banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập slowloris hay hping3 đều lỗi  XML
  [Question]   slowloris hay hping3 đều lỗi 10/06/2014 18:23:36 (+0700) | #1 | 280811
doanduylong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2012 11:52:01
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Như ở tiêu đề em cũng đề cập em đang làm bài tập với tiêu đề DDos website cá nhân sử dụng BackTrack Linux

Hiện tại em học Quản Trị Mạng và từ khi được giao bài em cũng tìm hiểu về Dos và DDos nhưng em xem rất nhiều tut hay dùng nhiều tools cũng không có biểu hiện gì thay đổi.
Em dùng Slowloris hay Hping3 có một sự trùng hợp là khi bắt đầu DDos thì mạng nhà em như bị nghẽn các máy tính không thể truy cập vào mạng dù vẫn có mạng và khi kết thúc thì lại vào được bình thường và web đó hay VPS đó vẫn vào được bình thường không có biểu thiện em đâm đến web em mà băng thông web em vẫn không thay đổi mặc dù em để băng thông web có 1G mà vẫn k sập
Các bác có thể cho em lối đi, câu lệnh có thể sử dụng được
1 tuần tìm kiếm vẫn là con số 0
mong các bác giúp đỡ
[Up] [Print Copy]
  [Question]   slowloris hay hping3 đều lỗi 10/06/2014 23:02:52 (+0700) | #2 | 280813
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Bạn phải hiều một điều rằng muốn làm ngập lụt băng thông (1 trong các dạng tấn công từ chối dịch vụ) thì băng thông mạng của bạn cũng phải tương đương với băng thông mạng của VPS.

Tình trạng của bạn là do bạn flush một số lượng gói tin + kích thước vượt mức cho phép đối với mạng của bạn, dẫn đến tình huống mạng của bạn `chết trước`, nên đã chết thì ko gửi gói tin ra ngoài đc => VPS vẫn sống bt.
Jazz
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
5 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|