banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: bino1810  XML
Profile for bino1810 Messages posted by bino1810 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Một cách ngắn gọn:

- sh file.sh tạo tiến trình mới, thực thi trong một "shell environment" mới. Biến EXTIF chỉ tồn tại trong lúc tiến trình chạy. Khi tiến trình kết thúc, EXTIF không tồn tại.

- . file.sh hay là source file.sh đọc và thực thi các câu lệnh từ file.sh trong "shell environment" hiện tại.

minhneo wrote:

Cám ơn quanta. Cách đầu thì mình đã hiểu, còn cách 2 sẽ tìm hiểu dù sao có người chỉ cũng quý rồi. Còn 1 vấn đề nữa quanta giúp minhneo luôn nhé là check_load mình set là check_load!5.0,4.0,3.0!10.0,7.0,4.0 . Mình có tìm hiểu qua google nhưng không hiểu cho lắm, như mỗi giá trị nó có 3 tham số tương ứng 5 , 10, 15 phút. Mình đã thử test với câu lệnh trên cho hệ thống load > 90% liên tục 20 phút nhưng không thấy cảnh báo gì? 


Chào minhneo.

Công thức tính giá trị cho check_load như sau:

nagios_value = CPUs * <load average> / 100

Như vậy, nếu bạn có 4 CPUS, muốn cảnh báo nếu load 90%, thì giá trị truyền vào check_load phải là:

4 * 90 / 100 = 3.6

Làm tương tự với các giá trị load tiếp theo cho 10 và 15 phút.

tuyen_dt18 wrote:
Vậy, bác cho em hỏi thêm:
Thế nếu gửi liên tục nhiều segments như thế, thì thằng nhận sẽ ACK lại như thế nào?
Nó phải ACK cho tất cả các segments hay là chỉ cần 1 ACK cho tất cả? 


Còn tùy thuộc thuật toán sử dụng.

Sliding window chỉ cẩn 1 ACK cho tất cả segment.

thuank51cc wrote:
Thanks bino1810!
Mình dùng bc như bạn bảo ok rsmilie.
hi p.n.t! dùng trim như thế nào bạn. mình đã thử cả expr r nhưng vẫn sai???
 


Code:
${_loadavg%%.*}


Trong trường hợp chỉ so sánh lớn hơn, thì cách này tạo ra bug. Ví dụ 15.5 > 15, nếu dùng trim thì cho kết quả bằng.
Bash không có kiểu float, bạn có thể dùng bc để so sánh:

Code:
if (( $(bc <<< "$_loadavg >= 15") == 1 ))
then
....
elif (( $(bc <<< "$_net >= 960") == 1 ))
then
....
else
....
fi
Bash không có kiểu float, bạn có thể dùng bc để so sánh:

Code:
if (( $(bc <<< "$_loadavg >= 15") == 1 ))
then
....
elif (( $(bc <<< "$_net >= 960") == 1 ))
then
....
else
....
fi
Bạn có thể tham khảo RFC 2131, trong đấy có nói rất rõ về việc khi nào dùng gói tin unicast và khi nào dùng gói tin broadcast.
Hi anh @nucteiv.

Em nghĩ mấu chốt vấn đề nằm ở cái "laptop" lạ kia. Cần đảm bảo chắc chắn không ai có thể mang laptop lạ vào chỗ làm việc ( Em nghĩ cái này có thể làm được, bằng nhiêu cách như kiểm tra bằng tay, thiết bị dò tìm,...). Còn khi họ đã mang vào được thì game over.

Em thấy chính sách của anh còn thiếu việc cấm sử dụng usb. Nếu người dùng có thẻ cắm usb vào các máy local thì rất nguy hiểm. Khi đó việc nâng cấp quyền, cài đặt phần mềm lạ phục vụ mục đích xấu càng dễ dàng.

