banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash Cho em hỏi tí  XML
  [Question]   Cho em hỏi tí 05/03/2014 09:42:22 (+0700) | #1 | 279918
MYTOM
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/02/2014 05:07:30
Messages: 0
Offline
[Profile] [PM]
Em đang theo học khoá An Ninh Mạng. mà không biết bắt đầu từ đâu. mấy a đihnj hướng, chỉ đường giúp em với
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cho em hỏi tí 06/03/2014 08:19:36 (+0700) | #2 | 279928
smartking91
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2010 21:41:46
Messages: 16
Offline
[Profile] [PM]
Bạn đang học là đang học như thế nào, học ở trung tâm hay tự học? Nếu học trung tâm thì cứ theo giáo trình của trung tâm mà học smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cho em hỏi tí 06/03/2014 10:16:25 (+0700) | #3 | 279930
MYTOM
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/02/2014 05:07:30
Messages: 0
Offline
[Profile] [PM]
học ở trường thì người ta dạychung chung. nmình mún nâng cao kỹ năg nên học thêm
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|