banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Xác định vấn đề truy vấn dữ liệu chậm từ MySQL  XML
  [Discussion]   Xác định vấn đề truy vấn dữ liệu chậm từ MySQL 28/04/2013 09:40:07 (+0700) | #1 | 275306
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Hi mọi người, mình đã từng đọc qua nhiều câu hỏi trong HVA nhờ xử lí việc tại sao truy vấn dữ liệu từ MySQL chậm, nhưng mỗi tình huống lại khác nhau và được hướng dẫn điều chỉnh khác nhau. Mình muốn nhờ các anh chị chia sẻ kinh nghiệm xác định vấn đề và giải quyết vấn đề này như thế nào (theo kinh nghiệm của mọi người).

Tức là nếu gặp trường hợp mình có một web application. Tình huống là nhân viên trong cty sử dụng web app này để làm việc. Có khoảng 60-70 nhân viên. Thỉnh thoảng hệ thống lại bị treo và nhân viên không thể truy vấn tới web app được (trường hợp nhiều người cùng lấy report cùng lúc chẳng hạn hoặc đồng thời lưu dữ liệu xuống CSDL). Cái mình cần là các bước nên có để xác định vấn đề này như thế nào ở mọi khía cạnh:

+ Ở cả mã nguồn của web app, các câu truy vấn dữ liệu
+ Ở cả cấu hình của web service
+ Ở cả cấu hình của MySQL

Và giải pháp để xử lí cũng như kiểm tra khả năng của hệ thống dạng này như thế nào. Và nếu có sách vở nào nói về những vấn đề này nhờ mọi người chia sẻ cho mình với.

Jazz
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Xác định vấn đề truy vấn dữ liệu chậm từ MySQL 29/04/2013 21:51:10 (+0700) | #2 | 275338
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

quangteospk wrote:
Hi mọi người, mình đã từng đọc qua nhiều câu hỏi trong HVA nhờ xử lí việc tại sao truy vấn dữ liệu từ MySQL chậm, nhưng mỗi tình huống lại khác nhau và được hướng dẫn điều chỉnh khác nhau.
 

Nhưng thường thì có thể bắt đầu từ slow query log.

quangteospk wrote:

Tức là nếu gặp trường hợp mình có một web application. Tình huống là nhân viên trong cty sử dụng web app này để làm việc. Có khoảng 60-70 nhân viên. Thỉnh thoảng hệ thống lại bị treo và nhân viên không thể truy vấn tới web app được (trường hợp nhiều người cùng lấy report cùng lúc chẳng hạn hoặc đồng thời lưu dữ liệu xuống CSDL). Cái mình cần là các bước nên có để xác định vấn đề này như thế nào ở mọi khía cạnh:

+ Ở cả mã nguồn của web app, các câu truy vấn dữ liệu
+ Ở cả cấu hình của web service
+ Ở cả cấu hình của MySQL

Và giải pháp để xử lí cũng như kiểm tra khả năng của hệ thống dạng này như thế nào.
 

- Tìm các công cụ profiling, xác định xem nguyên nhân chậm là do đâu
- Thu thập thông tin tại thời điểm treo
- Tìm cách xử lý

quangteospk wrote:

Và nếu có sách vở nào nói về những vấn đề này nhờ mọi người chia sẻ cho mình với.
 

http://www.amazon.com/High-Performance-MySQL-Optimization-Replication/dp/1449314287
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|