banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính kiến trúc MIPS  XML
  [Discussion]   kiến trúc MIPS 24/05/2011 21:04:40 (+0700) | #1 | 237796
[Avatar]
panfider
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2010 01:51:04
Messages: 448
Offline
[Profile] [PM] [Email]
không biết ai có quan tâm đến kiến trúc MIPS không ?
mình đã tìm hiểu sơ qua bộ tập lệnh của kiến trúc này, nó khá cool
không biết ai có biết cách viết chương trình hello world in MIPS
[Unix] live free or die
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   kiến trúc MIPS 24/05/2011 23:21:25 (+0700) | #2 | 237803
Ar0
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/01/2011 23:20:26
Messages: 165
Offline
[Profile] [PM]

panfider wrote:
không biết ai có quan tâm đến kiến trúc MIPS không ?
mình đã tìm hiểu sơ qua bộ tập lệnh của kiến trúc này, nó khá cool
không biết ai có biết cách viết chương trình hello world in MIPS 

Ơ, tìm hiểu sơ qua và "biết" là nó cool mà không viết nổi 1 chương trình đơn giản bằng nó à? Hình như hơi đối chọi nhau thì phải smilie

Mình không biết cái gì về MIPS hay cái gì gọi là kiến trúc MISP, ... nhưng có ví dụ cho bạn đây
Code:
# Hello World in MIPS Assembly
# By: Brandon Fogerty


    .data    # Data declaration section
hello_msg:  .asciiz "Hello World!\n";

    .text

main:        # Start of code section

    # Load the address of the message
    # into the $a0 register. Then load 4 into

    # the $v0 register to tell the processor
    # that you want to print a string.
    la $a0, hello_msg
    li $v0, 4
    syscall
    
    # Now do a graceful exit
    li $v0, 10
    syscall

# END OF PROGRAM

ps: lần sau chịu khó google tí đi nhé smilie
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   kiến trúc MIPS 04/06/2011 17:50:16 (+0700) | #3 | 239025
[Avatar]
panfider
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2010 01:51:04
Messages: 448
Offline
[Profile] [PM] [Email]
kiến trúc này đệp mà không có ai xài hay phát triển nó hết nghe nói nó được sử dụng nhiều trong mấy cái router của linksys
[Unix] live free or die
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   kiến trúc MIPS 04/06/2011 22:32:54 (+0700) | #4 | 239109
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Hỏi bạn panfider MIPS dại diện cho cái gì ?
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|