banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài?  XML
  [Question]   Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài? 21/05/2010 23:44:16 (+0700) | #1 | 211365
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Chào các bạn,

Hôm nay mình gặp trường hợp như sau:
- Trước mình dùng Internet bình thường với cái modem khuyến mại của Viettel
- Giờ mình có thêm một em Zyxel wireless router nữa. Mình cấu hình như sau:
Modem: 192.168.1.1 <--> (WAN) Wireless Router: 192.168.2.1 <--> laptop 


và tình hình thế này:
- Mình vào Internet bình thường
- Nhưng ở một số trang như: HVA, facebook, ... mình không post dữ liệu lên được (ví dụ như gửi bài hoặc up ảnh).
- Không cứ là dùng wifi, mình cắm dây mạng vào cổng LAN trên Router cũng bị tình trạng này.

Packets dump được từ lúc nhấn vào nút "Gửi đi" đến khi hiện Blank page:
Code:
00:20:00.850053 IP (tos 0x0, ttl 64, id 4893, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.2.34.44759 > thutin.tienve.org.http: FP, cksum 0x5fdc (correct), 124068575:124068575(0) ack 2194233323 win 108 <nop,nop,timestamp 8086385 1271122565>
00:20:03.173613 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55606, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: S, cksum 0x258b (correct), 1370731955:1370731955(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 8088709 0,nop,wscale 6>
00:20:03.431113 IP (tos 0x0, ttl 50, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60) thutin.tienve.org.http > 192.168.2.34.44760: S, cksum 0x6089 (correct), 3449997418:3449997418(0) ack 1370731956 win 5792 <mss 1460,sackOK,timestamp 1271194447 8088709,nop,wscale 5>
00:20:03.431199 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55607, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: ., cksum 0xa496 (correct), 1:1(0) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 8088966 1271194447>
00:20:03.431341 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55608, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2948) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: . 1:2897(2896) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 8088967 1271194447>
00:20:03.431358 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55610, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1252) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: P 2897:4097(1200) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 8088967 1271194447>
00:20:03.715684 IP (tos 0x0, ttl 51, id 11267, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 64) thutin.tienve.org.http > 192.168.2.34.44760: ., cksum 0x42ed (correct), 1:1(0) ack 1 win 181 <nop,nop,timestamp 1271194728 8088966,nop,nop,sack 1 {2897:4097}>
00:20:04.202118 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55611, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: . 1:1449(1448) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 8089738 1271194728>
00:20:05.743689 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55612, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: . 1:1449(1448) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 8091280 1271194728>
00:20:08.826824 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55613, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: . 1:1449(1448) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 8094364 1271194728>
00:20:12.670753 IP (tos 0x0, ttl 64, id 4894, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.2.34.44759 > thutin.tienve.org.http: FP, cksum 0x31ac (correct), 0:0(0) ack 1 win 108 <nop,nop,timestamp 8098209 1271122565>
00:20:14.993104 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55614, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: . 1:1449(1448) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 8100532 1271194728>
00:20:27.325658 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55615, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: . 1:1449(1448) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 8112868 1271194728>
00:20:36.312151 IP (tos 0x0, ttl 64, id 4895, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.2.34.44759 > thutin.tienve.org.http: FP, cksum 0xd54b (correct), 0:0(0) ack 1 win 108 <nop,nop,timestamp 8121857 1271122565>
00:20:51.990768 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55616, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: . 1:1449(1448) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 8137540 1271194728>
00:20:53.742475 IP (tos 0x0, ttl 50, id 11268, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 64) thutin.tienve.org.http > 192.168.2.34.44760: F, cksum 0x7f8c (correct), 1:1(0) ack 1 win 181 <nop,nop,timestamp 1271244743 8088966,nop,nop,sack 1 {2897:4097}>
00:20:53.742843 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55617, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 295) 192.168.2.34.44760 > thutin.tienve.org.http: FP 4097:4340(243) ack 2 win 92 <nop,nop,timestamp 8139292 1271244743>
00:20:54.028268 IP (tos 0x0, ttl 50, id 11269, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 64) thutin.tienve.org.http > 192.168.2.34.44760: ., cksum 0x7d7d (correct), 2:2(0) ack 1 win 181 <nop,nop,timestamp 1271245026 8088966,nop,nop,sack 1 {2897:4341}>


