banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cần giúp đỡ lỗi treo khi login vào centos  XML
  [Question]   Cần giúp đỡ lỗi treo khi login vào centos 21/09/2014 18:35:50 (+0700) | #1 | 281718
[Avatar]
h20.online
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/01/2010 16:08:49
Messages: 46
Offline
[Profile] [PM]
Tình hình là hồi chiều em có unistall cái asterisk và apache. sau đó em khởi động lại máy thì nó chỉ hiện tới màn hình login nhưng em ko thể nào login vào đc. type gì nó cũng ko hiện, như treo vậy
Nhưng khi ấn CTRL + ALT + DEL thì vẫn reboot lại đc. smilie smilie
Lưu ý là trước vẫn login và sử dụng bình thường nhé.
Ảnh đây ạ
ai biết cách fix chỉ em với ạ. Thanks
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
2 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|