banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Phần nào là IP thật sự ?  XML
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 17/06/2007 11:05:52 (+0700) | #1 | 65195
[Avatar]
phstiger
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/01/2007 17:47:26
Messages: 261
Offline
[Profile] [PM]
Tôi đang sử dụng dịch vụ ADSL MegaVNN.
Nghe nhiều người nói rằng để biết IP thì vào http://www.ip2location.com/
Nhưng khi vào tôi nhận được 2 phần
IP Address : 222.253.209.75

Location : VIET NAM,

Latitude / Longitude : 21.033 LATITUDE, 105.85 LONGITUDE

Connecting through : VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS CORP (VNPT)

Time Zone : UTC +07:00
You're using proxy server in

Proxy IP Address : 203.162.3.155

Location : VIET NAM,

Latitude / Longitude : 21.033 LATITUDE, 105.85 LONGITUDE

Connecting through : VIETNAM DATA COMMUNICATION COMPANY

Time Zone : UTC +07:00

Net Speed : DSL

 


Vậy phần nào là IP thực sự, và tại sao lại có using proxy server ở đây. Mong các Bác chỉ giáo !!!
Tiếp tục tôi lại sử dụng software VirsualRoute 2007 để trace thử đến www.yahoo.com thì xuất hiện đường đi như hình sau:
Có phải IP khi ở Việt Nam bắt buộc là 203.162.xxx.xxx không? Nếu không thì 203.210.147.145 có phải là IP thực sự ? Mong các Bác chỉ giáo .....
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 17/06/2007 11:43:14 (+0700) | #2 | 65215
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Cái nào cũng "thật" ở thời điểm sử dụng nó.

Trong cái đường đi của visualroute đó, cái 203.162 ngoài cùng là thực nhất. Bạn cứ tracert từ cái pc tới một cái yahoo nào đó là thấy nguyên đám 203.162.....
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 17/06/2007 22:34:05 (+0700) | #3 | 65269
[Avatar]
huynhfxvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/07/2005 11:09:35
Messages: 456
Location: UET.VNU
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
222.253.209.75 đây là ip thực , nó sẽ thay đổi khi bạn reset modeml.

Proxy IP Address : 203.162.x.x địa chỉ proxy .

thằng rapid nó chỉ detech Proxy IP Address mới đau chứ .
KHÔNG CÓ GÌ quý hơn tự do !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 03:37:48 (+0700) | #4 | 65312
[Avatar]
phstiger
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/01/2007 17:47:26
Messages: 261
Offline
[Profile] [PM]
"tm"
cái 203.162 ngoài cùng là thực nhất 

"huynhfxvn"
222.253.209.75 đây là ip thực , nó sẽ thay đổi khi bạn reset modeml.
Proxy IP Address : 203.162.x.x địa chỉ proxy .
 


Vậy cuối cùng cái nào là thực đây.
Hiện tạo bây giờ vào Ip2location là:
IP Address : 222.254.223.40
Proxy IP Address : 203.162.3.155
 

Tracert yahoo.com là

Tracing route to yahoo.com [66.94.234.13]

over a maximum of 30 hops:

1 7 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]

2 15 ms 16 ms 14 ms localhost [222.253.205.1]

3 15 ms 16 ms 16 ms adsl.hnpt.com.vn [203.210.147.145]

4 15 ms 14 ms 14 ms adsl.hnpt.com.vn [203.210.146.38]

5 15 ms 14 ms 15 ms 203.162.185.253

6 15 ms 15 ms 14 ms 203.162.163.78

7 16 ms 16 ms 16 ms 203.162.163.71

8 25 ms 25 ms 25 ms 203.162.3.134

9 61 ms 62 ms 60 ms 212.184.26.245

10 308 ms 314 ms 306 ms 217.239.41.66

11 288 ms 291 ms 294 ms 62.159.124.246

12 291 ms 285 ms 291 ms ge-4-0-0-p440.msr1.scd.yahoo.com [216.115.106.201]

13 294 ms 292 ms 293 ms ten-2-3-bas2.scd.yahoo.com [66.218.82.223]

14 291 ms 292 ms 292 ms w2.rc.vip.scd.yahoo.com [66.94.234.13]

Trace complete.
 


5 15 ms 14 ms 15 ms 203.162.185.253

Vậy 203.162.185.253 là Public Ip hay 222.254.223.40.[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 03:56:14 (+0700) | #5 | 65313
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Tìm hiểu về IP đi bạn, rồi sẽ biết cái nào bạn thấy là thật.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 04:41:11 (+0700) | #6 | 65320
[Avatar]
enn3exlibs
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2006 16:54:02
Messages: 243
Location: bluesun
Offline
[Profile] [PM]
một cái là IP address, một cái là Proxy IP address rõ ràng thế mà bồ còn hỏi cái nào là IP thật là sao?
còn 203.162.185.253 là địa chỉ IP của router mà gói tin đi qua nằm trên tuyến từ máy bạn đến yahoo server
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 04:58:30 (+0700) | #7 | 65322
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]
Phần nào là IP thật sự ?

Trước khi trả lời câu hỏi này của bạn thì tôi bắt buộc phải định
nghĩa lại một số từ ( hay hỏi lại bạn ý bạn muốn ám chỉ cho từ
đó), cũng như sẽ xác định lại đối tựong nào mà bạn muốn xác
định IP cho nó.
Trước đây trên HVA forum cũng đã có những tranh luận tương tư.
Nó đã diễn ra một cách vớ vẩn, buồn cười vì người ta đã hiểu sai định nghĩa một từ hay về một từ mỗi người hiểu môt khác. Thế rồi khi tranh luận ai cũng cho mình là đúng, khi khó chịu lại dùng những lời thiếu văn hóa, khích bác, hay dùng những " thủ đọan tranh luận" thay vì thiện chí


Trước hết bạn cần xác định lại thật rõ ràng là bạn muốn xác định IP thực của môt máy( máy của chính bạn chẳng hạn ) trong một mạng LAN, gồm có nhiều máy , hay bạn muốn xác định IP của mạng LAN ( cũng là của ADSL modem).
Đầu tiên bạn cần phân biệt giữa IP riêng ( private IP address ) và Public IP ( hay WAN IP ).

