banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash Hỏi cách upshell lên web thông qua đăng nhập  XML
  [Question]   Hỏi cách upshell lên web thông qua đăng nhập 15/02/2014 11:47:43 (+0700) | #1 | 279769
wangbao
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/01/2012 06:31:52
Messages: 6
Location: Tiền Giang
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!]
Ví dụ như trang http://shopcf.vn/. Làm sao để upload shell lên web nó.
Đây là web lừa đảo số 1 Việt Nam.
Tinh thần học hỏi, học hỏi tinh thần
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|