banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng VPS 256mb Ram  XML
  [Question]   VPS 256mb Ram 28/06/2014 11:02:51 (+0700) | #1 | 280903
[Avatar]
anonymousvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/06/2012 14:28:12
Messages: 34
Offline
[Profile] [PM]
Xin chào mọi người smilie

Mọi người có thể cho mình biết hệ thống vps 256mb ram, 500gb bandwidth ... cài webserver như nào là tối ưu nhất ? Hệ thống gia cố hết sức thì có thể chịu được bao nhiêu lượt truy cập/s ?

Thanks smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   VPS 256mb Ram 28/06/2014 11:18:06 (+0700) | #2 | 280904
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Đừng dùng nhiều màu sắc khi viết bài như vậy:

Câu hỏi của bạn còn tùy vào nhiều yếu tố bạn nên cung cấp các thông tin như:

Website của bạn mã nguồn gì, VPS chạy OS gì, chịu tải bao nhiêu thì cần phải load-test mới biết đc
Jazz
[Up] [Print Copy]
  [Question]   VPS 256mb Ram 28/06/2014 11:36:40 (+0700) | #3 | 280905
[Avatar]
anonymousvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/06/2012 14:28:12
Messages: 34
Offline
[Profile] [PM]
Mình dùng php, chạy ubuntu smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   VPS 256mb Ram 28/06/2014 11:38:08 (+0700) | #4 | 280906
[Avatar]
anonymousvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/06/2012 14:28:12
Messages: 34
Offline
[Profile] [PM]
smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   VPS 256mb Ram 28/06/2014 13:25:55 (+0700) | #5 | 280907
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Bạn dùng thử nginx đi, đơn giản, dễ config, chịu tải cũng tốt hơn, nginx+php-fpm rồi dùng ab benchmark thử smilie
Jazz
[Up] [Print Copy]
  [Question]   VPS 256mb Ram 28/06/2014 18:02:47 (+0700) | #6 | 280908
[Avatar]
anonymousvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/06/2012 14:28:12
Messages: 34
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn bạn smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|