<![CDATA[Latest topics for the forum "Thông báo từ HVA"]]> /hvaonline/forums/show/2.html JForum - http://www.jforum.net Thông báo: về việc phục hồi mật khẩu của thành viên. /hvaonline/posts/list/270.html /hvaonline/posts/list/270.html GMT Hội thảo Tết 2012 /hvaonline/posts/list/40766.html /hvaonline/posts/list/40766.html GMT Nội quy diễn đàn HVA /hvaonline/posts/list/137.html /hvaonline/posts/list/137.html GMT Lịch sử HVA - Hacker Vietnam Association /hvaonline/posts/list/46.html /hvaonline/posts/list/46.html GMT Thông báo: Diễn đàn HVA sẽ chuyển sang chế độ READ-ONLY /hvaonline/posts/list/45841.html /hvaonline/posts/list/45841.html GMT Thông báo: về tình trạng bị wwwect sai về forum /hvaonline/posts/list/45576.html /hvaonline/posts/list/45576.html GMT Thông báo về sự gián đoạn của diễn đàn trong 3 ngày qua. /hvaonline/posts/list/42675.html /hvaonline/posts/list/42675.html GMT Thông báo: cập nhật bản vá diễn đàn 5/4/2012 /hvaonline/posts/list/41835.html /hvaonline/posts/list/41835.html GMT Thông báo: về việc đài truyền hình VTC2 đưa tin thiếu chính xác về HVA /hvaonline/posts/list/41237.html /hvaonline/posts/list/41237.html GMT Khởi động loạt "case studies" và chọn elite members /hvaonline/posts/list/41175.html /hvaonline/posts/list/41175.html GMT CHÚC MỪNG NĂM MỚI /hvaonline/posts/list/41037.html /hvaonline/posts/list/41037.html GMT Chúc mừng năm mới Nhâm Thìn /hvaonline/posts/list/41034.html /hvaonline/posts/list/41034.html GMT Thông báo: về tình trạng khó khăn khi xác thực vé tham dự /hvaonline/posts/list/39749.html /hvaonline/posts/list/39749.html GMT Thông báo: về việc diễn đàn HVA bị gián đoạn sáng nay 14/7/2011 /hvaonline/posts/list/39575.html /hvaonline/posts/list/39575.html GMT Thông báo: về việc diễn đàn HVA gián đoạn hôm nay 5/6/2011 /hvaonline/posts/list/39037.html /hvaonline/posts/list/39037.html GMT Chúc mừng năm mới Tân Mão 2011 /hvaonline/posts/list/37482.html /hvaonline/posts/list/37482.html GMT HỌP TẤT NIÊN HVA 21-1-2011 /hvaonline/posts/list/37362.html /hvaonline/posts/list/37362.html GMT Thông báo: về sự gián đoạn ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2010 /hvaonline/posts/list/36705.html /hvaonline/posts/list/36705.html GMT Thông báo: kết quả tuyển moderator HVA 2010 /hvaonline/posts/list/36697.html /hvaonline/posts/list/36697.html GMT Thay đổi mật khẩu của Moderator/Researcher/Friend /hvaonline/posts/list/35784.html /hvaonline/posts/list/35784.html GMT