banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Profile for ComandC  ->  Topics created by ComandC  [XML]    [ number of topics not being displayed on this page: 0 ]
 Post Types   Topic   Answers   Author   Views   Last message   Forum Name 
folder [Question] Cách ẩn IP trong mạng LAN 1 ComandC 1002 07/08/2013 08:11:23
nguyenga86 [Latest Reply]
Thảo luận bảo mật
folder [Question] Hỏi về Sticky, SUID trong File Permission 1 ComandC 257 06/08/2013 04:10:44
quanta [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Lỗi update hoặc install package bằng yum 3 ComandC 652 19/07/2013 03:20:28
quanta [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] No sụch file or directory sau khi thực hiện lệnh split 3 ComandC 250 03/06/2013 09:55:25
quanta [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Hỏi về lệnh runlevel 4 ComandC 275 29/05/2013 23:43:02
ComandC [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Setting OS Boot trong GRUB linux 1 ComandC 194 28/05/2013 01:33:15
PETER [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Guidance] Xin định hướng cho 1 sinh viên năm 3 1 ComandC 691 25/05/2013 11:04:02
nguoimacaoco [Latest Reply]
Thảo luận việc định hướng
folder [Question] cài nemesis trên Ubuntu 13.04 13 ComandC 569 16/05/2013 07:11:08
ComandC [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Discussion] Kết hợp giữa Trí tuệ Nhân tạo và phân tích Hệ Thống mạng Được không? 6 ComandC 400 09/05/2013 04:44:19
vampire_baron [Latest Reply]
Thảo luận mạng và thiết bị mạng
folder [Question] Cách gõ lệnh Linux thế nào cho đúng? 5 ComandC 488 28/04/2013 10:33:16
ComandC [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Hỏi về cách upload file trên CentOS minimal 2 ComandC 382 24/04/2013 03:30:38
hack2prison [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Cấp DHCP trong Linux 3 ComandC 257 16/04/2013 20:26:16
invalid-password [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] fedora từ USB/CD đều không login đựoc?? 0 ComandC 196 07/03/2013 05:03:15
ComandC [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
folder [Question] Hỏi về group và user 5 ComandC 358 07/02/2013 05:29:58
favadi [Latest Reply]
Thảo luận hệ điều hành *nix
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|