banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông báo từ HVA  [XML]
 Topic   Answers   Author   Views   Last message 
folder [Announcement]  Thông báo: về vài thay đổi chức năng của diễn đàn 0 quanlytruong 2114 20/03/2008 21:20:48 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: diễn đàn thêm phân mục "Người tìm việc - việc tìm người" 0 quanlytruong 1682 02/03/2008 22:01:21 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: về việc trở ngại khi kích hoạt vé tham dự 0 quanlytruong 1728 15/02/2008 22:20:41 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: về việc sử dụng chữ ký trong bài viết 0 quanlytruong 1214 13/02/2008 19:31:35 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: HVA chính thức mở phân mục Reverse Engineering 0 quanlytruong 2587 21/01/2008 17:29:57 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: tạm thời tắt bỏ tính năng "chữ ký" của thành viên 0 quanlytruong 1307 09/01/2008 17:33:11 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Chúc mừng năm mới 2008 0 quanlytruong 2102 31/12/2007 23:36:37 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: về việc DNS của HVA bị thay đổi hôm nay 0 quanlytruong 6230 21/12/2007 05:41:44 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: HVA chính thức mở chức năng RSS feeds 0 quanlytruong 41796 03/12/2007 19:11:12 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: vài thay đổi trong nhóm quản trị diễn đàn. 0 quanlytruong 3012 26/11/2007 18:45:39 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Cảnh báo: đăng nhập an toàn vào diễn đàn HVA 0 quanlytruong 4140 11/11/2007 00:55:46 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: HVA chính thức mở trang portal 0 quanlytruong 2672 23/10/2007 21:41:26 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo quan trọng: về e-mail của thành viên 1 quanlytruong 2081 14/10/2007 23:22:29 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: về việc tạm ngưng hoạt động mục "Kiểm tra bảo mật". 0 quanlytruong 8219 14/10/2007 23:22:29 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: về quy chế điều hợp và chấp thuận thành viên mới. 0 quanlytruong 1375 26/09/2007 06:45:15 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: về sự cố diễn đàn bị ngưng vài giờ vào hôm nay 1 quanlytruong 1490 23/09/2007 21:01:05 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: cơ sở dữ liệu đã được nâng cấp 1 quanlytruong 1383 19/09/2007 18:20:12 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: chức năng tìm kiếm tạm gián đoạn 3 quanlytruong 1161 13/09/2007 23:32:38 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]   Thông báo: cập nhật diễn đàn - phiên bản 5/9/2007 2 quanlytruong 1455 07/09/2007 06:39:21 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
folder [Announcement]  Thông báo: diễn đàn tạm ngưng hoạt động 2 giờ 0 quanlytruong 1435 23/08/2007 06:25:01 (+0700)
quanlytruong [Latest Reply]
 
Go to Page:  First Page 1 2 3 Page 5 Last Page
Go to: 
[New Topic] New messages    [Viewed Topic] No new messages    [Announce Topic] Announce
[New Hot Topic] New messages [ hot ]    [Hot Topic] No new messages [ hot ]    [Sticky Topic] Sticky
[New Locked Topic] New messages [ blocked ]    [Locked Topic] No new messages [ blocked ]   
Forum Leaders: Quản trị Cố vấn

 Users currently in here 
8 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|