banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận việc định hướng Bị khoá tài khoản quảng cáo Facebook ads  XML
  [Question]   Bị khoá tài khoản quảng cáo Facebook ads 12/09/2014 09:36:58 (+0700) | #1 | 281586
toannp
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/06/2009 19:34:37
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Xin chào,
Em thuê quảng cáo ở facebook, vừa vào chạy được tý thì báo lỗi này:

"Trình quản lý quảng cáo bị lỗi
Tài khoản quảng cáo của bạn gần đây đã yếu đi do hoạt động không thường xuyên. Vì lý do bảo mật, bất kỳ tài khoản quảng cáo nào bạn đang chạy sẽ bị ngừng lại cho đến khi bạn có thể xác nhận thông tin tài khoản của bạn bằng Liên lạc Facebook."

e đã làm đầy đủ các kiểu con đà điểu
The Visa ... thống tin CMTND
gửi thư chợ giúp
chốt lại đc cái thư auto gửi

Giờ không biết phải làm sao? Có ai khắc phục được giúp em với.

thanks,
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|