Một mạng LAN, thiết lâp sau một ADSL modem, thừong có nhiều máy PC, thí dụ có 15 PC. Mỗi một PC trong LAN sẽ có một IP riêng , thí dụ nó là 192.168.1.10 hay 192.168.1.13. Đây chính là IP riêng thực của máy bạn
(real private IP). "Thực" ở đây không phải là từ phản nghĩa của từ " giả". Nó có nghĩa đia chỉ trên là địa chỉ riêng của chính máy bạn vả lả địa chỉ IP riêng duy nhất trong LAN. Trong LAN không thể có môt PC khác có đia chỉ đúng hệt như vậy.

ADSL modem và cả mạng LAN ( tôi nhắc lại toàn bộ mạng LAN ) lại có hai đia chỉ: một là private IP, cái kia là Public IP ( hay WAN IP). Trong trường hơp của bạn thì Private IP của ADSL modem hay của LAN là 192.168.1.1 ( đây là private IP default được gán cho modem hay LAN). Tuy nhiên một số trình tracer hay tiện ích IP detection lại nhìn nhận mạng LAN hay ADSL modem của một user là 192.168.1.254 thay vì 192.168.1.1. Như trừong hợp bạn dùng VisualRoute 2007 mà bạn đã dẫn.

Nhưng như đã nói Modem và cả mạng LAN lại có một Public IP. Đây là WAN IP ( chính xác là Dynamic WAN IP ),mà router trung tâm của ISP ( VDC) gán cho ADSL modem hay LAN . Trong trừong hợp của bạn dùng ip2location.com, nó là 222.253.209.75.

Ở đây bạn phải thấy rằng từ bên ngoài các sever hay website ( thí dụ ip2location.com) chỉ có thể xác định đựoc Public IP của LAN hay cũng là của ADSL modem. Chúng không thể nào tìm ra private IP của chính PC của bạn trong LAN ( không tìm ra 192.168.1.10 hay 192.168.1.13)
Vậy thì 222.253.209.75 chính là Public IP thưc của ADSL modem hay cũng là của mạng LAN, mà PC của bạn là một trong nhiều máy trong mạng LAN này. Còn đia chỉ 192.168.1.10 là đia chỉ IP riêng thưc của riêng máy bạn trong LAN.

Bạn sử dụng tiện ích trên ip2location.com không cùng một lúc với khi dùng sotf VisualRoute 2007 được cài trên chính máy bạn. Do vậy đia chỉ Dynamic WaN IP của ADSL modem hay LAN đã thay đổi. Tại thời điểm bạn dùng VisualRoute 2007 thì Public IP thực của Modem hay LAN là 222.253.205.1

Các đia chỉ có phần octet đầu là 203 ở đây đều là của VDC vả của VN
quản lý.( tô màu xanh trên VisualRoute 2007).

Đôi khi các tiện ích trên các website coi các Gateway là Proxy hoặc trên mạng do một ISP quản lý có một Proxy sever, nhưng là Cache Proxy.
The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 05:26:09 (+0700) | #8 | 65325
[Avatar]
enn3exlibs
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2006 16:54:02
Messages: 243
Location: bluesun
Offline
[Profile] [PM]

PXMMRF wrote:

Ở đây bạn phải thấy rằng từ bên ngoài các sever hay website ( thí dụ ip2location.com) chỉ có thể xác định đựoc Public IP của LAN hay cũng là của ADSL modem. Chúng không thể nào tìm ra private IP của chính PC của bạn trong LAN ( không tìm ra 192.168.1.10 hay 192.168.1.13)
 

có lần cháu thử xem địa chỉ public IP của mạng LAN bằng www.showmyip.com thì lại hiển thị địa chỉ private IP của máy trong LAN trường hợp này là sao vậy chú?

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 06:04:05 (+0700) | #9 | 65331
[Avatar]
nil
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/12/2006 18:37:46
Messages: 271
Location: Thùng rác
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

nghienruou01 wrote:

PXMMRF wrote:

Ở đây bạn phải thấy rằng từ bên ngoài các sever hay website ( thí dụ ip2location.com) chỉ có thể xác định đựoc Public IP của LAN hay cũng là của ADSL modem. Chúng không thể nào tìm ra private IP của chính PC của bạn trong LAN ( không tìm ra 192.168.1.10 hay 192.168.1.13)
 

có lần cháu thử xem địa chỉ public IP của mạng LAN bằng www.showmyip.com thì lại hiển thị địa chỉ private IP của máy trong LAN trường hợp này là sao vậy chú?

 

Có thể trang web sử dụng các Client Script (Javascript chẳng hạn) để tìm Private IP của bạn, các Scripts này chạy bởi Browser --> Nên
Ở đây bạn phải thấy rằng từ bên ngoài các sever hay website ( thí dụ ip2location.com) chỉ có thể xác định đựoc Public IP của LAN hay cũng là của ADSL modem
 

vẫn đúng.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 07:19:14 (+0700) | #10 | 65344
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]

nghienruou01 wrote:

PXMMRF wrote:

Ở đây bạn phải thấy rằng từ bên ngoài các sever hay website ( thí dụ ip2location.com) chỉ có thể xác định đựoc Public IP của LAN hay cũng là của ADSL modem. Chúng không thể nào tìm ra private IP của chính PC của bạn trong LAN ( không tìm ra 192.168.1.10 hay 192.168.1.13)
 

có lần cháu thử xem địa chỉ public IP của mạng LAN bằng www.showmyip.com thì lại hiển thị địa chỉ private IP của máy trong LAN trường hợp này là sao vậy chú?

 


OK! có thể một trang WEB mà ta kết nối đến phát hiện ra real private IP của chính máy ta, nhưng phải có các điều kiện sau:

_ Webserver phải cài một Java applet hay một tiện ích tương tư vào máy của ta ( nằm ở Temporary Internet Files) có nhiệm vụ lấy Private IP.
- Máy của ta ( cụ thễ là trình duyệt ) phải setting cho phép Java applet chạy trong máy( Java enable).

Điều này tôi cũng đã post vài lần trong HVA. Nhưng trong bài này thì không nên nói, sợ rườm rà quá đâm khó hiểu. Vả lại ip2location.com thì không cài Java applet hay các tiện ích spywares

The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 08:03:37 (+0700) | #11 | 65350
[Avatar]
enn3exlibs
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2006 16:54:02
Messages: 243
Location: bluesun
Offline
[Profile] [PM]
cháu không nghĩ là do phía webserver vì ở các nơi khác thì www.showmyip.com vẫn hiển thị public IP, trường hợp nó hiển thị private IP thì có lẽ là do cấu hình từ phía máy ta( trình duyệt), mà cụ thể là máy chủ trong mạng LAN: thiết lập qua proxy và proxy này thêm vào thuộc tính X-Forward-For chỉ đến private IP cho HTTP header?


