Forum | Portal. Nhấn vào link forum thì không vào được forum mà bị wwwect đến /null hoặc /to hoặc /xxx gì gì đó. Nhờ BQT kiểm tra xem lỗi ở đâu nhé :) Thanks ! 
Lỗi ở trình duyệt trên iPad không cho set cookie và không cho chạy javascript.]]>
/hvaonline/posts/list/42650.html#265178 /hvaonline/posts/list/42650.html#265178 GMT
Không truy câp được HVA trên iPad2

conmale wrote:

TheShinichi wrote:
Xin chào BQT, Tớ dùng iPad2 truy cập HVA vào được đến trang có Forum | Portal. Nhấn vào link forum thì không vào được forum mà bị wwwect đến /null hoặc /to hoặc /xxx gì gì đó. Nhờ BQT kiểm tra xem lỗi ở đâu nhé :) Thanks ! 
Lỗi ở trình duyệt trên iPad không cho set cookie và không cho chạy javascript. 
Như vậy có cách nào khắc phục không ạ ? Xin báo thêm lỗi bị wwwect vào /null khi dùng FireFox 14.0.1 trên Mac Lion 10.7.2. Tuy nhiên cũng trên máy đó dùng Chrome 20.0.1132.57 thì bình thường (bài này mình post = Chrome) Thân,]]>
/hvaonline/posts/list/42650.html#267865 /hvaonline/posts/list/42650.html#267865 GMT
Không truy câp được HVA trên iPad2

TheShinichi wrote:

conmale wrote:

TheShinichi wrote:
Xin chào BQT, Tớ dùng iPad2 truy cập HVA vào được đến trang có Forum | Portal. Nhấn vào link forum thì không vào được forum mà bị wwwect đến /null hoặc /to hoặc /xxx gì gì đó. Nhờ BQT kiểm tra xem lỗi ở đâu nhé :) Thanks ! 
Lỗi ở trình duyệt trên iPad không cho set cookie và không cho chạy javascript. 
Như vậy có cách nào khắc phục không ạ ? Xin báo thêm lỗi bị wwwect vào /null khi dùng FireFox 14.0.1 trên Mac Lion 10.7.2. Tuy nhiên cũng trên máy đó dùng Chrome 20.0.1132.57 thì bình thường (bài này mình post = Chrome) Thân, 
Khi nói "Lỗi ở trình duyệt trên iPad không cho set cookie và không cho chạy javascript. " thì có nghĩa là để khắc phục thì phải cho setcookiecho chạy javascript. Cái này áp dụng cho mọi trình duyệt trên mọi hệ điều hành.]]>
/hvaonline/posts/list/42650.html#267868 /hvaonline/posts/list/42650.html#267868 GMT
Không truy câp được HVA trên iPad2 /hvaonline/posts/list/42650.html#267999 /hvaonline/posts/list/42650.html#267999 GMT