banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Profile for quanta  ->  Topics created by quanta  [XML]    [ number of topics not being displayed on this page: 2 ]
 Post Types   Topic   Answers   Author   Views   Last message   Forum Name 
folder [Article] Single Sign-On with CAS 4 quanta 3242 26/08/2011 10:35:12
dungnguyen1254 [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
hot [Discussion] ftp lên Apache web root - gán permission thế nào cho đúng 25 quanta 1270 16/07/2011 00:44:55
mv1098 [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Chia sẻ những blogs hay 15 quanta 4605 30/06/2011 04:53:59
Mr.SuperCat [Latest Reply]
Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích
folder [Discussion] Pipe 'cat' to 'grep' hay 'grep' thẳng luôn 12 quanta 991 21/06/2011 20:52:21
quanta [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Tìm hiểu về umask 14 quanta 7349 17/06/2011 07:51:40
Crunch [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Discussion] ssh được nhưng scp bị treo ở 100% 19 quanta 755 28/05/2011 04:58:48
quanta [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Document] Làm cách nào để thấy ổ đĩa NTFS trong môi trường Linux? 5 quanta 731 03/05/2011 01:22:20
panfider [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Ruby-FFI: `ffi_libraries': no library specified (LoadError) 0 quanta 316 29/04/2011 00:44:07
quanta [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Discussion] Giải pháp đồng bộ dữ liệu 2 chiều 10 quanta 4932 21/04/2011 04:07:50
quanta [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Ổ cứng bị "Bad magic number in super-block"? 2 quanta 611 14/04/2011 08:26:00
m3onh0x84 [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Discussion] Debug PHP bị segfault 6 quanta 548 18/03/2011 21:47:44
quanta [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài? 8 quanta 1034 27/02/2011 23:35:01
minhtribt [Latest Reply]
Thảo luận mạng và thiết bị mạng
folder [Question] linuxmint - failed due to unknown user id (0)? 0 quanta 224 13/01/2011 16:35:41
hieuphong [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Cài Ubuntu lên ổ cứng ngoài? 3 quanta 621 28/12/2010 07:44:41
heroandtn3 [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Discussion] Sửa link dạng BB Code thành dạng HTML 13 quanta 483 14/12/2010 12:49:52
Crunch [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Backup database của zimbra mail chạy trên RedHat 5? 10 quanta 1249 01/12/2010 04:04:57
neverwon [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Burn Backtrack 4 ra DVD nhưng không boot được? 3 quanta 2811 24/11/2010 23:44:35
huynhdv87 [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
hot [Question] Exchange 2003-Outlook 2007, không gửi mail đi được, bị chui vào Outbox
 [ Go to Page: 1, 2, ]
34 quanta 27275 21/11/2010 09:01:41
heroandtn3 [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành Windows
 
Go to Page:  First Page Page 2 4 5 6 Page 7 Last Page

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|