[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 09:05:23 (+0700) | #12 | 65360
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]

nghienruou01 wrote:
cháu không nghĩ là do phía webserver vì ở các nơi khác thì www.showmyip.com vẫn hiển thị public IP, trường hợp nó hiển thị private IP thì có lẽ là do cấu hình từ phía máy ta( trình duyệt), mà cụ thể là máy chủ trong mạng LAN: thiết lập qua proxy và proxy này thêm vào thuộc tính X-Forward-For chỉ đến private IP cho HTTP header?


 

Các gói tin từ máy ta đi qua ADSL modem của ta đều bị NAT trong modem loại bỏ hết phần private IP trong header và header sẽ mang đia chỉ WAN IP để gói tin có thể đi đựoc trong mạng Internet, đến các name sever hay Webserver . Vì các private IP là không hợp lệ trên mạng và bị các router trên mạng loại bỏ
The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 11:23:47 (+0700) | #13 | 65385
[Avatar]
phstiger
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/01/2007 17:47:26
Messages: 261
Offline
[Profile] [PM]
Đầu tiên xin cám ơn bạn đã giải thích rất chi tiết.
Ở đây mình không nói đến Lan (vì mình chỉ có 1 máy thôi). Để kiểm chứng thì mình đã thử qua 4 lần connect và disconnect. Kết quả được như sau:
Với www.ip2location.com
Lần 1:
IP Address : 222.253.209.75
Proxy IP Address : 203.162.3.155
Lần 2:
IP Address : 222.253.205.195
Proxy IP Address : 203.162.3.155
Lần 3:
IP Address : 222.253.205.171
Proxy IP Address : 203.162.3.155
Lần 4:
IP Address : 222.254.221.40
Proxy IP Address : 203.162.3.155

Ta nhận thấy Proxy IP Address không hề thay đổi
Phần IP Address chính là IP thực của ta để giao tiếp với thế giới bên ngòai. Ở Việt Nam là 222.xxx.xxx.xxx (thuộc lớp C ),
lớp C thì phần Network ID chiếm hết 24 bit nhiều hơn lớp A và B đã bị các quốc gia khác nắm giữ.
Với VisualRoute 2007 tracert đến yahoo.com qua 4 lần tương ứng như trên ta thấy như sau
Lần 1:


Lần 2:


Lần 3:


Lần 4:Nhìn 4 hình trên mình có ý kết luận như sau:
+ Cả 4 hình đều giống 192.168.1.254 (dsldevice.lan): Đây là Private Ip của route, tức là để truy cập vào modem
+ Kế đến 4 hình cùng giống nhau phần 222.253.205.1 (localhost). Thật sự mình không hiểu đây là IP nào. Nếu nói là
Public IP của route cũng không đúng vì IP Address ở ip2location cho ta biết IP thực rồi. Không biết đây có phải là IP cố định
của route khi connect thì ISP cấp phát hay không hay là lúc đăng ký ADSL thì ISP đã quy định cho ta
+ 4 hình đều giống nhau 203.210.147.145 (com.vn) xin phép hỏi các Bác đây có phải là IP của một server nào đó trên ISP không?
+ Đến đây thì có sự khác biệt
2 hình đầu: 203.210.146.38
2 hình sau: 203.210.146.42
Xin phép hỏi các Bác đây có phải là IP của một server nào đó trên ISP không? Theo mình biết thì đườnh đi đến đích (tức là server yahoo)
không chỉ có một đường đi, khi nào server này bận thì nó có thể tự tìm đường khác để đi đến đích. Điều này để giải thích sự thay đổi IP
trong trường hợp này.
Các IP kế tiếp tương tự như lý luận trên
Theo như ip2location.com đã chỉ ra được IP Address thực sự của ta rồi, vật sao trong quá trình tracing không thấy IP này.
Có lẽ mình còn thiếu nhiều kiến thức về IP quá chăng nên không hiểu những chỗ này. Mong các Bác giải thích giúp.

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 13:59:18 (+0700) | #14 | 65401
[Avatar]
K4i
Moderator

Joined: 18/04/2006 09:32:13
Messages: 635
Location: Underground
Offline
[Profile] [PM]
Kế đến 4 hình cùng giống nhau phần 222.253.205.1 (localhost). Thật sự mình không hiểu đây là IP nào 

==> IP của DSLAM mà bạn kết nối tới smilie

Mấy cái IP trong ô màu xanh thì là IP của router thì sao smilie ==> từ đây có thể suy ra cấu trúc mạng của ISP được nhỉ smilie

Còn mình nghĩ cái Visual Route của bạn chỉ chỉ ra con đường mà gói tin đi từ máy bạn đến một server nào đó của Yahoo (tức là phải đi qua các node mạng nào thôi).

smilie
Sống là để không chết chứ không phải để trở thành anh hùng
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 18/06/2007 15:19:54 (+0700) | #15 | 65413
[Avatar]
learn2hack
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 16:32:37
Messages: 825
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
1. Sở dĩ mỗi lần bạn kiểm tra bằng ip2location nhận được IP Address khác nhau là do mỗi lần bạn connect và disconect thì ISP sẽ phân phát cho bạn 1 IP khác, đó là cơ chế phân phát IP động.
Các IP mà bạn nhận được 222.253.209.75, 222.253.205.195, 222.253.205.171, 222.254.221.40 đều là các Public IP thực sự của máy bạn trong mỗi lần kết nối.

2. IP bạn nhận được trong 4 lần dùng VisualRoute 2007 là 222.253.205.1 (localhost) cũng chính là Public IP của bạn. Sở dĩ IP này khác với 4 địa chỉ IP ở trên, là do bạn chạy VisualRoute 2007 không cùng thời điểm với việc kiểm tra qua ip2location.

3. Các địa chỉ tiếp theo như 203.210.147.145 (com.vn) - giống nhau ở 4 lần kiểm tra trong hình và 203.210.146.38 ở 2 hình đầu và 203.210.146.42 ở 2 hình sau, như anh PXMMRF nói trong phần chú ý cuối cùng của bài giải thích ở trên, đó có thể là Gateway của ISP nhưng được coi là các Proxy, hoặc đó là Cache Proxy của ISP.
Blog: http://hontap.blogspot.com
Tải phần mềm miễn phí: http://www.taiphanmem.org
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 08:18:31 (+0700) | #16 | 65551
[Avatar]
phstiger
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/01/2007 17:47:26
Messages: 261
Offline
[Profile] [PM]
2. IP bạn nhận được trong 4 lần dùng VisualRoute 2007 là 222.253.205.1 (localhost) cũng chính là Public IP của bạn. Sở dĩ IP này khác với 4 địa chỉ IP ở trên, là do bạn chạy VisualRoute 2007 không cùng thời điểm với việc kiểm tra qua ip2location.
 

