banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi đăng nhập Domain Samba+LDAP trên Windows 7  XML
  [Question]   Lỗi đăng nhập Domain Samba+LDAP trên Windows 7 28/05/2013 07:59:51 (+0700) | #1 | 276040
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Mình đang quản trị một máy chủ chạy Samba+LDAP hoạt động như một Active Directory để chia sẻ file và chứng thực tập trung. Nhưng các máy client thường xuyên bị thông báo lỗi "the trust relationship between this workstation and the primary domain failed" khi đăng nhập.

Tình trạng chi tiết:

+ 50 máy thì chỉ khoảng 4-5 máy thường xuyên bị và tất cả các máy đã Join Domain thành công
+ Dịch vụ ldap và smb trên Server vẫn hoạt động bình thường.
+ Nếu đăng nhập vài lần hoặc đợi 1 lát sau khi khởi động thì không thấy lỗi đó.

Kiểm tra trong mục MyComputer\Manage thì mọi thứ vẫn bình thườngAi từng bị lỗi trên có cách giải quyết xin hướng dẫn dùm smilie

Jazz
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|