banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Góp ý và Hỏi đáp thắc mắc chung Diễn đàn bị lỗi nà  XML
  [Announcement]   Diễn đàn bị lỗi nà 18/12/2010 09:53:45 (+0700) | #1 | 227363
nguoididingoaipho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2007 00:44:11
Messages: 90
Offline
[Profile] [PM]
Xem bài của bác tuandinh thì thấy như này:
/hvaonline/posts/listByUser/6173.html

Chắc bài của bác tuandinh có "sâu" nên làm Diễn đàn bị lỗi luôn nhỉ smilie
Công Lý là diễn viên hài bỏ vợ
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   Diễn đàn bị lỗi nà 18/12/2010 21:02:23 (+0700) | #2 | 227383
[Avatar]
piloveyou
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/04/2010 21:23:15
Messages: 231
Location: EveryWhere
Offline
[Profile] [PM]
Bài của bác tuandinh vậy thì ai mà đọc được chứ.
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   Diễn đàn bị lỗi nà 21/12/2010 23:12:41 (+0700) | #3 | 227583
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]
Code:
Error on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm
topics.get(post.topicId) is undefined.
It cannot be assigned to topic
[Up] [Print Copy]
  [Announcement]   Diễn đàn bị lỗi nà 26/12/2010 19:48:19 (+0700) | #4 | 227851
[Avatar]
No. 47
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2009 02:44:01
Messages: 32
Location: ••••••••••
Offline
[Profile] [PM]
Không phải chỉ một trường hợp, mà dần như tất cả các tước hiệu ngoài Member đều bị hiển thị sai như thế. Để ý thấy [ số bài không được hiển thị trên trang này: ]0 thì mới không bị lỗi hiển thị trên. Lỗi này chẳng ảnh hưởng gì quan trọng đến sinh hoạt trong diễn đàn.
"Sự vô tâm rất gần vô cảm, sự vô cảm rất gần sự độc ác"
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|