Bạn nói không cùng thời điểm tức là sao? Mình đã connect 4 lần, với mỗi lần connect mình thực hiện các công việc đó là:
- Vào ip2location.com
- tracert yahoo.com
Thế nên lần 1 đến lần 4 tương ứng với hình 1 đến hình 4.
Cả 2 công việc trên cùng làm 1 lúc mà.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 08:55:08 (+0700) | #17 | 65558
pnco
HVA Friend

Joined: 24/06/2005 16:33:48
Messages: 515
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Bạn K4i nói đúng rồi, 222.253.205.1 là IP của DSLAM hoặc 1 thiết bị Layer 3 nào đó của ISP. Router của bạn có 2 interface, 1 LAN interface (192.168.1.254) và 1 WAN interface (được cấp động). Khi bạn traceroute thì hop đầu tiên tức là router (LAN interface) hop thứ 2 phải là thiết bị của ISP là đúng rồi.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 10:54:56 (+0700) | #18 | 65586
[Avatar]
learn2hack
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 16:32:37
Messages: 825
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Anh pnco có thể giải thích rõ hơn 1 chút không? Thú thực em cũng đang bối rối khi phstiger nói là trong cùng 1 lần kết nối, bạn ấy kiểm tra IP bằng ip2location và tracert mà nhận được Public IP khác nhau.
Blog: http://hontap.blogspot.com
Tải phần mềm miễn phí: http://www.taiphanmem.org
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 11:06:37 (+0700) | #19 | 65589
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]

phstiger wrote:
Ở đây mình không nói đến Lan (vì mình chỉ có 1 máy thôi). 

Dù mạng LAN của bạn có một máy thì máy đó cũng phải có một IP riêng.
Tất cà các WAN IP mà bạn detect ra đều là của modem hay của mạng LAN
Các PC trong mạng LAN này đều sử dụng WAN IP này để liên hệ với mạng Internet. Nhưng nói một cách chính xác thì WAN IP nói trên không phải là của PC trong LAN, càng không phải là của riêng PC nào. Nó là của modem hay của LAN

phstiger wrote:
Để kiểm chứng thì mình đã thử qua 4 lần connect và disconnect. Kết quả được như sau:
Với www.ip2location.com
Lần 1:
IP Address : 222.253.209.75
Proxy IP Address : 203.162.3.155
Lần 2:
IP Address : 222.253.205.195
Proxy IP Address : 203.162.3.155
Lần 3:
IP Address : 222.253.205.171
Proxy IP Address : 203.162.3.155
Lần 4:
IP Address : 222.254.221.40
Proxy IP Address : 203.162.3.155

Ta nhận thấy Proxy IP Address không hề thay đổi
Phần IP Address chính là IP thực của ta để giao tiếp với thế giới bên ngòai. Ở Việt Nam là 222.xxx.xxx.xxx (thuộc lớp C ),
lớp C thì phần Network ID chiếm hết 24 bit nhiều hơn lớp A và B đã bị các quốc gia khác nắm giữ. 

Củng lạ là sao 4 lần bạn kết nối liên tiếp với ip2location.com mà webserver này lại detect ra các WAN IP khác nhau. Tôi thử qua lại không thấy như vậy.

Để xác định WAN IP nào đúng bạn click Run ---> đánh vào cmd----> OK và từ dấu nhắc trên cửa sổ đánh ipconfig /all. Bạn sẽ thấy rõ private IP của máy bạn đang dùng và WAN IP của các DNS sever ( những đia chỉ này là đia chỉ đúng 100%). Sau đó bạn so sánh với các kết quả WAN IP mà ip2location. com đã detect trước đó và sau đó xem sao?

Bạn cũng có thể vào web manager của ADSL modem, xem phần " modem status" xác định địa chỉ WAN IP của modem hay LAN. WAN IP trên modem status sẽ hoàn toàn chính xác là WAN IP thực của Modem và LAN ở thời điểm xác định.

The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 12:13:18 (+0700) | #20 | 65601
[Avatar]
learn2hack
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 16:32:37
Messages: 825
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

PXMMRF wrote:

phstiger wrote:
Để kiểm chứng thì mình đã thử qua 4 lần connect và disconnect. Kết quả được như sau:
Với www.ip2location.com
Lần 1:
IP Address : 222.253.209.75
Proxy IP Address : 203.162.3.155
Lần 2:
IP Address : 222.253.205.195
Proxy IP Address : 203.162.3.155
Lần 3:
IP Address : 222.253.205.171
Proxy IP Address : 203.162.3.155
Lần 4:
IP Address : 222.254.221.40
Proxy IP Address : 203.162.3.155

Ta nhận thấy Proxy IP Address không hề thay đổi
Phần IP Address chính là IP thực của ta để giao tiếp với thế giới bên ngòai. Ở Việt Nam là 222.xxx.xxx.xxx (thuộc lớp C ),
lớp C thì phần Network ID chiếm hết 24 bit nhiều hơn lớp A và B đã bị các quốc gia khác nắm giữ. 

Củng lạ là sao 4 lần bạn kết nối liên tiếp với ip2location.com mà webserver này lại detect ra các WAN IP khác nhau. Tôi thử qua lại không thấy như vậy.
 


Theo em nghĩ, chố này là do WAN IP được phân phát bởi ISP động, nên mỗi lần connect và disconnect thì Modem sẽ nhận được WAN IP khác nhau. Như bạn ấy nỏi ở trên, 4 kết quả trên là do 4 lần connect và disconnect.
Blog: http://hontap.blogspot.com
Tải phần mềm miễn phí: http://www.taiphanmem.org
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 12:30:03 (+0700) | #21 | 65607
[Avatar]
K4i
Moderator

Joined: 18/04/2006 09:32:13
Messages: 635
Location: Underground
Offline
[Profile] [PM]

Củng lạ là sao 4 lần bạn kết nối liên tiếp với ip2location.com mà webserver này lại detect ra các WAN IP khác nhau. Tôi thử qua lại không thấy như vậy.  

