banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Giúp đỡ về kết nối mạng Centos 5.5 trên VMware 8  XML
  [Question]   Giúp đỡ về kết nối mạng Centos 5.5 trên VMware 8 05/09/2012 09:47:15 (+0700) | #1 | 269056
xabong9
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/08/2012 14:03:24
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
hi các bác.
các bác giúp em với
hiện tại em đang cấu hình DHCP relay agent trên CentOS 5.5
vấn đề của em là cái máy làm DHCP relay-agent có 2 card mạng một card nối với DHCP server là Eth0
còn card nối với Client là eth1

DHCP server ---------------> eth0 DHCP relay agent eth1 --------------------> Client
10.10.0.10/24---------> 10.10.0.20/24 192.168.1.1/24-------------->192.168.1.50/24
VMnet2------>VMnet2 VMnet4 -----------> VMnet4
vấn để của em là máy Client không thể ping được địa chỉ của DHCP relay agent 192.168.1.1
nhưng nếu đổi lại địa chỉ của Client và card VMnet 4 sang VMnet2 và ip là 10.10.0.50 thì lại ping được cả 2 card trên 2 máy

chăm sự nhờ các bác giúp em với
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Giúp đỡ về kết nối mạng Centos 5.5 trên VMware 8 05/09/2012 14:03:18 (+0700) | #2 | 269067
msman
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/12/2011 04:43:42
Messages: 17
Location: UGW
Offline
[Profile] [PM]
Thân bạn!.
Nếu bạn muốn cấu hình DHCP relay agent trên centos
thì trên máy DHCP-relay :+ dhcp-devel
+quagga : để cấu hình định tuyến. vì là 2 net khác nhau
+vào /etc/sysclt.conf : thay đổi giá tri của trường : net.ipv4.ip.forward=0 :thay bằng 1
+ vào /etc/sysclt.conf:cũng thay đổi giá trị là 1 với trường như trên đối với máy DHCP-server
- sau khi làm như trên thì đã có thể Ping từ client sang máy DHCP-server
-việc tiếp theo cấu hinh file :/etc/sysconfig/dhcrelay nữa là ok.

hy vọng giải đáp được thắc mắc của bạn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Giúp đỡ về kết nối mạng Centos 5.5 trên VMware 8 05/09/2012 20:20:09 (+0700) | #3 | 269083
xabong9
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/08/2012 14:03:24
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
cảm ơn bạn nhiều !
vấn đề của mình ở đây là cái máy làm DHCP relay nó có 2 card mạng, mà cái card nối trực tiếp của nó đến Client là eth1 có địa chỉ là 192.168.1.1 mình không thể nào ping đc địa chỉ Client là 192.168.1.50
và ngược lại cũng vậy. Kết nối vật lý đều OK

Mình mới học Linux không biết có vấn đề gì liên quan đến firewall trên thằng Centos ko.
nhưng khi mình đặt lệnh Ping -I eth1 192.168.1.50 thì lại ping đc

Chăm sự nhờ bạn giúp mình nhé, thank bạn trước
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Giúp đỡ về kết nối mạng Centos 5.5 trên VMware 8 05/09/2012 21:04:44 (+0700) | #4 | 269085
msman
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/12/2011 04:43:42
Messages: 17
Location: UGW
Offline
[Profile] [PM]
Thân bạn
Mình đã test bài lab của bạn
Mình làm như sau

DHCP---------VNnet2----DHCPrelay-Router-------Vnet4----Client


DHCP'IP .192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
DHCPrelay :VNET2 192.168.1.1
255.255.255.0
( ko có defaults)
Vnet4 10.10.10.1
255.255.255.0
(none defaults )Client 10.10.10.2
255.255.255.0
10.10.10.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kêt quả là ping thông .đứng từ dhcprelay có thể ping tới client và dhcpserver
- bạn chỉnh ip trên centos qua giao diện hay dòng lệnh
nếu dùng lệnh thì sau khi chỉnh phải service network restart
nếu dùng giao diện thì sau khi đặt ip thì phải deative rồi active lại card mạng
smilie smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|