Kiểm soát truy cập Web theo Proxy xác thực NTLM với account của Domain 


Phải chăng anh dùng ISA ạ?
Bạn nên set thêm tham số:

Content-Transfer-Encoding: 7-bit 


đồng thời set lại:

charset: utf8  


Các thông số này khá quan trọng đối với các mail server gmail, yahoo. Ngoài ra tiêu đề mail cũng cần để ý, tranh các từ bạn đang sử dụng: "Hi", "pls".
Do trong quá trình cái đặt, zimbra cần access đến một số port nhất định Những port này có thể không được phép truy cập trong rule của iptables.

Nếu bạn config đầy đủ các port zimbra yêu cầu thì không nhất thiết phải tắt iptables khi cài zimbra.

destiny90 wrote:
Mình tìm ra rồi smilie

Why do people use strange regular expressions on ps output?

ps -ef | grep '[c]ron'

If the pattern had been written without the square brackets, it would have matched not only the ps output line for cron, but also the ps output line for grep. Note that on some platforms, ps limits the output to the width of the screen; grep does not have any limit on the length of a line except the available memory.

Trích từ :
http://www.gnu.org/savannah-checkouts/gnu/grep/manual/grep.html#Matching-Control - Mục số 4 (Usage) -Phần số 7 


Hình như bồ vẫn chưa thực sự hiểu, vẫn chưa giải thích được tại sao khi dùng [h]ttp thì không match với "ps output line for grep".

Bồ thử post dòng ouput của lệnh grep khi bồ chạy ps -ef | grep -v [h]ttp xem.
Bạn chạy lệnh ở trên của tớ, để ý kỹ xem ouput có gì đặc biệt, chú ý dòng có chữ grep.
[] tức là phép OR, nhưng chỉ có 1 kí tự thì không có ý nghĩa, phải từ 2 kí tự trở lên chẳng hạn như [Hh]ttpd tức là tìm với "Http" hoặc "http"  


Sao lại không có ý nghĩa? [h]ttp sẽ tìm chính xác chuỗi http.

Bạn thử gõ:

ps -ef | grep -v [h]ttp 


xem kết quả thế nào. Từ đó sẽ hiểu tại sao anh quanta lại hỏi
2 dấu ngoặc vuông bao quanh chữ "h" chỗ lệnh `grep` để làm gì nhỉ? 
lệnh thêm vào file Code:
etc/sysconfig/rsyslog
không được a ạ vì file chỉ read  


Ặc, sửa với quyền root đi chứ. Chạy các lệnh cũng với quyền root luôn. Chú ý kiểm tra rsyslog đã cài chưa?
OK. Trong file /etc/sysconfig/rsyslog, thêm entry:

SYSLOGD_OPTIONS="-r -c 2 -m 0" 


Chạy các lệnh sau dưới quyền root:

Code:
/opt/zimbra/bin/zmsyslogsetup
/etc/init.d/rsyslog restart
/opt/zimbra/libexec/zmfixperms


Sau đó chạy lệnh `zmsoap -z GetServiceStatusRequest` xem status là 0 hay 1.

PS: Bạn post luôn dòng 57 trong file /opt/zimbra/libexec/zmstat-convertd nhé.
Output của lệnh `zmsoap -z GetServiceStatusRequest ` báo fail.

Bạn thử post ouput của lệnh:

crontab -u zimbra -l 
grep STATUS /var/log/zimbra-stats.log 


ls -l /opt/zimbra/libexec/zmstatuslog 
Bạn post output của câu lệnh này lên nhé:

zmsoap -z GetServiceStatusRequest 


Lưu ý chạy dưới quyền user zimbra.
Bạn thử tìm hiểu xem tại sao script lại báo "File not found"

Muốn viết được script thì phải hiểu từng câu lệnh và cú pháp của nó. Bạn có thể vào trang này:

http://ss64.com/nt/ 


hoặc đơn giản vào cmd gõ tên lệnh /?. Như lệnh for trong help của cmd có nói rất chi tiết.
Bạn post lỗi lên đây xem.

Như lệnh trên của bạn thì phải sửa thành:

FOR /F %%G IN ('NET LOCALGROUP "POWER USERS"') DO ECHO %%G 
Bạn chuyển /D thành /F và thử chạy lại xem. Chú ý xử lý ouput nữa mới hiển thị đúng cái mình cần.
Không phải, runlevel 1 và run level S hoàn toàn khác nhau.