==> cái này là do sau mỗi lân thử, phstiger đều disconnect rồi mới connect lại nên Wan IP của modem phstinger bị ISP cấp phát lại. Còn như của bác PXM thì em nghĩ là bác đã không disconnect sau mỗi lần vào trang đó cho nên kết quả thu được trong tất cả trường hợp thử của bác đều là như nhau (đó là giả dụ smilie) )

to learntohack: Mô hình của kết nối của ADSL là như sau: là PC --> modem/router ADSL --> DSLAM --> ISP --> ra ngoài. Như vậy, với mỗi thuê bao ADSL thì đều phải bắt buộc kết nối đến một DSLAM nào đó và DSLAM này là không đổi đối với thuê bao này (trừ khi thuê bao này chuyển nhà sang khu vực của DSLAM khác :mrgreensmilie. Do đó, trên cái Visual Route thì bạn luôn thấy một IP không đổi và kí hiệu là localhost. Đó chính là IP của DSLAM mà phstinger kết nối tới. Bạn có thể tham khảo tại:
http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://en.wikipedia.org/wiki/DSLAM

to phstinger: mình chưa dùng Visual Route bao giờ nhưng qua mấy cái sơ đồ mình thấy Visual Route chỉ minh họa lại đường đi của các gói tin từ PC của bạn tới server yahoo. Các gói tin đó đã phải đi qua bao nhiêu node mạng, mỗi nốt mạng có IP ra sao (kết quả giống hệt lệnh tracert). Vì thế, bạn không thể mang IP bạn lấy được từ iplocation ra để so sánh với kết quả bạn thu được từ visual route. Để xem IP thực của bạn, tốt nhất là làm theo cách của PXM. smilie
Sống là để không chết chứ không phải để trở thành anh hùng
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 12:45:22 (+0700) | #22 | 65610
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]


Sau khi nghiên cứu lại kỹ quá trình bạn phstiger sử dụng Visualroute 2007 tracing đến môt website, tôi xin sửa lại bài viết đẩu tiên của tôi trong topic này. Sorry
Đoạn chữ nghiêng là đoạn đã đựoc sửa lại (ở giữa bài)

Phần nào là IP thật sự ?

Trước khi trả lời câu hỏi này của bạn thì tôi bắt buộc phải định
nghĩa lại một số từ ( hay hỏi lại bạn ý bạn muốn ám chỉ cho từ
đó), cũng như sẽ xác định lại đối tựong nào mà bạn muốn xác
định IP cho nó.
Trước đây trên HVA forum cũng đã có những tranh luận tương tư.
Nó đã diễn ra một cách vớ vẩn, buồn cười vì người ta đã hiểu sai định nghĩa một từ hay về một từ mỗi người hiểu môt khác. Thế rồi khi tranh luận ai cũng cho mình là đúng, khi khó chịu lại dùng những lời thiếu văn hóa, khích bác, hay dùng những " thủ đọan tranh luận" thay vì thiện chí


Trước hết bạn cần xác định lại thật rõ ràng là bạn muốn xác định IP thực của môt máy( máy của chính bạn chẳng hạn ) trong một mạng LAN, gồm có nhiều máy , hay bạn muốn xác định IP của mạng LAN ( cũng là của ADSL modem).
Đầu tiên bạn cần phân biệt giữa IP riêng ( private IP address ) và Public IP ( hay WAN IP ).

Một mạng LAN, thiết lâp sau một ADSL modem, thừong có nhiều máy PC, thí dụ có 15 PC. Mỗi một PC trong LAN sẽ có một IP riêng , thí dụ nó là 192.168.1.10 hay 192.168.1.13. Đây chính là IP riêng thực của máy bạn
(real private IP). "Thực" ở đây không phải là từ phản nghĩa của từ " giả". Nó có nghĩa đia chỉ trên là địa chỉ riêng của chính máy bạn vả lả địa chỉ IP riêng duy nhất trong LAN. Trong LAN không thể có môt PC khác có đia chỉ đúng hệt như vậy.

ADSL modem và cả mạng LAN ( tôi nhắc lại toàn bộ mạng LAN ) lại có hai đia chỉ: một là private IP, cái kia là Public IP ( hay WAN IP). Trong trường hơp của bạn thì Private IP của ADSL modem hay của LAN là 192.168.1.1 ( đây là private IP default được gán cho modem hay LAN). Tuy nhiên một số trình tracer hay tiện ích IP detection lại nhìn nhận mạng LAN hay ADSL modem của một user là 192.168.1.254 thay vì 192.168.1.1. Như trừong hợp bạn dùng VisualRoute 2007 mà bạn đã dẫn.

Nhưng như đã nói Modem và cả mạng LAN lại có một Public IP. Đây là WAN IP ( chính xác là Dynamic WAN IP ),mà router trung tâm của ISP ( VDC) gán cho ADSL modem hay LAN . Trong trừong hợp của bạn dùng ip2location.com, nó là 222.253.209.75.

Ở đây bạn phải thấy rằng từ bên ngoài các sever hay website ( thí dụ ip2location.com) chỉ có thể xác định đựoc Public IP của LAN hay cũng là của ADSL modem. Chúng không thể nào tìm ra private IP của chính PC của bạn trong LAN ( không tìm ra 192.168.1.10 hay 192.168.1.13)
Vậy thì 222.253.209.75 chính là Public IP thưc của ADSL modem hay cũng là của mạng LAN, mà PC của bạn là một trong nhiều máy trong mạng LAN này. Còn đia chỉ 192.168.1.10 là đia chỉ IP riêng thưc của riêng máy bạn trong LAN.

Khi bạn dùng VisualRoute 2007 Public IP đầu tiên trên sơ đồ tracing:222.253.205.1 lại là Gate Way WAN IP của ADSL modem ( hay LAN ) của bạn dùng để kết nối trong mạng của VDC ( ISP). Tại sao như vậy? Vì khi bạn dủng một tracing tool, thí dụ như VisualRoute 2007, mà tool này cài trên PC của bạn, thì tool khi tracing thừong sẽ không liệt kê đia chỉ WAN IP của chính mạng LAN ( hay modem) mà máy bạn lắp trong mạng LAN này. Mà nó chỉ liệt kê IP riêng của LAN hay modem đó.

Các đia chỉ có phần octet đầu là 203 ở đây đều là của VDC vả của VN
quản lý.( tô màu xanh trên VisualRoute 2007).

