banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Cần gợi ý về viết module tích hợp snort và iptables  XML
  [Question]   Cần gợi ý về viết module tích hợp snort và iptables 18/09/2014 13:33:22 (+0700) | #1 | 281655
horsemanct
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/07/2014 14:46:20
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Hiện tại mình đang làm luận văn tốt nghiệp về tích hợp snort và iptables để tạo thành hệ thống ips,các bạn nào từng làm về đề tài này có thể thảo luận với mình được không smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cần gợi ý về viết module tích hợp snort và iptables 18/09/2014 19:22:35 (+0700) | #2 | 281656
[Avatar]
van7hu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/07/2010 02:38:47
Messages: 63
Location: Thuỷ điện Hoà Bình
Offline
[Profile] [PM]
riêng snort cũng làm ips được mà.
https://www.facebook.com/buivan.thu.94
Được phục vụ cho tổ quốc, đó là một niềm vinh hạnh lớn lao..
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
4 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|