banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Tuyển: Helpdesk Team Leader  XML
  [Employment]   Tuyển: Helpdesk Team Leader 05/10/2009 23:16:38 (+0700) | #1 | 194790
281
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2007 00:22:15
Messages: 228
Offline
[Profile] [PM]
Helpdesk Team Leader

Job Description:
+ Giám sát, thúc đẫy và hỗ trợ nhóm helpdesk
+ Truyền đạt, hướng dẫn và định hướng nhóm Helpdesk
+ Tìm hiểu, thu thập và ghi nhận thông tin góp ý, những phản hồi từ người dùng
+ Cung cấp sự hỗ trợ đối với trường hợp tương đối phức tạp, ngoài phạm vi và khả năng giải quyết của Helpdesk Staff
+ Hỗ trợ Helpdesk Manager

Qualifications:
+ "Khả năng dẫn dắt và giám sát đội nhóm
+ Tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực và giao việc
+ Có khả năng lên kế hoạch công việc dựa trên mục tiêu và thông tin được cung cấp
+ Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT Service Desk
+ Kỹ năng giao tiếp tốt
+ Khả năng giài quyết vấn đề và xung đột tốt.
+ Có kiến thức tương đương MCSA/CCNA/Domain/MS Ofice

LOCATION & SALARY
+ Ho Chi Minh
+ Salary: 700$ - 900$ Gross

Contact
First Alliances
firstalliances.net
Contact name: Thụy BUI (Mr.)
Tel : (848) 39 10 20 80 – ext : 215
email: thuybui@firstalliances.net
[Up] [Print Copy]
  [Employment]   Tuyển: Helpdesk Team Leader 04/01/2010 18:58:54 (+0700) | #2 | 202491
281
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2007 00:22:15
Messages: 228
Offline
[Profile] [PM]
Mời anh em tiếp tục gửi CV cho vị trí này!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|