Đôi khi các tiện ích trên các website coi các Gateway là Proxy hoặc trên mạng do một ISP quản lý có một Proxy sever, nhưng là Cache Proxy.
The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 13:05:04 (+0700) | #23 | 65617
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]

phstiger wrote:
2. IP bạn nhận được trong 4 lần dùng VisualRoute 2007 là 222.253.205.1 (localhost) cũng chính là Public IP của bạn. Sở dĩ IP này khác với 4 địa chỉ IP ở trên, là do bạn chạy VisualRoute 2007 không cùng thời điểm với việc kiểm tra qua ip2location.
 

Bạn nói không cùng thời điểm tức là sao? Mình đã connect 4 lần, với mỗi lần connect mình thực hiện các công việc đó là:
- Vào ip2location.com
- tracert yahoo.com
Thế nên lần 1 đến lần 4 tương ứng với hình 1 đến hình 4.
Cả 2 công việc trên cùng làm 1 lúc mà. 


lear2hack wrote:
Theo em nghĩ, chố này là do WAN IP được phân phát bởi ISP động, nên mỗi lần connect và disconnect thì Modem sẽ nhận được WAN IP khác nhau. Như bạn ấy nỏi ở trên, 4 kết quả trên là do 4 lần connect và disconnect.  


Về việc tracing bằng VisualRoute 2007 tôi đã có bài " đính chính ". Bài đính chính kế ngay trên post này.

Về chuyện tại sao bạn phstiger vào ip2location.com liên tiếp kế nhau mà webserver này lại detect ra 4 WAN IP khác nhau thì tôi nghĩ:

1- Chắc bạn phstiger cũng đã biết rõ là mỗi lần tắt bật điện modem hay rút dây dẫn ADSL rồi cắm vào modem, thì WAN IP của LAN, modem sẽ thay đổi.
2- Còn việc tại sao có hiện tương ip2location.com lại detect các WAN IP khác nhau trong 4 lần thử liên tiếp, mà bạn không hề ngắt kết nối ADSL, thì tôi cũng..... chưa biết tai sao. Dù sao bạn phstiger cũng nên thử kỹ lại. (Sau khi vào ip2location.com thì vào ngay Web manager của modem để kiểm chứng WAN IP của LAN)

The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 14:10:26 (+0700) | #24 | 65626
[Avatar]
gsmth
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/02/2007 13:25:36
Messages: 749
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Xem IP trên WAN interface thì như bác PXM nói đó. Chỉ bổ sung thêm là trên thị trường còn 1 số loại Router chỉ cho vào trang manager của nó qua console thôi.. trường hợp này thì phải telnet mới được.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 17:10:08 (+0700) | #25 | 65630
[Avatar]
learn2hack
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 16:32:37
Messages: 825
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

PXMMRF wrote:

Khi bạn dùng VisualRoute 2007 Public IP đầu tiên trên sơ đồ tracing:222.253.205.1 lại là Gate Way WAN IP của ADSL modem ( hay LAN ) của bạn dùng để kết nối trong mạng của VDC ( ISP) 


Lời giải thích của anh rất khớp với của K4i, trong đó nếu coi Gateway WAN IP chính là DSLAM của K4i.

K4i wrote:

to learntohack: Mô hình của kết nối của ADSL là như sau: là PC --> modem/router ADSL --> DSLAM --> ISP --> ra ngoài. Như vậy, với mỗi thuê bao ADSL thì đều phải bắt buộc kết nối đến một DSLAM nào đó và DSLAM này là không đổi đối với thuê bao này (trừ khi thuê bao này chuyển nhà sang khu vực của DSLAM khác :mrgreensmilie. Do đó, trên cái Visual Route thì bạn luôn thấy một IP không đổi và kí hiệu là localhost. Đó chính là IP của DSLAM mà phstinger kết nối tới. Bạn có thể tham khảo tại:
http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://en.wikipedia.org/wiki/DSLAM
 


Thêm nữa:

PXMMRF wrote:

Vì khi bạn dủng một tracing tool, thí dụ như VisualRoute 2007, mà tool này cài trên PC của bạn, thì tool khi tracing thừong sẽ không liệt kê đia chỉ WAN IP của chính mạng LAN ( hay modem) mà máy bạn lắp trong mạng LAN này. Mà nó chỉ liệt kê IP riêng của LAN hay modem đó.
 


Chỗ này tức là WAN IP không được nhận biết bởi VisualRoute 2007, hợp lí với việc nó không xuất hiện trong 4 hình ảnh chụp của bạn. Ở đây WAN IP chỉ thực sự được nhận biết bởi ip2location trong bước trước.

Như vậy thì cuối cùng thế này:

1. Public IP Address mà ip2location thấy được là WAN IP của modem (hay của mạng LAN), IP này được cấp phát động bởi ISP, nên mỗi lần tắt/mở modem thì sẽ nhận được IP khác nhau. Do đó ip2location cho ra 4 kết quả khác nhau.

2. IP của modem này không nhận biết được bởi phần mềm Visual Route, vì vậy trong cả 4 mô hình sử dụng nó, không có nó trong dãy IP (đúng ra nó phải đứng thứ 2, sau Pravate IP riêng của mạng LAN 192.168.xxx.xxx và IP của DSLAM 222.253.205.1).

3. Modem kết nối thông qua DSLAM, mà DSLAM có IP cố định là 222.253.205.1 và được Visual Route nhận diện duy nhất trong cả 4 lần kết nối trên.

4. iplocation nhận biết thêm Proxy Server 203.162.3.155 duy nhất trong cả 4 lần kết nối, đó chính là Gateway ra của mạng của nhà cung cấp dịch vụ VDC ra Internet, và IP này cũng không được VisualRoute 2007 nhận diện.

Không rõ mình tổng kết tạm thời như vậy đã đủ chưa, còn điểm nào sai sót không nhỉ?

Cám ơn anh PXMMRF và K4i rất nhiều.
Blog: http://hontap.blogspot.com
Tải phần mềm miễn phí: http://www.taiphanmem.org
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 19:16:46 (+0700) | #26 | 65633
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]

learn2hack wrote:
[.
Như vậy thì cuối cùng thế này:

1. Public IP Address mà ip2location thấy được là WAN IP của modem (hay của mạng LAN), IP này được cấp phát động bởi ISP, nên mỗi lần tắt/mở modem thì sẽ nhận được IP khác nhau. Do đó ip2location cho ra 4 kết quả khác nhau.

