banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích Bảo mật trong mạng không dây  XML
  [Document]   Bảo mật trong mạng không dây 14/02/2014 20:23:18 (+0700) | #1 | 279759
quantri.kdh
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/12/2011 03:25:29
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
Mình đang cần 1 số tài liệu về thâm nhập và bảo mật trong mạng không dây ( chủ yếu là bảo mật), bạn nào có cho mình xin vơi nhé smilie

Tbanks!!!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|