banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash Tổng hợp các tài liệu hay nhất về Công nghệ thông tin  XML
  [Article]   Tổng hợp các tài liệu hay nhất về Công nghệ thông tin 14/08/2014 08:57:31 (+0700) | #1 | 281294
kdcn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/08/2014 04:29:18
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
Giới thiệu cho mọi người danh sách các tài liệu hay nhất về công nghệ thông tin mình sưu tầm được:
http://www.mediafire.com/view/rpmde3rcb6c675t/Tong_hop_cac_tai_lieu_hay_nhat_ve_CNTT.docx

[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|