2. IP của modem này không nhận biết được bởi phần mềm Visual Route, vì vậy trong cả 4 mô hình sử dụng nó, không có nó trong dãy IP (đúng ra nó phải đứng thứ 2, sau Pravate IP riêng của mạng LAN 192.168.xxx.xxx và IP của DSLAM 222.253.205.1).

3. Modem kết nối thông qua DSLAM, mà DSLAM có IP cố định là 222.253.205.1 và được Visual Route nhận diện duy nhất trong cả 4 lần kết nối trên.

4. iplocation nhận biết thêm Proxy Server 203.162.3.155 duy nhất trong cả 4 lần kết nối, đó chính là Gateway ra của mạng của nhà cung cấp dịch vụ VDC ra Internet, và IP này cũng không được VisualRoute 2007 nhận diện.

Không rõ mình tổng kết tạm thời như vậy đã đủ chưa, còn điểm nào sai sót không nhỉ?

Cám ơn anh PXMMRF và K4i rất nhiều. 


- VisualRoute 2007 detect Gate way WAN IP. Đây là đia chỉ static IP của Router trung tâm hay Server làm nhiệm vụ phân bổ các Dynamic WAN IP cho các ADSL của khách thuê bao thông qua giao thức DHCP. Router trung tâm hay Server nói trên thường nằm tại DSLAM. DSLAM là một trạm, có nhiều thiết bị và hoàn tất nhiểu nhiệm vụ khác nhau ( phân tách đường âm thoại và tín hiệu ADSL là một thí dụ)

- Em tổng kết và nhận định môt vấn để vốn cũng khá phức tạp và rối rắm như thế hơi bị ...hay.

Vậy thì, tiếp theo xin có vài câu hỏi xin mọi người cùng điều nghiên:

1- Tại sao ISP ( ở đây là VDC) không gán các địa chỉ WAN IP cố định cho các user thuê bao, chính xác hơn là cho các ADSL modem của các user thuê bao, cho tiện mà lại sử dụng môt router trung tâm hay Server phân bổ các Dynamic WAN IP cho các thuê bao thông qua DHCP, để vấn đề trở lên phức tạp và khó quản lý?

2- VisualRoute 2007 không detect đựoc môt số WAN IP của một số thiết bị trên đừong gói tin đi qua, như ta đã thấy. Vậy thì có cách nào "tìm thấy" chúng qua một quá trình tracing?.

3... Thôi, tạm thời thế, dần dần từng cái, không anh em mình lại rối thêm
The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Phần nào là IP thật sự ? 19/06/2007 22:57:26 (+0700) | #27 | 65659
[Avatar]
K4i
Moderator

Joined: 18/04/2006 09:32:13
Messages: 635
Location: Underground
Offline
[Profile] [PM]

PXMMRF wrote:

1- Tại sao ISP ( ở đây là VDC) không gán các địa chỉ WAN IP cố định cho các user thuê bao, chính xác hơn là cho các ADSL modem của các user thuê bao, cho tiện mà lại sử dụng môt router trung tâm hay Server phân bổ các Dynamic WAN IP cho các thuê bao thông qua DHCP, để vấn đề trở lên phức tạp và khó quản lý? 


==> em nghĩ cái này là một câu hỏi đơn giản: smilie Đây là cách hiểu của em
Nguyên nhân sâu xa nhất của việc các ISP (không chỉ là VDC như trong bài của phstinger) chính là tiết kiệm tài nguyên của hệ thống (mà ở đây là địa chỉ IP). Thông thường thì mỗi ISP được cung cấp một dải IP nhất định để cấp phát cho các thuê bao Internet của mình. Điều này giống hệt như các thuê bao di động. Các nhà cung cấp dịch vụ có dải số nhất định để cấp phát cho người dùng smilie. Chúng ta thử tưởng tượng nếu tất cả các thuê bao được cung cấp static IP như mỗi thuê bao di động có duy nhất một số điện thoại duy nhất ==> điều gì sẽ xảy ra đối với ISP chắc mọi người sẽ tưởng tượng được: lượng user tăng không ngừng, địa chỉ IP cấp phát lại có hạn. Dẫn tới, đến một thời điểm nào đó, ISP không thể cung cấp được dịch vụ nữa vì đã hết IP để cấp phát (trừ phi họ xin thêm giống như mấy bác Vina, Mobile như bây giờ ấy).

Trong khi hệ thống đến hạn vì IP cấp phát đã hết thì trong rất nhiều thời điểm, sẽ có những thuê bao không sử dụng dịch vụ, nhưng vì IP đã cấp là static nên ISP không thể đòi lại ==> IP đó không được dùng trong thời điểm đó ==> dẫn tới cảnh người thiếu thì cứ thiếu mà thừa thì vẫn cứ thừa

Điều đó bất buộc các ISP phải nghĩ tới cách thu hồi lại IP khi nó rỗi và đó là cách cấp phát dynamic IP smilie. Mỗi khi người dùng không sử dụng dịch vụ nữa thì IP được cấp phát sẽ được thu hồi lại và được cấp phát cho thuê bao khác. Như vậy, với cách làm này ISP với một lượng IP nhất định có thể cung cấp dịch vụ cho một lượng thuê bao lớn hơn so với dải IP của mình smilie

Câu hỏi của bác PXM em nghĩ là ai đã biết về network thì đều phải hiểu điều đó, nên câu trả lời của em chắc dành cho các đồng chí newbie đọc chơi thôi (nếu có thiếu sót thì đề nghị bổ sung) smilie).

Tuy nhiên, đến đây em có một câu hỏi khác vì em không rõ lắm: nếu như cách hiểu của em trên là đúng smilie) thì như thế này: nếu trong trường hợp xấu nhất, khi lượng thuê bao đã lớn hơn so với lượng IP mà ISP đang có. Tại một thời điểm bất kì nào đó, khi lượng IP của ISP đã cấp phát hết sạch mà những người dùng khác vẫn tiếp tục yêu cầu sử dụng dịch vụ (khi đó, những người dùng khác đang sử dụng chưa disconnect) ==> ISP sẽ xử lý ra sao, không cung cấp dịch vụ cho tới khi có IP rỗi sao smilie.