Khi bạn chuyển sang runlevel 1, init sẽ "nhìn" vào file /etc/inittab, chạy mọi script có trong thư mục /etc/rc1.d, phần lớn là các script kill các service, process. Nhưng script cuối cùng của nó là start runlevel S, nên khi bạn gọi init 1, thì sẽ chuyển sang runlevel S.

Còn runlevel {S,s} thì không. Runlevel {S,s} sẽ không chạy /etc/inittab. Nó chỉ chạy các scripts trong thư mục /etc/rcS.d . Vì vậy bạn thấy khi chuyển sang runlevel {S,s} thì các service, process không bị kill ( tất nhiên không phải là tất cả ).

Một lí do khác, trong quyển Linux Administration Handbook có đoạn:

"Single-user mode was traditionally init level 1. It brought down all
multiuser and remote login processes and made sure the system was
running a minimal complement of software. Since single-user mode
provides root access to the system, however, administrators wanted
the system to prompt for the root password whenever it was booted
into single-user mode. The S run level was created to address this
need: it spawns a process that prompts for the root password. On
Linux, the S level serves only this purpose and is not a destination
in itself."
 


Hi vọng giúp bạn hiểu rõ hơn.
Run level 1 được sử dụng để đưa hệ thống trở về chế độ single-user mode, sau đó run level sẽ là S. Run level 1 và Run level S là khác nhau.

Nếu bạn thử ls -l /etc/rc1.d/ sẽ thấy có dòng

lrwxrwxrwx 1 root root 16 2013-03-29 20:46 S90single -> ../init.d/single 


Vậy là script cuối cùng của run level 1 sẽ start run level S.
Bạn đang dùng postfix bản bao nhiêu?
Adding mail.zimbra.com to zimbraMailHostPool in default COS...failed. Couldn't find a server entry for mail.zimbra.com 


Trên server Zimbra bạn đang dùng DNS riêng hay trỏ DNS đến server khác?

Lỗi này do DNS của bạn cấu hình sai thôi, cần đảm bảo server có thể phân giải các tên miền mà zimbra yêu cầu. Sau đó chỉnh lại cấu hình zimbra là được.

happycute9 wrote:
HDH của mình là centos 6. bản 32 bit
mình cài zimbra bản RHL5 32 bit luôn
Mình đọc thì toàn thấy nói check lại os để mình check lại 1 lần nữa xem sao vậy 


Zimbra không có bản 32 bit cho Centos 6. Bạn dùng bản RHEL 5 cài thì không được là phải rồi.

http://www.zimbra.com/downloads/os-downloads.html
Lỗi này xảy ra khi:

- Bản Zimbra của bạn sai với hệ điều hành đang chạy. ( Bạn đang chạy HĐH gì? )
- Bản Perl đang chạy sai với bản Perl build zimbra.

Bạn check lại kĩ, lỗi này trên forum Zimbra đã được thảo luận khá nhiều.
Ặc, tớ có bảo cậu cài lại đâu?

sau khi copy xong, chạy lệnh:

Code:
$/opt/zimbra/libexec/zmsetup.pl


Vẫn bị lỗi perl kìa, bạn làm lại bước copy perl ở trên rồi chạy lại xem.
Nếu server của bạn chưa chạy production, bạn thử làm như sau:

Code:
zmcontrol stop
rm -rf /opt/zimbra/db/data/*
/opt/zimbra/libexec/zmmyinit


Nếu bị báo permission denied, chạy lệnh sau dưới quyền root:

Code:
/opt/zimbra/libexec/zmfixperms


Theo dõi output tail -f /var/log/zimbra.log xem báo lỗi gì.

happycute9 wrote:
Báo lỗi này luôn bác ạ:
[root@mail /]# su - zimbra -c "mysql.server start"
Error: assertion '-r /opt/zimbra/conf/my.cnf' failed
 


Bạn show kết quả:
Code:
su - zimbra -c "which mysql"


và check xem iptables có bật không nhé.
 
Go to Page:  Page 2 Last Page

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|