banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Hỏi về Event Viewer?  XML
  [Question]   Hỏi về Event Viewer? 12/02/2007 22:34:00 (+0700) | #1 | 41325
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Lúc khởi động Win 2k3 tôi rất hay gặp thông báo lỗi này:
Tôi muốn hỏi với thông báo này, tìm ở đâu trong Event Viewer, làm cách nào để phân tích, hiểu rõ nó và bỏ nó đi lúc khởi động. Cảm ơn tất cả các bạn.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|