Thông tin traceroute:
Code:
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 0.756 ms 1.066 ms 1.236 ms
 2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 4.877 ms 4.868 ms 5.046 ms
 3 localhost (117.4.254.1) 19.390 ms 21.099 ms 23.490 ms
 4 * * *
 5 * * *
 6 125.235.240.22 (125.235.240.22) 38.650 ms 11.373 ms 18.045 ms
 7 203.131.241.153 (203.131.241.153) 68.870 ms 71.293 ms 72.504 ms
 8 203.131.240.189 (203.131.240.189) 75.053 ms 77.612 ms 79.040 ms
 9 p64-4-1-1.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.17) 153.440 ms 155.152 ms 157.055 ms
10 ae-3.r21.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.214) 192.131 ms as-2.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.81) 269.078 ms as-0.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.145) 267.997 ms
11 ae-2.r06.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.55) 269.358 ms 268.408 ms as-1.r21.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.87) 308.865 ms
12 208.178.58.25 (208.178.58.25) 267.211 ms * te6-4-10G.ar4.LAX1.gblx.net (64.212.107.1) 207.392 ms
13 WBS-CONNECT.Te7-2.asr1.DAL1.gblx.net (64.210.21.50) 273.372 ms 272.015 ms verio-1.ar5.SEA1.gblx.net (64.208.110.222) 406.181 ms
14 te6-1.bdr2.core1.dllstx3.dallas-idc.com (208.115.252.26) 276.818 ms te6-1.bdr2.core2.dllstx3.dallas-idc.com (208.115.252.30) 250.729 ms WBS-CONNECT.Te7-2.asr1.DAL1.gblx.net (64.210.21.50) 308.642 ms
15 206-255-115-208.reverse.lstn.net (208.115.255.206) 283.369 ms 202-255-115-208.reverse.lstn.net (208.115.255.202) 288.696 ms 291.017 ms
16 206-255-115-208.reverse.lstn.net (208.115.255.206) 328.394 ms * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *


Trường hợp này là bị cái gì vậy mọi người? À, mình đang dùng Firefox trên Gentoo nhé.

PS: Mình thử với 2 trường hợp sau thì đều OK (post bài ầm ầm)
+ Để nguyên thế này restart và boot vào Windows
+ Cắm dây từ modem vào cổng LAN của wireless router + disabled DHCP trên router
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài? 22/05/2010 00:32:42 (+0700) | #2 | 211368
tuewru
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 04:17:26
Messages: 126
Offline
[Profile] [PM]
trường hợp của anh quanta giống trường hợp của đứa bạn gái em cách đây 1 năm 6 ngày smilie

Ban đầu mạng chỉ có MODEM Siemens ------ Desktop
Nhưng do nhu cầu muốn có wifi nên em đã đi mua thêm AP Tenda W541R và cắm vào thì bị y như anh đang gặp phải bây giờ

http://forum.uitstudent.com/showthread.php?7407-Kh%C3%B4ng-m%E1%BB%9F-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-mail-trong-h%C3%B2m-th%C6%B0-v%C3%A0o-Blog-post-b%C3%A0i-t%E1%BA%A1i-c%C3%A1c-4rum

Vấn đề em không biết xuất phát từ đâu, hồi năm ngoái em chỉ check bằng PING, Browser.
Hiện tượng như mô tả ở dưới, em cứ cắm con Wifi TENDA ------ modem Siemens là y như rằng không post được bài trong các forum

Đợt đó em phải xử lý bằng cách mang con Switch 4 port tới (mất oan con Sw) kết nối như sau


Modem siemens ----- Switch ----- Wifi >>>>>>> Laptop
|
---------- Desktop

Thì mọi thứ lại ổn định
Em nghĩ chắc chỉ do xung đột gì đó giữa 2 con Wifi Tenda và Modem siemens

Tình trạng của mình bị như sau :
- Nhà đứa bạn có 1 Desktop + 1 Laptop
- ban đầu chỉ có 1 Modem Siemens SE560dsl khuyến mại của FPT j đó kết nối Desktop, do nhu cầu mắc Wifi để Laptop cũng kết nối đc internet nên mình mua 1 con AP TENDA W541R 54Mbps chuẩn B, G .
- máy desktop vào tất cả mọi trang đều bình thường trừ những trường hợp sau :
+ không mở được mail mặc dù đã vào được hòm thư Inbox trong Yahoo, cứ click vào 1 mail nào để mở là đứng đơ luôn
+ không mở được trang 360.yahoo.com
+ không post được bài lên các 4rum

Chú ý : Máy tính ko bị nhiễm virus j cả vì khi mình không nối trực tiếp AP TENDA với Modem SIEMENS mà test thử bằng cách Modem ---- Switch ----- AP Tenda và Desktop thì tất cả chạy bình thường không bị 3 hiện tượng trên

và mình mang AP TENDA về nhà test với Modem TP-LINK khuyến mại của VNPT thì chả có vấn đề j xảy ra cả