Còn câu 2 thì em chưa thử bao giờ nên để lại smilie

PS: bái phục bác PXM, trả lời chi tiết, cẩn thận đáng để lớp hậu bối học tập smilie
Sống là để không chết chứ không phải để trở thành anh hùng
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 20/06/2007 00:06:44 (+0700) | #28 | 65671
pnco
HVA Friend

Joined: 24/06/2005 16:33:48
Messages: 515
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

K4i wrote:
Nguyên nhân sâu xa nhất của việc các ISP (không chỉ là VDC như trong bài của phstinger) chính là tiết kiệm tài nguyên của hệ thống (mà ở đây là địa chỉ IP). Thông thường thì mỗi ISP được cung cấp một dải IP nhất định để cấp phát cho các thuê bao Internet của mình. Điều này giống hệt như các thuê bao di động. Các nhà cung cấp dịch vụ có dải số nhất định để cấp phát cho người dùng . Chúng ta thử tưởng tượng nếu tất cả các thuê bao được cung cấp static IP như mỗi thuê bao di động có duy nhất một số điện thoại duy nhất ==> điều gì sẽ xảy ra đối với ISP chắc mọi người sẽ tưởng tượng được: lượng user tăng không ngừng, địa chỉ IP cấp phát lại có hạn. Dẫn tới, đến một thời điểm nào đó, ISP không thể cung cấp được dịch vụ nữa vì đã hết IP để cấp phát 

Thực ra đây cũng chưa phải là nguyên nhân sâu xa nhất, nguyên nhân sâu xa nhất mình nghĩ là mục đích kinh doanh, địa chỉ IP tĩnh bạn phải thuê mới có được thêm nữa nếu có IP tĩnh có nghĩa là bạn có thể hosting 1 số service internet như web, mail --> cái này mới ngoài tầm kiểm soát của ISP.

K4i wrote:
Tuy nhiên, đến đây em có một câu hỏi khác vì em không rõ lắm: nếu như cách hiểu của em trên là đúng thì như thế này: nếu trong trường hợp xấu nhất, khi lượng thuê bao đã lớn hơn so với lượng IP mà ISP đang có. Tại một thời điểm bất kì nào đó, khi lượng IP của ISP đã cấp phát hết sạch mà những người dùng khác vẫn tiếp tục yêu cầu sử dụng dịch vụ (khi đó, những người dùng khác đang sử dụng chưa disconnect) ==> ISP sẽ xử lý ra sao, không cung cấp dịch vụ cho tới khi có IP rỗi sao .  

Thực ra IP thì không thiếu chỉ là do vấn đề quản lý như đã nói ở trên. Đặt trường hợp như thế này nếu thuê bao nào cũng dùng IP tĩnh thì khi thuê bao đó ngưng hợp đồng admin lại phải release IP tĩnh đó. Nếu tính trên số lượng thì đây là một công việc dư thừa mà DHCP làm tốt hơn rất nhiều.
Về câu hỏi số 2 của anh PXM, em mạo muội có câu trả lời như sau: Vấn đề cốt lõi là ở cơ chế làm việc của trace route. Như tên gọi của nó trace route chỉ là tiện ích dò đường đi của gói tin thông qua các bộ định tuyến. Mỗi một hop là một bộ định tuyến mà ta biết rằng mỗi bộ định tuyến thì có ít nhất 2 interface, vậy nhiều nhất là bao nhiêu --> không chắc nếu là core router của ISP thì chắc phải là vài chục. Khi ta trace route gói tin chỉ hồi đáp với interface nào gửi gói tin đến mà thôi. Trường hợp đầu tiên mà ta thấy là LAN interface của router ADSL hồi đáp lại ở hop đầu tiên. Vây để biết được 1 hop hay một router có bao nhiêu interface thì hoặc là ta phải lấy được bảng định tuyến (route table) hoặc là phải trace route thủ công đến các mạng khác nhau mà router có thể định tuyến đến.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 20/06/2007 04:27:53 (+0700) | #29 | 65734
[Avatar]
enn3exlibs
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2006 16:54:02
Messages: 243
Location: bluesun
Offline
[Profile] [PM]

pnco wrote:

K4i wrote:
Tuy nhiên, đến đây em có một câu hỏi khác vì em không rõ lắm: nếu như cách hiểu của em trên là đúng thì như thế này: nếu trong trường hợp xấu nhất, khi lượng thuê bao đã lớn hơn so với lượng IP mà ISP đang có. Tại một thời điểm bất kì nào đó, khi lượng IP của ISP đã cấp phát hết sạch mà những người dùng khác vẫn tiếp tục yêu cầu sử dụng dịch vụ (khi đó, những người dùng khác đang sử dụng chưa disconnect) ==> ISP sẽ xử lý ra sao, không cung cấp dịch vụ cho tới khi có IP rỗi sao .  

Thực ra IP thì không thiếu chỉ là do vấn đề quản lý như đã nói ở trên. Đặt trường hợp như thế này nếu thuê bao nào cũng dùng IP tĩnh thì khi thuê bao đó ngưng hợp đồng admin lại phải release IP tĩnh đó. Nếu tính trên số lượng thì đây là một công việc dư thừa mà DHCP làm tốt hơn rất nhiều.
 

theo như pnco thì cấp IP động là để tiện cho quản lý, tôi thấy vấn đề này không ổn lắm, việc ngừng thuê bao một static IP và release IP này chỉ 1,2 thao tác

ngoài lý do thiếu IP như K4i đưa ra, tôi nghĩ còn lý do bảo mật vì user thuê bao không phải ai cũng có đủ trình độ tin học

thắc mắc của K4i cũng đúng, nhưng mà trường hợp tất cả người dùng đều có nhu cầu sử dụng là ít khi xảy ra, giả dụ nếu có xảy ra thì sao nhỉ? cái này tùy thuộc vào từng nhà cung cấp dịch vụ ISP


[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phần nào là IP thật sự ? 20/06/2007 05:27:21 (+0700) | #30 | 65747
pnco
HVA Friend

Joined: 24/06/2005 16:33:48
Messages: 515
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

nghienruou01 wrote:

theo như pnco thì cấp IP động là để tiện cho quản lý, tôi thấy vấn đề này không ổn lắm, việc ngừng thuê bao một static IP và release IP này chỉ 1,2 thao tác 

Hello nghienruou01!
Bạn có thể nói rõ các thao tác này là gì không? Cho dù vậy nếu so với DHCP không cần thao tác nào thì vẫn tiện hơn chứ.

nghienruou01 wrote:
ngoài lý do thiếu IP như K4i đưa ra, tôi nghĩ còn lý do
bảo mật vì user thuê bao không phải ai cũng có đủ trình độ tin học  

Chỗ này chưa hiểu ý bạn lắm.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|