Không biết do xung đột phần cứng giữa con Modem Siemens --- AP TENDA không nữa

AP TENDA để cấu hình mặc định hết : 192.168.0.1/24 range IP
DHCP Server

mình chỉ cấu hình key WPA2 cho con AP TENDA ngoài ra ko làm j khác, ko chặn port hay bất cứ j cả


Ai biết fix lỗi này xin chỉ giùm , không thì phí con Switch 4 port quá
 


[Up] [Print Copy]
  [Question]   Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài? 22/05/2010 08:20:18 (+0700) | #3 | 211379
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
@tuewru: của bạn là AP à? Sao không bỏ modem ra, cắm thẳng đường ADSL vào con TENDA?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài? 22/05/2010 09:25:18 (+0700) | #4 | 211390
tuewru
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 04:17:26
Messages: 126
Offline
[Profile] [PM]
đợt đó em chưa biết config AP chạy như là modem
Em xem qua hướng dẫn trên mạng config AP với modem có sẵn chỉ việc disable DHCP của nó (cho con Modem làm DHCP) rồi cắm vào chạy luôn

Và 1 lý do nữa là FPT fix MAC address nên em muốn cắm thẳng line ADSL vào con AP TENDA thì phải gọi tổng đài nó change MAC cho thì mới vào được mạng
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài? 22/05/2010 14:49:30 (+0700) | #5 | 211406
rs
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/07/2008 23:07:11
Messages: 220
Location: YANYM
Offline
[Profile] [PM]
@quanta: bạn thử với distros khác xem có bị tình trạng như Gentoo không?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài? 22/05/2010 15:03:43 (+0700) | #6 | 211408
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

rs wrote:
@quanta: bạn thử với distros khác xem có bị tình trạng như Gentoo không?
 

Chắc hơi ngại, nên thôi. Cảm ơn bạn.

Như đã nói, mình cắm dây từ modem vào cổng LAN (tất nhiên là đã đổi IP thành 192.168.1.199 chẳng hạn), disable DHCP trên wireless router thì dùng bình thường rồi nhưng vẫn muốn biết vấn đề là ở đâu?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài? 22/05/2010 16:56:12 (+0700) | #7 | 211412
rs
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/07/2008 23:07:11
Messages: 220
Location: YANYM
Offline
[Profile] [PM]

quanta wrote:

rs wrote:
@quanta: bạn thử với distros khác xem có bị tình trạng như Gentoo không?
 

Chắc hơi ngại, nên thôi. Cảm ơn bạn.

Như đã nói, mình cắm dây từ modem vào cổng LAN (tất nhiên là đã đổi IP thành 192.168.1.199 chẳng hạn), disable DHCP trên wireless router thì dùng bình thường rồi nhưng vẫn muốn biết vấn đề là ở đâu? 

Nếu được quanta vui lòng post những thông tin này:
. Caputure trên Windows trong trường hợp nối qua port WAN
. Capture trên Gentoo trong trương hợp nối qua port LAN
. Thử trên distros(dùng livecd) khác trong trường hợp nối qua port WAN

không tiện thì thôi nha vì mình cũng chỉ muốn tham khảo thêm thôi.

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài? 23/05/2010 17:11:54 (+0700) | #8 | 211489
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Gửi rs,

rs wrote:

. Caputure trên Windows trong trường hợp nối qua port WAN
 

Code:
No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   1 0.000000  192.168.2.33     74.63.219.12     TCP   cardax > http [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1260

Frame 1 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   2 0.250475  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   http > cardax [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460

Frame 2 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   3 0.250526  192.168.2.33     74.63.219.12     TCP   cardax > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17640 Len=0

Frame 3 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   4 0.250602  192.168.2.33     74.63.219.12     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 4 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   5 0.250770  192.168.2.33     74.63.219.12     HTTP   POST /hvaonline/jforum.html HTTP/1.1 

Frame 5 (915 bytes on wire, 915 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 1261, Ack: 1, Len: 861
[Reassembled TCP Segments (2121 bytes): #4(1260), #5(861)]
Hypertext Transfer Protocol
MIME Multipart Media Encapsulation, Type: multipart/form-data, Boundary: "---------------------------114782935826962"

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   6 0.522016  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   http > cardax [ACK] Seq=1 Ack=1261 Win=7560 Len=0

Frame 6 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 1, Ack: 1261, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   7 0.536232  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   http > cardax [ACK] Seq=1 Ack=2122 Win=10080 Len=0

Frame 7 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 1, Ack: 2122, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   8 2.431277  74.63.219.12     192.168.2.33     HTTP   HTTP/1.1 302 Moved Temporarily 

Frame 8 (479 bytes on wire, 479 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 1, Ack: 2122, Len: 425
Hypertext Transfer Protocol

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   9 2.432830  192.168.2.33     74.63.219.12     HTTP   GET /hvaonline/posts/list/0/34470.html HTTP/1.1 

Frame 9 (792 bytes on wire, 792 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 2122, Ack: 426, Len: 738
Hypertext Transfer Protocol

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   10 2.693051  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   http > cardax [ACK] Seq=426 Ack=2860 Win=12600 Len=0

Frame 10 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 426, Ack: 2860, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   11 3.672143  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 11 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 426, Ack: 2860, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   12 3.677602  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 12 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 1686, Ack: 2860, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   13 3.677653  192.168.2.33     74.63.219.12     TCP   cardax > http [ACK] Seq=2860 Ack=2946 Win=17640 Len=0

Frame 13 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 2860, Ack: 2946, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   14 3.683790  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 14 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 2946, Ack: 2860, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   15 3.685320  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 15 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 4206, Ack: 2860, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   16 3.685353  192.168.2.33     74.63.219.12     TCP   cardax > http [ACK] Seq=2860 Ack=5466 Win=17640 Len=0

Frame 16 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 2860, Ack: 5466, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   17 3.930828  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 17 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 5466, Ack: 2860, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   18 3.935168  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 18 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 6726, Ack: 2860, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   19 3.935216  192.168.2.33     74.63.219.12     TCP   cardax > http [ACK] Seq=2860 Ack=7986 Win=17640 Len=0

Frame 19 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 2860, Ack: 7986, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   20 3.940672  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 20 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 7986, Ack: 2860, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   21 3.945301  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 21 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 9246, Ack: 2860, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   22 3.945341  192.168.2.33     74.63.219.12     TCP   cardax > http [ACK] Seq=2860 Ack=10506 Win=17640 Len=0

Frame 22 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 2860, Ack: 10506, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   23 3.950444  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 23 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 10506, Ack: 2860, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   24 4.132846  192.168.2.33     74.63.219.12     TCP   cardax > http [ACK] Seq=2860 Ack=11766 Win=17640 Len=0

Frame 24 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 2860, Ack: 11766, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   25 4.190959  74.63.219.12     192.168.2.33     TCP   [TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 25 (1314 bytes on wire, 1314 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 11766, Ack: 2860, Len: 1260

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   26 4.191640  74.63.219.12     192.168.2.33     HTTP   HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 26 (376 bytes on wire, 376 bytes captured)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f), Dst: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0)
Internet Protocol, Src: 74.63.219.12 (74.63.219.12), Dst: 192.168.2.33 (192.168.2.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: cardax (1072), Seq: 13026, Ack: 2860, Len: 322
[Reassembled TCP Segments (12922 bytes): #11(1260), #12(1260), #14(1260), #15(1260), #17(1260), #18(1260), #20(1260), #21(1260), #23(1260), #25(1260), #26(322)]
Hypertext Transfer Protocol
Line-based text data: text/html

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   27 4.191665  192.168.2.33     74.63.219.12     TCP   cardax > http [ACK] Seq=2860 Ack=13348 Win=17640 Len=0

Frame 27 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: cardax (1072), Dst Port: http (80), Seq: 2860, Ack: 13348, Len: 0

No.   Time    Source        Destination      Protocol Info
   28 4.250725  192.168.2.33     74.63.219.12     TCP   instl_boots > http [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17640 Len=0

Frame 28 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_6d:f5:b0 (00:19:d2:6d:f5:b0), Dst: ZyxelCom_f7:e7:3f (00:19:cb:f7:e7:3f)
Internet Protocol, Src: 192.168.2.33 (192.168.2.33), Dst: 74.63.219.12 (74.63.219.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: instl_boots (1067), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

rs wrote:

. Capture trên Gentoo trong trương hợp nối qua port LAN
 

Code:
18:10:45.600630 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36133, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: S, cksum 0x1da9 (correct), 4015516889:4015516889(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 549372 0,nop,wscale 6>
18:10:45.835852 IP (tos 0x0, ttl 49, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: S, cksum 0x9f2d (correct), 1551868776:1551868776(0) ack 4015516890 win 5792 <mss 1460,sackOK,timestamp 1335439130 549372,nop,wscale 5>
18:10:45.835929 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36134, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: ., cksum 0xe350 (correct), 1:1(0) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 549607 1335439130>
18:10:45.836406 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36135, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: . 1:1441(1440) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 549608 1335439130>
18:10:45.836556 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36136, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 945) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: P 1441:2334(893) ack 1 win 92 <nop,nop,timestamp 549608 1335439130>
18:10:46.098467 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37704, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: ., cksum 0xdbf4 (correct), 1:1(0) ack 1441 win 272 <nop,nop,timestamp 1335439393 549608>
18:10:46.114399 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37705, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: ., cksum 0xd80d (correct), 1:1(0) ack 2334 win 362 <nop,nop,timestamp 1335439409 549608>
18:10:47.930178 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37706, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 477) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: P 1:426(425) ack 2334 win 362 <nop,nop,timestamp 1335441223 549608>
18:10:47.930249 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36137, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: ., cksum 0xc81e (correct), 2334:2334(0) ack 426 win 108 <nop,nop,timestamp 551702 1335441223>
18:10:47.934893 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36138, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 820) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: P 2334:3102(768) ack 426 win 108 <nop,nop,timestamp 551707 1335441223>
18:10:48.182534 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37707, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: ., cksum 0xc2c3 (correct), 426:426(0) ack 3102 win 452 <nop,nop,timestamp 1335441477 551707>
18:10:49.083029 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37708, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: . 426:1866(1440) ack 3102 win 452 <nop,nop,timestamp 1335442371 551707>
18:10:49.087831 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37709, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: . 1866:3306(1440) ack 3102 win 452 <nop,nop,timestamp 1335442371 551707>
18:10:49.087892 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36139, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: ., cksum 0xb082 (correct), 3102:3102(0) ack 3306 win 198 <nop,nop,timestamp 552860 1335442371>
18:10:49.093700 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37710, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: . 3306:4746(1440) ack 3102 win 452 <nop,nop,timestamp 1335442371 551707>
18:10:49.098457 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37711, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: P 4746:6186(1440) ack 3102 win 452 <nop,nop,timestamp 1335442371 551707>
18:10:49.098516 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36140, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: ., cksum 0xa4dd (correct), 3102:3102(0) ack 6186 win 288 <nop,nop,timestamp 552871 1335442371>
18:10:49.331342 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37712, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: . 6186:7626(1440) ack 3102 win 452 <nop,nop,timestamp 1335442620 552860>
18:10:49.336662 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37713, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: . 7626:9066(1440) ack 3102 win 452 <nop,nop,timestamp 1335442620 552860>
18:10:49.336729 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36141, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: ., cksum 0x975c (correct), 3102:3102(0) ack 9066 win 378 <nop,nop,timestamp 553109 1335442620>
18:10:49.341575 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37714, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: . 9066:10506(1440) ack 3102 win 452 <nop,nop,timestamp 1335442630 552871>
18:10:49.346517 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37715, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1492) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: P 10506:11946(1440) ack 3102 win 452 <nop,nop,timestamp 1335442630 552871>
18:10:49.346572 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36142, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: ., cksum 0x8bae (correct), 3102:3102(0) ack 11946 win 468 <nop,nop,timestamp 553119 1335442630>
18:10:49.351663 IP (tos 0x0, ttl 49, id 37716, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1456) thutin.tienve.org.http > 192.168.1.2.60939: P 11946:13350(1404) ack 3102 win 452 <nop,nop,timestamp 1335442630 552871>
18:10:49.391190 IP (tos 0x0, ttl 64, id 36143, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 192.168.1.2.60939 > thutin.tienve.org.http: ., cksum 0x85d8 (correct), 3102:3102(0) ack 13350 win 513 <nop,nop,timestamp 553164 1335442630>
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Modem --- (WAN) Wireless router --- laptop không post được bài? 28/02/2011 11:35:01 (+0700) | #9 | 232147
minhtribt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2010 11:33:04
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Cái trường hợp này mình cũng bị, cả năm trời chả biết vì sao (xài FPT), xài wireless thì không thể thực hiện đc những hành động thuộc về POST. DOWNLOAD thì vẫn OK

Nhưng tình cờ chuyển sang xài mạng VNPT thì không xảy ra trường hợp này nữa, vẫn post ầm ầm lên forum. Hỏi thì mới biết thì ra mỗi cột phát sóng của FPT nó có chặn dịch vụ "gì đó" mà cái anh đó nói mình ko nghe đc, nghe đc X-Lam gì đó.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|